Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Nowości w Systemie Narzędziownia

Program jest stale udoskonalany. Każda aktualizacja przynosi użytkownikowi nowe możliwości.

Regularne aktualizacje zapewniają bezpieczeństwo oraz wprowadzają nowe funkcje, które automatyzują rutynowe czynności i umożliwiają wykonywanie dotychczasowych zadań w jeszcze krótszym czasie. Dostępność poszczególnych aktualizacji jest uzależniona od posiadanej wersji i konfiguracji programu.

Bądź na bieżąco z nowościami w Systemie Narzędziownia - oglądaj nasze filmy!

Kwiecień 2024

Kontroluj stan narzędzi pracownika 100% mobilnie
Dzięki nowej funkcji “Pracownik” łatwo zweryfikujesz stan posiadanych narzędzi pracownika. W aplikacji sprawdzisz także szczegóły kartoteki takie jak: MPK, zlecenie oraz magazyn, z którego pobrano narzędzie.

Nowość dostępna dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję.

Nowa funkcja jest łatwo dostępna na ekranie głównym aplikacji.

Wyszukanie pracownika odbywa się po wpisaniu min. 3 znaków, lub po zeskanowaniu kodu kreskowego lub po odczycie NFC lub po odczycie znacznika RFID UHF.

Program daje możliwość rozbicia posiadanych narzędzi na poszczególne magazyny np. w przypadku gdyby pracownik miał jedno wydane z kilku magazynów.

Marzec 2024

Nowa wersja Programu – Narzędziownia 8.0

Luty 2024

Określenie osoby odpowiedzialnej za sprzęt

Jeśli za sprzęt czy narzędzia jest odpowiedzialny np. kierownik brygady, a rzeczywistym użytkownikiem jest inny pracownik warto to uściślić, aby unikać nieporozumień. W razie awarii czy zepsucia sprzętu jasne będzie, kto był ostatnią osobą, która go używała.

W tym celu pojawiła się możliwość określenia osoby odpowiedzialnej. Informacja ta nie wpływa na żadne ruchy magazynowe, ale pozwala zarządzać tą informacją przy wszelkiego rodzaju raportach.
Wykorzystanie takie funkcjonalności pozwala na wykonanie wydruku o stanie magazynowym tylko tego konkretnego asortymentu, z informacją o tym, jaka osoba jest za niego odpowiedzialna.

Zobacz to w praktyce >>

Łatwe wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za przegląd

Jeśli chcesz rzetelnie prowadzić raporty z przeglądów technicznych, musisz zadbać o to, aby wprowadzać informację, kto taki przegląd wykonuje.

To szczególnie istotne jeśli zlecasz przeglądy firmom zewnętrznym. Dzięki nowej funkcjonalności w Narzędziowni, masz pełny dostęp do tych informacji, wraz ze szczegółami takimi jak numer uprawnień osoby, która faktycznie przeprowadziła przegląd. To uporządkuje procedurę i zwiększy poczucie odpowiedzialności za terminowość przeglądów.

Zobacz w praktyce >>

Styczeń 2024

Ograniczenie dostępu do zmiany terminów przeglądów

Aby ograniczyć osobom niepowołanym możliwość zmiany terminów przeglądów technicznych, wprowadziliśmy nowe uprawnieni, które to kontroluje.

Teraz mamy możliwość określenia, kto taki termin może regulować, a bez tego uprawnienia nie ma możliwości zmiany przeglądu technicznego. Zapobiega to nadużyciom ze strony pracowników i bezpieczną pracę ze sprzętem, który ma na czas zrobiony przegląd.

Zobacz to w praktyce >>

Grudzień 2023

Wygodny podgląd w terminy gwarancyjne

Terminy gwarancji sprzętów są nieprzekraczalne i musisz ich przestrzegać. Aby to ułatwić, prowadziliśmy przejrzysty podgląd terminów z wyraźnym, kolorystycznym oznaczeniem.

Sam decydujesz, na ile dni przed końcem terminu gwarancji takie ostrzeżenie pojawia się w programie. W taki sposób unikniesz pracy z asortymentem, który jest po gwarancji. Co ważne, jednocześnie masz równie łatwy podgląd w terminy przeglądów technicznych.

Zobacz w praktyce >>

Listopad 2023

Nowy moduł w Systemie Narzędziownia – Moduł Wytwarzania

Jeżeli Twoja firma sama wytwarza asortyment, to nowy moduł umożliwia  prognozowanie zapotrzebowania na elementów składowe czy sprawdzenie ile mamy do dyspozycji asortymentu, żeby utworzyć określoną ilość nowego produktu.

Moduł pozwala także zarządzać montażem wyrobów. Podczas ostrzenia lub regeneracji narzędzi, powstają narzędzia o nowych własnościach. Nowa funkcja Wytworzenia umożliwia wprowadzenie do kartoteki takich operacji, unikając błędów. 

 • Przebudowa informacji w kartotece dot. stanu magazynowego,
 • Możliwość określenia osoby wykonującej przegląd techniczny,
 • Nowy moduł wytworzenie. Wytworzenie i formuły wytworzenia. Uprawnienia dla wytworzenia oraz formularza wytworzenia, raporty zapotrzebowania surowca dla wytworzenia, ilości wytworzenia na podstawie bieżącego stanu magazynowego, historia wytworzenia (7.4.29)

Październik 2023

Jeszcze szybsza praca i uszczegółowienie informacji o programie

Wykonaliśmy modernizację raportu “Zestawienie stanu magazynowego w okresie” pod kątem wydajności, dzięki czemu możesz pracować jeszcze wydajniej. Rozszerzyliśmy także informacje w stanowiskach mobilnych o informację dot. wersji programu oraz zgodności wersji struktury bazy.

 • Modernizacja raportu “Zestawienie stanu magazynowego w okresie” pod kątem wydajności.
 • Rozszerzenie informacji w stanowiskach mobilnych o informację dot. wersji programu oraz zgodności wersji struktury bazy.

Wrzesień 2023

Możliwość wprowadzenia dodatkowej daty dokumentu

Najważniejsza z punktu widzenia kontroli ruchów magazynowych jest data wydania dokumentu czyli np. data wystawienia dokumentu wydania narzędzia.
Jednak zdarza się, że to narzędzie trafia do pracownika nawet z kilkudniowym opóźnieniem. Zatem, jeżeli ruch magazynowy miał miejsce w innym czasie niż wystawienie dokumentu, dodasz taką informację do systemu z nowym parametrem w programie.

 • Aplikacji mobilnej możliwość podpisania dokumentu znacznikiem NFC.
 • Rozszerzenie informacji w stanowiskach mobilnych o informację dot. wersji programu oraz zgodności wersji struktury bazy.
 • Usprawnienia w rejestrze dokumentów kontrahentów.
 • Nowa opcja konfiguracji magazynu, możliwość wprowadzania dodatkowej daty i czasu.

Lipiec - Sierpień 2023

Częściej i dokładniej kontroluj narzędzia dzięki limitom wydań

Każde narzędzie, które mamy na stanie należy kontrolować regularnie po określonym czasie, aby zagwarantować bezpieczeństwo pracy. Nowa funkcjonalność sprawia, że limit wydań dotyczy tylko sprzętu i nie zeruje się gdy wypożyczy go inna osoba. To pozwala uniknąć nadużyć i zmusza niejako do przeprowadzenia niezbędnej kontroli.

 • Zwiększenie wydajności przy wyborze asortymentu w wielu lokalizacjach w aplikacji mobilnej.
 • Inne usprawnienia wewnętrzne.

Czerwiec 2023

Więcej informacji dotyczących operatora w rejestrze dokumentów

Dzięki temu już w rejestrze dokumentów widać na kogo zostało np. zrobione wydanie. W szybki sposób możemy zobaczyć np. jaka grupa pracowników zrobiła najwięcej zwrotów, likwidacji albo wydań. To z kolei ułatwia planowanie pracy, zakupów i filtrowanie danych.

 • Możliwość wprowadzenia dodatkowej daty dokumentu.
 • Uzupełnienie informacji o operatorze.

