Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Wdrożenie programu magazynowego w firmie rozpocznij od ustalenia pocesów magazynowych, obiegu dokumentów w magazynie oraz uzgodnienia ich wzorów.

Dokument magazynowe Pz, Wz, Rw, Pw, MM, Protokół Likwidacji

Symbolika i nazwy dokumentów (Pz, Rw, Zw, itp.) mogą różnić się w poszczególnych firmach, dlatego dobry program magazynowy pozwala samodzielne je modyfikować.

Szablon wydruku dokumentów magazynowych jest zaprojektowany na podstawie ogólnie przyjętych wzorów wydruków.

Pz – Przychód zewnętrzny

Rejestrowane są wszelkie nowe przyjęcia na magazyn. Zakupy towarów i materiałów (faktura zakupu), przyjęcia z działu zaopatrzenia lub z systemu gospodarki magazynowej (Rw).

Pz – Przychód zewnętrzny – wzór dokumentów

Rw – Rozchód wewnętrzny

Wszystkie wydania z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję. Także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy, itp. W momencie rozchodu możlina określić wydział, pracownika, termin zwrotu, oraz celu wypożyczenia, np. numer zlecenia produkcyjnego, numer programu obróbczego OSN.

Rw – Rozchód wewnętrzny – wzór dokumentów

Zw – Zwrot wewnętrzny

Zwrot na magazyn wypożyczonych materiałów, narzędzi, sprzętu. W celu ułatwienia i przyspieszenia pracy, uniknięcia pomyłek w momencie zwrotu na magazyn program Narzędziownia podpowiada co dany pracownik posiada u siebie na stanie.

Zw – Zwrot wewnętzny – wzór wydruku

PL – Protokół likwidacji

Likwidacja zniszczonych, zaginionych narzędzi, urządzeń, sprzętu. Środek trwały likwiduje się na podstawie protokołu likwidacji podpisanego przez komisję likwidacyjną.

PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk

Wszystkie dokumenty wystawiają pracownicy do tego upoważnieni, posiadający w programie odpowiednie uprawnienia. W celu potwierdzenia faktu wystawienia dokumentu sporządza się jego wydruk i podpisują go osoby wystawiające dokument oraz odbierające materiały.

Firmy chcące wyeliminować dokumenty papierowe stosują identyfikację (podpis) pracowników za pomocą kart zbliżeniowych RFID (karty magnetyczne).

Pobierz dodatkowe wzory dokumentów:

Ewidencja obiegu dokumentów:

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem