Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Odpowiedni obieg dokumentów w magazynie ma zasadnicze znaczenie w celu ustalania miejsca pobytu materiałów i narzędzi, osoby odpowiedzialnej, terminów zwrotów, itp.

Rw, Zw, Pz, Protokół Likwidacji – Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Symbolika dokumentów (Pz, Rw, Zw, itp.) różni się w poszczególnych firmach, dlatego program Narzędziownia pozwala na samodzielne jej definiowanie. Dokumenty są drukowane na podstawie ogólnie przyjętego wzoru wydruków.

Już dziś zapoznaj się z wielokrotnie nagradzanym programem firmy PWSK – “Programem Magazynowym Narzędziownia® 3,0” oraz najlepszym narzędziem do przeprowadzenia inwentaryzacji – “Programem Szybka Inwentaryzacja” i przekonaj się jak wiele możesz zyskać!

Pobierz teraz i wypróbuj samemu jak prosty w obsłudze jest Program do prowadzenia Magazynu, Narzędziownia i program Szybka Inwentaryzacja – bezpłatne demo programów

obieg dokumentów w magazynie - pobierz demo programu narzędziownia
Pobierz bezpłatne demo programu
 

narzędziownia, program magazynowy, gospodarka narzędziowa, magazyn narzędzi


Pz – Przychód zewnętrzny

Rejestrowane są wszelkie nowe przyjęcia na magazyn. Zakupy towarów i materiałów (faktura zakupu), przyjęcia z działu zaopatrzenia lub z systemu gospodarki magazynowej (Rw).

Przychód wewnętrzny

Pz – Przychód zewnętrzny – wzór dokumentów


Rw – Rozchód wewnętrzny

Wszystkie wypożyczenia z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję. Także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy, itp. W momencie rozchodu jest możliwe określenie miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, terminu zwrotu, oraz celu wypożyczenia. Cel wypożyczenia, to dowolnie zdefiniowany łańcuch znaków określających np. numer zlecenia produkcyjnego, numer programu obróbczego OSN, dla potrzeb którego wypożycza się narzędzia, nazwę budowy lub linii technologicznej.

Rozchód wewnętrzny

Rw – Rozchód wewnętrzny – wzór dokumentów


Zw – Zwrot wewnętrzny

Zwrot na magazyn wypożyczonych materiałów, narzędzi, sprzętu. W celu ułatwienia i przyspieszenia pracy, uniknięcia pomyłek w momencie zwrotu na magazyn program Narzędziownia podpowiada co dany pracownik posiada u siebie na stanie.

Zwrot wewnętrzny Zw

Zw – Zwrot wewnętzny – wzór wydruku


PL – Protokół likwidacji

Likwidacja zniszczonych, zaginionych narzędzi, urządzeń, sprzętu. Środek trwały likwiduje się na podstawie protokołu likwidacji podpisanego przez komisję likwidacyjną.

protokół likwidacji

PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk


Wszystkie dokumenty wystawiają pracownicy do tego upoważnieni. W celu potwierdzenia faktu wystawienia dokumentu sporządza się jego wydruk i podpisują go osoby wystawiające dokument oraz przekazujące/pobierające materiały.

W celu wyeliminowania dokumentów papierowych można zastosować identyfikację pracowników za pomocą kart magnetycznych lub zbliżeniowych RFID (karty magnetyczne).

Ustalenie jak ma wyglądać obieg dokumentów w firmie oraz wzór dokumentów są elementem, od którego należy rozpocząć wdrożenie programu magazynowego.

Likwidacja środka trwałego lub wyposażenia na przykładzie programu Narzędziownia.

 

Dodatkowe wzory dokumentów:

Ewidencja obiegu dokumentów

Dodatkowe informacje na temat zarządzanie obiegiem dokumentów za pomocą tagów RFID.

Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem