Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Ewidencja kosztów eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów

Kontroluj i optymalizuj koszty eksploatacji, napraw, remontów i serwisu.

Narzędziownia - moduł kosztów eksploatacji

Program do ewidencji kosztów jest modułem systemu Narzędziownia, który pomaga kontrolować wszystkie wydatki związane z użytkowaniem, konserwacją i naprawami posiadanych zasobów, w tym  wartościowych narzędzi, maszyn, urządzeń i pojazdów.

Czym jest program do ewidencji kosztów eksploatacji?

Program do ewidencji kosztów, będący częścią systemu Narzędziownia, pomaga wyeliminować ryzyko wystąpienia nadmiernych kosztów, które pojawiają się w momencie gdy naprawy przekraczają granicę opłacalności.

Dzięki programowi do ewidencji kosztów eksploatacji, rejestracji napraw i automatycznym alertom nie przekroczysz granicy opłacalności napraw, ponieważ system zaprezentuje wszystkie poniesione wydatki na użytkowanie danego sprzętu, narzędzia i maszyny.

Bez problemu zidentyfikujesz moment, w którym kolejna naprawa będzie już mniej opłacalna niż zakup nowego sprzętu.

Dla kogo jest przeznaczony program do ewidencji kosztów napraw?

Każdy, kto dysponuje i zarządza wartościowym majątkiem wie jak ważne są ewidencja i koszty napraw. Program do kontroli wydatków serwisowych wykorzystują najczęściej:

firmy produkcyjne

firmy budowlane

firmy transportowe

Ścisła kontrola czasu i kosztów serwisu pomaga uniknąć niepotrzebnych wydatków i określić moment opłacalności, po przekroczeniu którego lepiej jest kupić nowy sprzęt, niż kolejny raz naprawiać dotychczas posiadany.

Bez takiej ewidencji będziesz przepłacać za naprawy, które już dawno pokryłyby koszty zakupu nowych maszyn, urządzeń czy pojazdów.

Jakie problemy rozwiązuje program do ewidencji kosztów eksploatacji?

koszty eksploatacji program

Kontroluje koszty zużycia

Dokładna ewidencja kosztów użytkowania maszyn i urządzeń, sprzętów, kontrola użytkowników i miejsc użytkowania wpłynie na ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem majątku.

zarządzanie kosztami serwisu i eksploatacji

Zarządza serwisowaniem i naprawami

Program informuje o tym, który serwis przyjął sprzęt do naprawy oraz w jakim terminie powinien go zwrócić. Automatyczne alerty przypomną o przedłużających się naprawach.
optymalizacja kosztów eksploatacji elektronarzędzi

Eliminuje straty elektronarzędzi w serwisie

Pokwitowania i potwierdzenia przyjęcia sprzętu zwiększają odpowiedzialność serwisantów oraz umożliwiają łatwe ich rozliczenie w przypadku niezwrócenia wszystkich wydanych elementów.
granica opłacalności napraw - koszty eksploatacji

Określa graniczną opłacalność napraw

Moduł rejestruje ilość i wartość napraw każdego sprzętu. Taka ewidencja kosztów pozwala określić granicę opłacalności serwisu i w odpowiednim momencie zdecydować o zakupie nowych zasobów.
ewidencja kosztów gospodarki narzędziowej

Usprawnia gospodarkę części zamiennych

Dokładna ewidencja kosztów napraw oraz rejestracja konserwacji pomaga ustalić zużycie części zamiennych i określić stany minimalne, po których osiągnięciu należy uzupełnić zapasy.

Przydatne funkcje programu do ewidencji eksploatacji

Kartoteki magazynowe z historią remontów i eksploatacji

W programie możliwe jest oznakowanie każdego objętego ewidencją przedmiotu za pomocą znaczników RFID lub kodów kreskowych. To pozwala na uniknięcie pomyłek przy identyfikacji sprzętu.

Każdy przedmiot posiada indywidualną kartotekę magazynową zawierającą m.in. historię remontów i eksploatacji.

Ewidencja kosztów i opłacalności napraw

Program gromadzi informacje o wszystkich wydatkach poniesionych na naprawę danego sprzętu w rozbiciu na koszty części zamiennych
i koszty robocizny (serwisu).

Wydatki na konserwacje środka trwałego są automatycznie sumowane oraz zestawiane z jego ceną zakupu, co pozwala określić granicę opłacalności napraw.

Rejestr obrotu sprzętu oraz informacje o gwarancjach

Program przechowuje informacje o wydaniach i zwrotach sprzętu, o czasie napraw, serwisantach, naprawach własnych oraz rodzaju zrealizowanych napraw.

Podczas rejestracji napraw można aktualizować terminy gwarancji wydłużając je o czas pozostawania sprzętu w serwisie zewnętrznym.

Zarządzanie kosztami eksploatacji w systemie Narzędziownia opiera się na kilku najważniejszych funkcjach, które pomagają utrzymać pełną kontrolę nad wydatkami.

Ewidencja kosztów napraw

Lista wszystkich wydatków poniesionych na naprawę danego sprzętu w rozbiciu na koszty materiałów eksploatacyjnych (części zamienne) i koszty robocizny (serwisu).

Zestawienia poniesionych wydatków

Moduł kosztów eksploatacji udostępnia raporty finansowe według daty, dostawcy i faktury zakupu.

Analiza opłacalności napraw

Moduł kosztów eksploatacji przedstawia sumaryczną wartość poniesionych wydatków na naprawy i zestawia je z ceną zakupu, co umożliwia określenie granicy opłacalności napraw.

Rejestr obrotu sprzętu

Informacja o wydaniach i zwrotach sprzętu, o czasie napraw,  remontów, serwisantach, naprawach własnych oraz rodzaju zrealizowanych napraw.

Informacje o gwarancjach

Podczas rejestracji napraw można aktualizować terminy gwarancji wydłużając je o czas pozostawania sprzętu w serwisie zewnętrznym.

Zmniejsz koszty eksploatacji i nie przepłacaj za utrzymanie techniczne majątku

Nie przepłacaj za naprawy sprzętu i pojazdów, remonty maszyn i urządzeń. Każde narzędzie, maszyna, samochód i urządzenie mają określoną wartość i moment, w którym ich naprawy stają się nieopłacalne. Rejestracja napraw i wszystkich czynności eksploatacyjnych wskaże Ci granicę opłacalności remontów oraz pomoże wyeliminować nadmiarowe koszty zastępując dany sprzęt nowym egzemplarzem.

Chcesz porozmawiać o tym rozwiązaniu?Dodaj tu swój tekst nagłówka