Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Nowości w Programie Narzędziownia

Regularne aktualizacje zapewniają bezpieczeństwo oraz wprowadzają nowe funkcje, które automatyzują rutynowe czynności i umożliwiają wykonywanie dotychczasowych zadań w jeszcze krótszym czasie.

Nowość na rynku

Obsługuj szybciej magazyn i wypożyczalnię narzędzi niezależnie od miejsca pracy z nową Mobilną Narzędziownią

Dostępność poszczególnych aktualizacji jest uzależniona
od posiadanej wersji i konfiguracji programu.

Październik 2021

Użytkownicy Modułu BHP mogą od teraz dostawać na ekran startowy programu alerty informujące o zbliżającym się terminie wydań odzieży i sprzętu, zgodnie z harmonogramem BHP.

Dzięki alertom kierownik odpowiedzialny za przydziały BHP ma pewność, że każdy pracownik otrzymał należne mu środki BHP na czas. Jest to udokumentowane w protokole wydania.

Co więcej, każdemu operatorowi programu można indywidualnie zdefiniować rodzaj alertów, które będzie otrzymywał. Dostępny jest podział na grupy, wydziały i stanowiska robocze. To sprawia, że każdy operator będzie otrzymywał wyłącznie te informacje, które bezpośrednio go dotyczą.

Alerty mogą być również wysyłane drogą mailową.

Więcej o Module Przydziałów BHP przeczytasz pod tym linkiem.

Wrzesień 2021

Do Modułu Przeglądów Technicznych i Legalizacji Narzędzi Pomiarowych została wprowadzona zmiana wielokrotnie przyspieszająca pracę firm, które wysyłają narzędzia do zewnętrznej kontroli.

Od tej pory wysyłając narzędzia na przegląd można wystawić dokument RW (Rozchodu Wewnętrznego) na kontrahenta Serwis. Po tym jak narzędzia wróciły z serwisu, możliwe jest wykonanie w programie Zbiorczego przeglądu na podstawie dokumentu Zwrotu Wewnętrznego (ZW). Dla wszystkich wybranych z dokumentu pozycji zostanie automatycznie wygenerowany protokół przeglądu z datą wystawienia dokumentu lub z datą bieżącą.

Dzięki tej zmianie nie trzeba już wystawiać pojedynczych protokołów z poziomu kartoteki każdego narzędzia z osobna. Czynności, które do tej pory zajmowały nawet godzinę, teraz zajmują mniej niż minutę.

Więcej o Module Przeglądów Technicznych i Legalizacji Narzędzi Pomiarowych
przeczytasz pod tym linkiem.

Maj 2021

W momencie tworzenia nowej eksploatacji/remontu została dodana możliwość podpięcia dokumentu zużycia RwZ, który odejmuje od stanu magazynowego przedmioty wykorzystane w czasie danej eksploatacji/remontu. Dzięki temu można z większą precyzją śledzić jakie konkretne części zamienne lub materiały składają się na koszt użytkowania narzędzia, lub innego przedmiotu.

Moduł Eksploatacji i Remontów Narzędziowni został rozdzielony na osobne rejestry eksploatacji oraz remontów.

Ten podział umożliwia wyświetlanie w kartotece przedmiotu dwóch nowych pozycji – “Koszt remontów” i “Koszt eksploatacji”, co w razie potrzeby pozwala szybko sprawdzić koszta generowane przez dany przedmiot bez głębszej analizy.

Oba rejestry mogą teraz być filtrowane przez wybrany typ czynności. To pozwala zawęzić analizę kosztów wyłącznie do np. “Przeglądu”, “Remontu”, “Transportu”, “Walidacji”, czy “Certyfikacji”. 

Zmiany wprowadzone w Module Eksploatacji i Remontów wspierają kontrolę wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem posiadanych zasobów. Ułatwiają podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opłacalności dalszej eksploatacji danego przedmiotu. Pomagają decydować o rentowności dalszych remontów narzędzi względem kupna nowego egzemplarza.

Więcej o Module Eksploatacji i Remontów przeczytasz pod tym linkiem.

Kwiecień 2021

Moduł Przydziałów BHP Narzędziowni jest już dostępny także na przenośne kolektory danych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności znanej z wersji na komputery stacjonarne. Dzięki temu możesz prowadzić wydania i zwroty środków BHP niezależnie od miejsca pracy.

Moduł  pozwala na generowanie harmonogramów wydawania oraz zarządzanie zapotrzebowaniami środków ochrony osobistej. Pomaga też ograniczać nadużycia wśród pracowników dzięki blokadom wydawania oraz prognozom zużycia.

Dowiedz się więcej o Module Przydziałów BHP pod tym linkiem.

Marzec 2021

W głównym widoku kartoteki asortymentu dodano nową kolumnę „załącznik”.

Dzięki niej możliwe jest szybkie zweryfikowanie czy do wybranych przedmiotów jest przypisany załącznik. Do tej pory konieczne było otwarcie kartoteki każdego indywidualnego przedmiotu z osobna oraz przejście do zakładki „załącznik”.

Od teraz możliwe jest także dodanie wspólnego załącznika do wszystkich przedmiotów będących częścią pozycji seryjnej. Dla przykładu: po zakupie 10 wiertarek tego samego modelu, do nagłówka pozycji seryjnej można załączyć zdjęcie obrazujące wygląd tego modelu wiertarki. Oprócz wspólnego załącznika, możemy również przypisać zdjęcia konkretnych egzemplarzy do indywidualnych kartotek  wiertarek będących częścią tej pozycji seryjnej.  

Luty 2021

Od teraz alerty dotyczące upływających terminów przeglądów oraz stanów minimalnych można filtrować przez większość dostępnych w programie filtrów.

W praktyce zmiana pozwala przypisać danemu operatorowi alerty zawężone do konkretnego magazynu, stanowiska, wydziału, czy rodzaju asortymentu.

Dzięki temu każdy operator otrzymuje na ekranie startowym Narzędziowni lub drogą mailową wyłącznie alerty za które jest odpowiedzialny.

Ta zmiana jeszcze bardziej ułatwia monitorowanie nadchodzących terminów przeglądów oraz pozycji zbliżających się do stanów minimalnych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz gwarancję ciągłości produkcji.

Styczeń 2021

Moduł przeglądów technicznych został przystosowany do obsługi numerów seryjnych.

Od teraz w trakcie wykonywania przeglądu możliwe jest przypisanie do konkretnego przedmiotu (będącego częścią numeru seryjnego) indywidualnego numeru DKJ, numeru świadectwa oraz miejsca kalibracji.

Możliwość przypisania tych informacji pozwala zweryfikować które narzędzie zostało wysłane do kalibracji. Numer DKJ służy jako podstawa do reklamacji, gdy pojawiły się problemy z działaniem narzędzia po przeglądzie u zewnętrznego kontrahenta.

Co więcej, z poziomu kartoteki przedmiotu dostępna jest historia przeglądów oraz możliwość wydrukowania najnowszego protokołu. Numer seryjny oraz inwentarzowy zostały dodane do protokołu w celu łatwej identyfikacji pozycji, której protokół przeglądu dotyczy.

Listopad 2020

W Module Zaopatrzenia Narzędziowni, podczas wystawiania dokumentu zamówienia, pojawiła się możliwość jednoczesnego dodania dowolnej ilości pozycji z użyciem wielowyboru.

Zmiana wyraźnie przyspiesza generowanie zamówień, oraz zwiększa komfort pracy operatora.

Od teraz można przyporządkować indywidualny kod kreskowy do każdego z operatorów, co pozwala szybciej zalogować się do oprogramowania Mobilna Narzędziownia.  

Październik 2020

Zakończyliśmy prace nad Mobilną Narzędziownią – nową aplikacją na przenośne kolektory danych poszerzającą możliwości Narzędziowni.

Mobilna Narzędziownia została zaprojektowana z myślą o firmach produkcyjnych, budowlanych i wielooddziałowych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie możesz lub nie chcesz skorzystać ze stacjonarnego komputera przy prowadzeniu operacji magazynowych.

Oprogramowanie działa niezależnie od dostępu do sieci Wi-Fi.

Więcej o Mobilnej Narzędziowni dowiesz się pod tym linkiem.

Maj 2020

Rozpoczęcie prac przy tworzeniu API dla Narzędziowni umożliwiającego łatwiejszą wymianę informacji z innymi systemami.

Kwiecień 2020

Zaktualizowano i uzupełniono dokumentację Narzędziowni.

Marzec 2020

Wprowadzono dwie zmiany Modułu Przeglądów Technicznych dotyczące legalizacji.

Wystawione we wcześniejszych latach protokoły legalizacji zostały przeniesione do archiwum, w którym można zawęzić wyświetlane dokumenty do wybranego roku.

Co więcej, karty legalizacji zostały wzbogacone o dodatkowe kolumny i pola słownikowe: Numer seryjny, Numer inwentarzowy, Numer katalogowy, Status, Producent, Rodzaj, Grupa.

Od teraz powielenie pozycji seryjnej automatycznie kopiuje również pola „Termin przeglądu” i „Termin gwarancji” jeżeli były one uzupełnione w kopiowanej pozycji.

Przy operacjach magazynowych z wykorzystaniem kodu kreskowego od teraz nie jest wczytywana lista wszystkich przedmiotów z danego magazynu. Zamiast tego program w tle odszukuje przedmiot odpowiadający zeskanowanemu kodowi kreskowemu i dodaje go do tworzonego dokumentu magazynowego.

Dzięki tej zmianie dodawanie pozycji do dokumentu stało się znacznie szybsze.

Od teraz przy zwracaniu przedmiotów można łatwiej ponownie wydrukować etykiety z kodem kreskowym, np. w sytuacji gdy kod uległ uszkodzeniu.

W tym celu w rejestrze Dokumentów Wydania dodano opcję wydruku pojedynczego kodu kreskowego lub wydruku zbiorczego wszystkich pozycji ujętych w dokumencie.

Do Modułu BHP zostało wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające dwukrotne dodanie tej samej wartości do słownika Grup BHP oraz słownika Rozmiarów BHP.

Ta blokada zapobiega sytuacji w której operator nie może wydać sprzętu BHP, bo w kartotece danemu pracownikowi przypisano właściwy rozmiar będący jednak niewłaściwą (zdublowaną) pozycją w programie.

Do licencji użytkownika dodano nowe pole przeznaczone na uwagi dotyczące danej licencji.

Dzięki temu w przypadku ponownej instalacji programu, czy przeniesieniu się użytkownika na nowe stanowisko komputerowe, łatwo jest zidentyfikować, która licencja należy do konkretnej osoby.

Luty 2020

Od teraz łatwiej wyszukać kontrahentów nieaktywnych dzięki nowemu polu wyboru „Aktywni”. Po jego odznaczeniu widok kartoteki pracowników wyświetla wyłącznie tych oznaczonych jako nieaktywni.

Posiadacze Modułu Obsługi Kompletów otrzymali opcję zwrotu wszystkich elementów kompletu jednocześnie.

Jest to możliwe wyłącznie po zaznaczeniu w danym magazynie pola „Zezwól na zwrot całego kompletu”.

W raporcie „Sprzęt w użytkowaniu” dodano opcję „Komplety szczegółowo” po której odznaczeniu w wygenerowanym raporcie każdy komplet wyświetlany jest jako 1 pozycja z informacją o ilości elementów składających się na komplet.