Maj 2023

Jeszcze szybsza wymiana i zwrot

Podczas wystawiania dokumentów zwrotu i wymiany wprowadziliśmy rozwiązanie sumujące pozycje bez rozbicia na dostawy. Dotychczasowa konieczność wskazania dostawy podczas tych działań pozostanie możliwa dla konfiguracji magazynu “Wybór dostawy”. Dzięki temu użytkownik może od razu podać łączną ilość wymienianą lub zwracaną ilość bez konieczności wskazania dostawy.

 • Modyfikacja uprawnień kod UHF, rozszerzenie w aplikacji mobilnej.
 • Możliwość wygenerowania Raportu najczęściej wydawanych kartotek.
 • Dodana możliwość zmiany daty badań technicznych na aplikacji mobilnej (zależne od uprawnień).

Kwiecień 2023

Dokładniejsza weryfikacja danych

W dokumencie dodaliśmy do szczegółów kartoteki informacje dodatkowe identyfikujące: barcode, numerze inwentarzowym, numerze seryjnym, dzięki temu uzyskujemy dokładniejszą weryfikację i identyfikację.

 • Możliwość zdefiniowania zewnętrznej ścieżki zawierającej raporty.
 • Przeniesienie parametru “osobne raporty dla magazynów” do parametrów magazynu. Tym samym możliwość określenia wybranych magazynów ze swoimi raportami.
 • Zmiana parametrów kartoteki np. wszystkie magazyny itp przy włączonym trybie wyszukiwania przed odświeżeniem działa w trybie szukaj.

Marzec 2023

Łatwiejsze odnajdywanie w dużych bazach danych*

Usprawniliśmy tryb wyszukiwania przy dużej ilości danych. Teraz znalezienie pojedynczych pozycji, nawet w przypadku obszernej bazy danych, nie będzie stanowiło problemu i nie zajmie wiele czasu.

* Przy włączonym trybie wyszukiwania

 • Przebudowa części MM+
 • W aplikacji mobilnej filtrowanie nieaktywnych zleceń, MPK oraz Miejsc użytkowania,
 • Anulowanie “Szukaj” odświeża dane tylko za pierwszym razem w trybie wyszukiwania, w innym przypadku pozostawia bez zmian,
 • Przydzielanie uprawnień administracyjnych i użytkowych filtruje operatorów nieaktywnych,
 • Dodanie do konfiguracji magazynu domyślnego powodu likwidacji,
 • Do zbiorczego przeglądu technicznego dodano kolumny: numer inwentarzowy, numer seryjny, grupa, rodzaj,
 • Do sekcji “Dokumenty” dodano: barcode, numer inwentarzowy, numer seryjny.
 • Możliwość dodania do kartoteki więcej niż jednego załącznika na raz.

Luty 2023

Łatwo określ powód likwidacji

Jeśli chcesz wiedzieć, z jakiego powodu Twój firmowy sprzęt najczęściej jest poddawany likwidacji, koniecznie zacznij od wprowadzenia powodu likwidacji – ta zmiana pojawiła się właśnie w naszym Systemie Narzędziownia!

Od teraz, w programie i w raportach otrzymujesz dokładną informację o powodzie likwidacji sprzętu, a to pozwoli Ci na przyjrzenie się bliżej sytuacjom, w których sprzęt przestaje być zdatny do użytku. Dokładnie oszacujesz odsetek likwidacji z powodu zużycia naturalnego, awarii sprzętu albo z winy pracownika i podejmiesz odpowiednie kroki, które mogą zaoszczędzić pieniądze i czas w Twojej firmie.

Zobacz to w praktyce >>

 • Modyfikacje w związku z funkcjonalnością “Likwidacja” m.in: uszczelnienie powiązań w związku z tym ruchem magazynowym, zmiany w obszarze blokad i edycji.
 • Poprawienie wydajności Zwrotu.
 • Zwiększenie długości pola INDEKS i INDEKS DODATKOWY do 50 znaków.
 • Dodanie możliwości zbiorczej edycji w kartotece.
 • Możliwość podziału dokumentów zwrotu wg pozycji likwidowanych (parametr magazynu).
 • Podpowiadanie stanu magazynowego podczas wystawiania dokumentu rozchodu (Rw,RwZ,L,MM-).
 • Przeniesienie parametru wyboru dostawy z parametru globalnego do parametrów magazynu.
 • Dodanie do MPK parametru “Aktywny”, podczas wprowadzania dokumentów.
 • Dodanie pola “termin dostawy” do rejestru kartotek przy wyborze kartoteki podczas wystawiania dokumentu,
 • Dodanie do pozycji dokumentu “terminu ważności dostawy”.
 • Dodanie do dokumentu likwidacji możliwości określenia powodu likwidacji (analogicznie jak w BHP zużycie).

