Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Wdrożenie programu magazynowego w firmie rozpocznij od ustalenia pocesów magazynowych, obiegu dokumentów w magazynie oraz uzgodnienia ich wzorów.

Dokument magazynowe Pz, Wz, Rw, Pw, MM, Protokół Likwidacji

Symbolika i nazwy dokumentów (Pz, Rw, Zw, itp.) mogą różnić się w poszczególnych firmach, dlatego dobry program magazynowy pozwala samodzielne je modyfikować.

Szablon wydruku dokumentów magazynowych jest zaprojektowany na podstawie ogólnie przyjętych wzorów wydruków.
 

Pz – Przychód zewnętrznyDokument przychodu zewnętrznego PZ w programie Narzędziownia

Rejestrowane są wszelkie nowe przyjęcia na magazyn. Zakupy towarów i materiałów (faktura zakupu), przyjęcia z działu zaopatrzenia lub z systemu gospodarki magazynowej (Rw).
Pz – Przychód zewnętrzny – wzór dokumentów

 

Rw – Rozchód wewnętrznyWzór dokumentu wydania z magazynu

Wszystkie wydania z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję. Także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy, itp. W momencie rozchodu możlina określić wydział, pracownika, termin zwrotu, oraz celu wypożyczenia, np. numer zlecenia produkcyjnego, numer programu obróbczego OSN.
Rw – Rozchód wewnętrzny – wzór dokumentów

 

 

Zw – Zwrot wewnętrznyZwrot wewnętrzny - wzór dokumentu w Programie Magazynowym PWSK

Zwrot na magazyn wypożyczonych materiałów, narzędzi, sprzętu. W celu ułatwienia i przyspieszenia pracy, uniknięcia pomyłek w momencie zwrotu na magazyn program Narzędziownia podpowiada co dany pracownik posiada u siebie na stanie.
Zw – Zwrot wewnętzny – wzór wydruku

 

PL – Protokół likwidacjiWzór protokołu likwidacji LT w Programie Magazynowym PWSK

Likwidacja zniszczonych, zaginionych narzędzi, urządzeń, sprzętu. Środek trwały likwiduje się na podstawie protokołu likwidacji podpisanego przez komisję likwidacyjną.
PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk

 

Wszystkie dokumenty wystawiają pracownicy do tego upoważnieni, posiadający w programie odpowiednie uprawnienia. W celu potwierdzenia faktu wystawienia dokumentu sporządza się jego wydruk i podpisują go osoby wystawiające dokument oraz odbierające materiały.

Firmy chcące wyeliminować dokumenty papierowe stosują identyfikację (podpis) pracowników za pomocą kart zbliżeniowych RFID (karty magnetyczne).

Pobierz dodatkowe wzory dokumentów:

Ewidencja obiegu dokumentów:

Zarządzaj magazynem z Programem Magazynowym

Zobacz jak skutecznie organizować pracę magazynu i usprawnić procesy wykorzystując do tego nasze rozwiązanie – Program Magazynowy.