Dotychczas możliwe było jedynie wyświetlanie kompletów szczegółowo, a więc w raporcie każdy element kompletu był ujęty jako osobna pozycja. Ta zmiana pozwoli na znaczne skrócenie długości raportu.

W module raportowania dodano opcję „sumuj seryjne”, po której zaznaczeniu wszystkie przedmioty seryjne w ramach danego raportu ujęte są jako jedna pozycja.

Do tej pory generując raport zawierający 50 unikatowych wiertarek będących przedmiotem seryjnym, raport wyszczególniał 50 osobnych pozycji.

Styczeń 2020

Dodano nowy raport „Kontrola przebiegów” w którym możliwe jest operowanie na przebiegach (np. licznikach i cyklach) zamiast dat i terminów.

Przykładowym zastosowaniem raportu jest kontrola liczników pojazdów służbowych. Przy wydawaniu kluczyków w programie możliwe jest wpisanie do kartoteki aktualnego stanu licznika, a przy zwrocie jego aktualizacja. Dodatkowo, istnieje opcja skonfigurowania alertów informujących o zbliżaniu się do ustalonej wcześniej wartości, wiążącej się np. z przeglądem lub wymianą oleju.

Dodano nowy alert związany z upływającym terminem zwrotu ujętym w godzinach.

Od teraz w programie można ustawić maksymalny czas wydania wyrażony w godzinach. Na głównym pulpicie programu wyświetla się alert o przedmiotach, których termin zwrotu kończy się dzisiaj. Funkcja ta znajduje wykorzystanie np. w przypadku matryc, które mogą pracować tylko kilka godzin przed koniecznością ponownej kalibracji.

Przy zwrocie przedmiotów przez pracownika wprowadzono opcję likwidacji konkretnego przedmiotu lub likwidacji wszystkich elementów przy użyciu guzika „Zwróć i zlikwiduj wszystko”.

Brak konieczności ręcznego wybierania przedmiotów przeznaczonych do likwidacji wyraźnie przyspiesza obsługę pracowników.

W widoku „Uprawnienia” menu operatora systemu od teraz można podejrzeć szczegółowe informacje o uprawnieniach przypisanych danemu użytkownikowi.

Do tej pory możliwe było jedynie sprawdzenia przypisanej użytkownikowi grupy uprawnień.

Grudzień 2019

Dodano możliwość personalizacji pól alertów pojawiających się na ekranie startowym.

Od teraz użytkownik decyduje, które parametry będą wyświetlane oraz jaką będą miały szerokość (wyrażoną jako procent całkowitej szerokości pola).

Przy operacji wydania można ustalić maksymalny czas wydania pozycji unikatowej wyrażony w dniach lub w godzinach.

Po upłynięciu tego terminu informacja o jego przekroczeniu pojawia się na ekranie startowym programu.

Listopad 2019

Wprowadzono opcję wyboru domyślnego statusu dla danego magazynu, przypisywanego przedmiotom przy operacjach wydania i zwrotu powiązanych z tym magazynem.

Od teraz możliwe jest przypisanie domyślnej dla danego magazynu grupy pracowników.

Październik 2019

W raporcie Sprzęt w użytkowaniu dodano możliwość filtrowania według dowolnej liczby magazynów.

To pozwala wygenerować ten raport z uwzględnieniem kilku wybranych magazynów, a nie wyłącznie jednego lub wszystkich, jak to miało miejsce do tej pory.

Wrzesień 2019

Narzędziownię wzbogacono o funkcję przedmiotu seryjnego, która umożliwia użytkownikowi dodanie wielu unikatowych pozycji pod jednym nagłówkiem w kartotece.

Dla przykładu, posiadając 20 tych samych elektronarzędzi, od teraz nie ma konieczności tworzenie 20 osobnych kartotek. Zamiast tego wystarczy stworzenie 1 kartoteki zbiorczej opisującej wszystkie cechy tych elektronarzędzi.

To rozwiązanie wnosi porządek do kartoteki, pozwalając szybko odczytać całościowe stany każdego rodzaju asortymentu, a w przypadku takiej potrzeby umożliwia analizę każdego przedmiotu oznaczonego unikalnym numerem seryjnym z osobna.

Zastosowanie w ewidencji numerów seryjnych szczególnie ułatwia wdrożenie technologii RFID, w której każdy przedmiot może być oznakowany osobnym, unikalnym numerem znacznika RFID.

Moduł zwiększa czytelność i usprawnia funkcjonalność raportu obrotu. Sprawdzając obrót danego przedmiotu, można rozszerzyć widok na obrót wszystkich pozycji seryjnych. Analogicznie, sprawdzając położenie konkretnego przedmiotu (np. szlifierki), od teraz można sprawdzić położenie wszystkich szlifierek z danej serii.

Numery seryjne skracają też czas ładowania kartoteki dzięki mniejszej ilości pozycji na liście.

Sierpień 2019

W zakładce „historia zmian” dodano możliwość sprawdzenia daty i godziny utworzenia danej kartoteki wraz z informacją o osobie, która ją założyła.

Ta zmiana daje osobie nadzorującej Narzędziownię większą kontrolę nad poszczególnymi kartotekami oraz ułatwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Lipiec 2019

Od teraz przy zamówieniach możliwy jest wybór waluty zakupu i przeliczenie jej, według aktualnego kursu, na walutę w której prowadzona jest cała ewidencja. To ułatwia współpracę wszystkim przedsiębiorstwom, które na co dzień kooperują i rozliczają się z dostawcami zagranicznymi.

W module zamówień wprowadzono możliwość przeliczania jednostki na dowolną inną wartość (np. kg na m²). Zmiana skierowana jest, między innymi, do firm, które prowadzą ewidencję w metrach bieżących, a zamówienia składają posługując się kilogramami.
Przy składaniu zamówienia, moduł automatycznie przeliczy każdą wartość wraz z ceną.

Maj 2019

W programie została zmodyfikowana funkcja „Do likwidacji„, która przyspieszyła usuwanie wyłącznie wybranych pozycji. Dzięki temu przy zwrocie narzędzi można wskazać tylko wybrane pozycje, które mają zostać usunięte.

Modyfikacja ta rozwiązuje problem zdublowanych działań. Od teraz podczas zwrotu można za pomocą jednej operacji wskazać te narzędzia, które są zwracane oraz te, które mają zostać zlikwidowane.

Kwiecień 2019

Uruchomiona została nowa wersja bazy danych w programie Narzędziownia. Od teraz program działa również na bazie danych MS SQL.

Aktualizacja ta wiąże się przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa i stabilności programu, szybszym wykonywaniem operacji, zwiększoną wydajnością przetwarzania danych, a także pełnym dostosowaniem technologii do najnowszych standardów aplikacji.

Marzec 2019

Dodano funkcję “szybki zwrot”, dzięki której możliwe jest rozliczenie wszystkich pracowników po autoryzacji kartą jednego z nich. Funkcja dotyczy wyłącznie pozycji unikatowych. Asortyment do szybkiego zwrotu można wybrać zarówno ręcznie, jak i przy pomocy kodów kreskowych lub znaczników RFID. Dzięki tej zmianie możliwe jest rozliczenie sprzętu wracającego z kilku budów/lokalizacji jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Luty 2019

Wprowadzono możliwość zablokowania ponownego wydania asortymentu do czasu zmiany statusu przy użyciu pola wyboru „blokada wydania”. Od dawna klienci czekali na możliwość zablokowania wydania niezdatnego do pracy narzędzia. Stan narzędzia jest przeważnie określany w momencie jego zwrotu. Jeżeli magazynier spostrzeże, że narzędzie musi iść do naprawy lub przeglądu, może od razu zmienić jego status. Dzięki temu narzędzie zostanie zablokowane na magazynie. Zmniejszone jest ryzyko wypadku lub braków wywołanych pracą wadliwym narzędziem. Osobom z dozoru łatwo po tym statusie odfiltrować takie narzędzia i przekazać do kontroli.