Styczeń 2023

Modyfikacja liczby znaków wprowadzanych w polu indeks

Od teraz możesz wprowadzić więcej danych w polu indeks oraz indeks dodatkowy dzięki usprawnieniu Kartoteki. Większa ilość znaków to więcej danych, które poddasz filtrowaniu i analizie.

Zobacz to praktyce >>

 • Dodanie nowego raportu: “Zestawienie logowania”.
 • Dodanie opcji wyniku badań przeglądu jako “Brak rezultatu – nie jest ani pozytywna ani negatywna”
 • Uszczegółowienie przeglądów – negatywny wynik przeglądu pozostawia datę następnego przeglądu pustą.
 • Możliwość dodawania załączników do przeglądów technicznych, dodanie informacji o załącznikach w rejestrze oraz na protokole.
 • Możliwość podglądu protokołu przeglądu bezpośrednio z kartoteki z zakładki historia przeglądów
 • Grupowa edycja kartotek – szybsze uzupełnianie danych

  Edycja zbiorcza pozwala na grupową zmianę kartotek bez konieczności modyfikacji każdej pozycji pojedynczo. Możesz np. wybrany przez siebie sprzęt przypisać do wybranej grupy, rodzaju, dodać opis albo usunąć zmiany w polach tekstowych. Grupowa edycja pozwoli Ci wprowadzać zmiany w kartotekach jeszcze szybciej, dzięki czemu Twoja baza danych będzie uzupełniona o dodatkowe pola w znacznie krótszym czasie, a Ty zyskasz większe możliwości filtrowania informacji o swoim asortymencie.

  Zobacz to praktyce >>
 • Modyfikacja Szybkiego Zwrotu – elastyczne rozliczanie pracowników i magazynów Szybki Zwrot stał się dostępny dla wielu magazynów. Nasza najnowsza modyfikacja umożliwia szerszy wybór magazynów, na których wykonywany będzie zwrot narzędzi. Taka funkcjonalność skraca czas potrzebny na rozliczenie pracowników czy magazynów jednocześnie i uelastycznia wydania. W jednym kroku można uzyskać rozliczenie pracownika z całego asortymentu, ze wszystkich magazynów, które miał, a także wystawić protokoły likwidacji. Zobacz to w praktyce >>
 
 • Łatwe konfigurowanie parametrów wystawienia dokumentów

  Wprowadziliśmy modyfikację, która potrafi to kontrolować i ułatwiać wystawienie dokumentów. Dla każdego magazynu możemy osobno przypisać konfiguracje: MPK (Miejsce Powstawanie Kosztów), zlecenia i miejsca użytkowania.

  Możemy zatem z góry określić, że dokumenty wystawione na wybranym magazynie mają swoje określone miejsce użytkowania. Czyli np. na Magazynie Głównym, miejscem użytkowania domyślnie będzie Montownia – i taka informacja będzie pojawiała się w programie oraz w dokumencie automatycznie po wypełnieniu pola Kontrahent/ Pracownik.
  Ponadto, z łatwością możesz określić pola obowiązkowe do określenia.

  Co to oznacza w praktyce? Od tej pory nieuzupełnienie obowiązkowego pola będzie równoznaczne z tym, że dokument nie zostanie wystawiony.

  Takie funkcjonalność przyspieszają wystawianie dokumentów na wielu magazynach i zmniejsza ryzyko pomyłek magazynierów.
 • Całkowita przebudowa modułu inwentaryzacji Od teraz Szybką inwentaryzację w Narzędziowni przeprowadzisz bez zamrażania stanów magazynowych. