Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Kontroluj i optymalizuj koszty eksploatacji, napraw, remontów i serwisu

Ogranicz koszty eksploatacji oraz nieopłacalne naprawy zużytego sprzętu

Narzędziownia - moduł kosztów eksploatacji

Program do ewidencji kosztów eksploatacji sprawi, że nie przepłacisz za naprawy narzędzi, sprzętu i pojazdów, remonty maszyn i urządzeń.

Rejestracja napraw i wszystkich czynności eksploatacyjnych wskaże Ci sumaryczny ich koszt oraz granicę opłacalności remontów. Pomoże wyeliminować nadmiarowe wydatki zastępując dany sprzęt nowym egzemplarzem.

Zmniejsz koszty eksploatacji i nie przepłacaj za naprawy

Program do ewidencji kosztów, będący częścią systemu Narzędziownia, pomaga wyeliminować ryzyko wystąpienia nadmiernych kosztów, które pojawiają się w momencie gdy naprawy przekraczają granicę opłacalności.

Dzięki programowi do ewidencji kosztów eksploatacji,  kosztów zużytych materiałów i rejestracji napraw nie przekroczysz ich granicy opłacalności, ponieważ system zaprezentuje wszystkie poniesione wydatki na użytkowanie danego sprzętu, narzędzia i maszyny.

Bez problemu porównasz ponoszone wydatki na sprzęt będący w użyciu i zidentyfikujesz moment, w którym kolejna naprawa będzie już mniej opłacalna niż zakup nowego.

Które firmy najwięcej zyskują wdrażając program do ewidencji kosztów napraw?

W kontroli wydatków pomoże Ci tylko rzetelna ewidencja i koszty napraw. Program do kontroli wydatków serwisowych wykorzystują najczęściej:

firmy produkcyjne

remonty maszyn, narzędzi
i urządzeń

firmy transportowe

naprawy i remonty pojazdów
w firmowej flocie

firmy budowlane

naprawy elektronarzędzi
w swoich serwisach
Bez takiej ewidencji będziesz przepłacać za naprawy, które już dawno pokryłyby koszty zakupu nowych maszyn, urządzeń czy pojazdów.

Niekontrolowane koszty eksploatacji rosną ponad miarę

koszty eksploatacji program

Kontroluj koszty zużycia

Dokładna ewidencja kosztów użytkowania maszyn i urządzeń, sprzętów, kontrola użytkowników i miejsc użytkowania wpłynie na ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem majątku.

zarządzanie kosztami serwisu i eksploatacji

Zarządzaj serwisowaniem i naprawami

Program informuje o tym, który serwis przyjął sprzęt do naprawy oraz w jakim terminie powinien go zwrócić. Automatyczne alerty przypomną o przedłużających się naprawach.
optymalizacja kosztów eksploatacji elektronarzędzi

Eliminuj straty na naprawy elektronarzędzi w serwisie

Pokwitowania i potwierdzenia przyjęcia sprzętu zwiększają odpowiedzialność serwisantów oraz umożliwiają łatwe ich rozliczenie w przypadku niezwrócenia wszystkich wydanych elementów.
granica opłacalności napraw - koszty eksploatacji

Określaj graniczną opłacalność napraw

Moduł rejestruje ilość i wartość napraw każdego sprzętu. Taka ewidencja kosztów pozwala określić granicę opłacalności serwisu i w odpowiednim momencie zdecydować o zakupie nowych zasobów.
ewidencja kosztów gospodarki narzędziowej

Usprawniaj gospodarkę części zamiennych

Dokładna ewidencja kosztów napraw oraz rejestracja konserwacji pomaga ustalić zużycie części zamiennych i określić stany minimalne, po których osiągnięciu należy uzupełnić zapasy.

Nie pozostawiaj kosztów eksploatacji bez kontroli

Błyskawiczny dostęp do kartoteki z historią remontów i eksploatacji

W programie oznakujesz każdy element objęty ewidencją przedmiotu za pomocą znaczników RFID, kodów kreskowych lub QR. To pozwoli na uniknięcie pomyłek przy identyfikacji sprzętu.

Każdy przedmiot posiada indywidualną kartotekę magazynową zawierającą m.in. historię remontów i eksploatacji.

Szczegółowa ewidencja i porównanie kosztów oraz opłacalności napraw

Program gromadzi informacje o wszystkich wydatkach poniesionych na naprawę danego sprzętu w rozbiciu na koszty części zamiennych
i koszty robocizny (serwisu).

Wydatki na konserwacje środka trwałego są automatycznie sumowane oraz zestawiane z jego ceną zakupu, co pozwala określić granicę opłacalności napraw.

Pełny wgląd w historię eksploatacji, naprawy i terminy gwarancji

Program przechowuje informacje o wydaniach i zwrotach sprzętu, o czasie napraw, serwisantach, naprawach własnych oraz rodzaju zrealizowanych napraw.

Podczas rejestracji napraw można aktualizować terminy gwarancji wydłużając je o czas pozostawania sprzętu w serwisie zewnętrznym.

Zarządzanie kosztami eksploatacji w systemie Narzędziownia opiera się na kilku najważniejszych funkcjach, które pomagają utrzymać pełną kontrolę nad wydatkami.

Ewidencja kosztów napraw

Lista wszystkich wydatków poniesionych na naprawę danego sprzętu w rozbiciu na koszty materiałów eksploatacyjnych (części zamienne) i koszty robocizny (serwisu).

Zestawienia poniesionych wydatków

Moduł kosztów eksploatacji udostępnia raporty finansowe według daty, dostawcy i faktury zakupu.

Analiza opłacalności napraw

Moduł kosztów eksploatacji przedstawia sumaryczną wartość poniesionych wydatków na naprawy i zestawia je z ceną zakupu, co umożliwia określenie granicy opłacalności napraw.

Rejestr obrotu sprzętu

Informacja o wydaniach i zwrotach sprzętu, o czasie napraw,  remontów, serwisantach, naprawach własnych oraz rodzaju zrealizowanych napraw.

Informacje o gwarancjach

Podczas rejestracji napraw można aktualizować terminy gwarancji wydłużając je o czas pozostawania sprzętu w serwisie zewnętrznym.

Użytkownik modułu ewidencji kosztów eksploatacji i programu Narzędziownia wszystkie dane ma w jednym programie. Rejestrowane zdarzenia i wydatki są bezpieczne i kontrolowane przez upoważnioną osobę. Nikt inny nie naniesie zmian bez posiadania odpowiednich uprawnień. 

Dzięki programowi do ewidencji kosztów eksploatacji, kosztów zużytych materiałów i rejestracji napraw dostaniesz szczegółowe raporty i podsumowania poniesionych wydatków. Dzięki nim będziesz mógł je planować i optymalizować. Wyświetlane informacje powiadomią o ponoszonych wydatkach gwarantując, że nie przekroczysz ich granicy opłacalności. 

Uzyskaj darmowy dostęp do programu