Styczeń 2019

W kartotece narzędzia dodano nową zakładkę – „dostęp”. Zakładka umożliwia przypisanie dostępu do danego przedmiotu poszczególnej osobie lub całym zdefiniowanym wydziałom, grupom, czy stanowiskom. Dzięki „dostępowi” nie każdy pracownik ma uprawnienia do pracy każdym narzędziem. Narzędzia specjalistyczne wymagają specjalnych dopuszczeń. Cześć firm chce zabezpieczyć się przed dostępem wszystkich pracowników do wrażliwych lub kosztownych narzędzi. Zablokowano pracownikowi wydawanie narzędzi do których nie jest upoważniony.

Grudzień 2018

Wprowadzono możliwość przydzielenia pracownika do konkretnych magazynów, co zapobiega ryzyku pomyłek wynikających z wykonywania operacji na niewłaściwym podmagazynie oraz pozwala na większą dyskrecję. Dzięki tej funkcjonalności duże przedsiębiorstwa mogą chronić swoje stany magazynowe, dostawców i ceny zakupu przed zbyt szerokim dostępem, np. przedostaniem się wrażliwych informacji do konkurencji, albo dostawców.

W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zdefiniowania terminu zwrotu danego przedmiotu co zwiększa kontrolę nad obiegiem narzędzi. Co więcej, na ekranie startowym pojawia się informacja o przekroczonym terminie zwrotu.
To zmiana ułatwia motywowanie pracowników do niezwłocznego zwracania narzędzi, zwiększa rotację, a co za tym idzie – obniża wymagane stany magazynowe. Poza tym narzędzia stają się bardziej szanowane przez pracowników.

Od teraz każdej kartotece asortymentu można z osobna przydzielić status (np. „do naprawy”, „do legalizacji”). Dzięki temu magazynier przyjmujący narzędzie może od razu zaznaczyć co ma się z nim dalej stać. To pozwala oszczędzić czas dotąd poświęcany na osobne przeglądanie kartoteki magazynowej oraz eliminuje ryzyko przeoczenia konieczności usunięcia jakiejś usterki.

Listopad 2018

Dodano nowy zestaw uprawnień administracyjnych. Na tę zmianę czekały już od dawna duże firmy i organizacje oraz Ci wszyscy, którym zależy na podwyższonym bezpieczeństwie i poufności danych. Gruntownie przebudowaliśmy uprawnienia operatorów; dodaliśmy możliwość szybkiego definiowania i nadawania ról oraz uprawnień operatorom. Wszystkie prawa dostępu zostały przejrzane, uzupełnione o nowe przyzwolenia i blokady. Dla wygody i szybkości definiowania nowych użytkowników uprawnienia zostały pogrupowane jako role użytkowników. Dodano możliwość szybkiego definiowania i przydzielania ról oraz uprawnień nowym oraz istniejącym użytkowników.

Październik 2018

Udoskonalono tryb podglądu seryjnego wydruku etykiet według miejsc użytkowania. Od teraz wiele miejsc użytkowania może być drukowanych za pomocą jednego polecenia.

Dodano możliwość wydrukowania serii pustych etykiet z kodem kreskowym, tak aby można je było wykorzystać przy definiowaniu nowych pozycji. Funkcja rozwiązuje problemy zarówno przy przyjęciu PZ na magazyn jak i problem dopisania nowego majątku podczas inwentaryzacji.

Dostęp do raportowania stanów magazynowych uzależniono od uprawnień przyznanych operatorowi w obrębie magazynu. Nowe ustawienia uprawnień umożliwiają regulowanie poziomu dostępu do wrażliwych danych oraz lepszą ich ochronę.
Przy wystawianiu dokumentów wypożyczenia lub wydania do zużycia dodano możliwość wyboru asortymentu z konkretnej dostawy, tak aby w razie potrzeby pominąć kolejkę FIFO. Jest to przydatne, np. podczas wydawania narzędzi i materiałów zakupionych pod konkretne projekty.

Wrzesień 2018

Przesunięcia międzymagazynowe podzielono na dwa etapy: przesunięcie i zaakceptowanie przesunięcia przez magazyn docelowy. Wprowadzono „bufor przesunięć międzymagazynowych”. Magazynier może przyjąć lub odrzucić dokument MM skierowany na jego podmagazyn, np. z powodu niezgodności przerzutu ze stanem faktycznym. Od teraz magazynier jest informowany na ekranie startowym o dokumencie przesunięcia międzymagazynowego (MM) oczekującego na weryfikację i akceptację. Stan na magazynie zmieni się dopiero wtedy, gdy magazynier zatwierdzi dokument po dotarciu asortymentu do jego magazynu. Funkcja umożliwia uniknięcie przedwczesnego wygenerowania dokumentu MM, w sytuacji, gdy asortyment nie trafił do przewidzianego odbiorcy, co uszczelnia obrót magazynowy.

Sierpień 2018

Przyspieszono szybkość wystawiania dokumentów zwrotu, przyjęcia i kart zużycia. Dodano możliwość wprowadzania ilości sztuk tzw. dwuklikiem.
Podczas wystawiania dokumentów zwrotu i kart zużycia pozycje zwracane są oznaczane innym kolorem.

Lipiec 2018

W parametrach programu (zakładka „nazwy dokumentów”) wyłączono widoczność dokumentów, do których użytkownik nie ma dostępu ze względu na rodzaj wykupionej licencji.
W raporcie „rejestr dokumentów” zmieniono widoczność dokumentów. Po aktualizacji pojawiają się w nim wyłącznie te dokumenty, które zostały już przynajmniej raz wystawione.
Umożliwiono wykonanie przeglądu technicznego narzędzia, nawet wtedy, gdy jego wydawanie jest zablokowane w parametrach programu, co daje większą elastyczność pracy.
Wprowadzono nowy rodzaj uprawnienia, definiujący dostęp operatora do cen zakupu i umożliwiający zachowanie większej dyskrecji cenowej.
Dodano możliwość stworzenia oddzielnego zestawu uprawnień operatorów dla każdego z magazynów. Funkcja umożliwia wprowadzenie różnych poziomów dostępu operatora w obrębie danego magazynu.

Czerwiec 2018

Zablokowano możliwość usuwania wystawionych dokumentów, których brak spowodowałby stany ujemne. Blokada uniemożliwia na przykład usunięcie dokumentu Pz w momencie, gdy umieszczone na nim narzędzia są wydane. Niewielkie ograniczenie dopuszczalnych czynności użytkownika bardzo pozytywnie odbija się na spójności danych i stanów magazynowych.
Rozbudowano raporty „rejestr dokumentów” i „stany u pracownika” o dodatkowe filtry; producent, status, wydział, stanowisko.
Dodano sortowanie według indeksu w raporcie „kontrola terminów”.
Do „rejestru dokumentów” i raportu „obroty asortymentem” dodano filtr „wydział”.
Przy zwrocie dodano kolumnę podpowiadającą ile sztuk danej pozycji pozostało do zwrócenia. Dzięki niej magazynier ma możliwość szybkiego poinformowania pracownika z czego jeszcze musi się rozliczyć.
Dodano możliwość zdefiniowania według jakiej kolumny będą sortowane pozycje na dokumentach. Dla jednych użytkowników wygodniejsze jest sortowanie długich dokumentów wg nazw, a dla innych wg indeksów materiałowych czy numerów inwentarzowych.

Maj 2018

Ujednolicono wszystkie szablony dokumentów w programie. Od teraz jeszcze bardziej wzrosła przejrzystość oprogramowania – wszystkie dokumenty obsługuje się w ten sam sposób.
Ujednolicono wszystkie szablony raportów w programie – teraz łatwiej będzie sięgnąć po szczegółowe dane, zastosować odpowiednie filtry i uzyskać uporządkowane zestawienie.

Dostosowanie systemu do wymogów Unii Europejskiej oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawy o RODO. Zastosowane zmiany zwiększyły poziom bezpieczeństwa danych użytkowników i prywatność wszystkich pracowników:

  1. Zaawansowana kontrola haseł.
  2. Wymóg definiowania haseł o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa (w haśle musi znajdować się duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny)
  3. Wymuszenie zmiany hasła co 30 dni.
  4. Blokada przed wprowadzeniem tego samego hasła w okresie jednego roku.
  5. Nowe uprawnienie „Administrator RODO”.
  6. Możliwość wydrukowania karty z danymi personalnymi użytkownika programu Narzędziownia.
  7. Usuwanie danych personalnych konkretnego użytkownika, zgodnie z przepisami RODO.

Kwiecień 2018

Ograniczono możliwość kasowania dokumentów wyłącznie do ostatniego wystawionego dokumentu. Dzięki temu żaden z operatorów nie będzie w stanie, świadomie lub nieświadomie, zaciemnić obrazu historii operacji.
Podczas personalizacji dokumentów dodano możliwość korzystania z wszystkich pól dostępnych w kartotece asortymentu, kartotece pracownika i w nagłówku dokumentu. Ta zmiana pozwala na wzbogacenie wszystkich raportów i dokumentów o nowe informacje.
Wprowadzono możliwość wielokrotnego wyboru pozycji przy wystawianiu każdego dokumentu, co zwiększa tempo pracy z oprogramowaniem.
Dodano obsługę dwóch nowych typów dokumentów: korekta dokumentów zużycia i korekta PZ. Dzięki temu szybka poprawa błędów stała się łatwa i bezpieczna.
Wprowadzono blokadę edycji daty utworzenia inwentaryzacji po jej rozpoczęciu. Zwiększyło to spójność dokumentów spisu z natury.
Dodano pozycję MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) do szablonu importu danych rozszerzając możliwości tego modułu.

Marzec 2018

Przedsiębiorstwa są zmuszone do zarządzania coraz większym majątkiem; żeby to ułatwić wzbogaciliśmy oprogramowanie o Moduł Kompletów Narzędzi. Moduł ten umożliwia stworzenie w kartotece magazynowej jednej pozycji na którą składa się wiele części składowych. Po zdefiniowaniu zawartości takiego kompletu mamy możliwość w prosty sposób wydania go w całości pracownikowi. Program jednym kliknięciem zdejmie ze stanu magazynowego wszystkie jego części składowe. Funkcja działa analogicznie przy zwrocie kompletu na magazyn. Moduł wzbogacono o zaawansowane warianty uwzględniające także zawiłe operacje – niepełne zwroty, wymianę jednego narzędzia na inne i śledzenie dalszej drogi narzędzi składowych.

Usprawniono proces zwrotu asortymentu od pracownika.

Luty 2018

Dodano filtr MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) w wydrukach raportów dokumentów wydania.
Usprawniono proces wydawania asortymentu za pomocą kart zużycia.
Dodano rejestrację czasu, w którym wystawiono dany dokument.

Styczeń 2018

Dodano blokady wystawiania dokumentów z datą wsteczną. Daty wsteczne, choć dawały pewną elastyczność, zaburzały chronologię i ciągłość zapisów.
Zmodyfikowano proces wymiany kart zużycia – teraz możliwa jest jednoczesna wymiana dowolnej ilość pozycji z listy do zwrotu od pracownika.
W kartotece dodano kolumnę „do zużycia”. Teraz magazynier bez trudu odfiltruje i podejrzy ten rodzaj asortymentu.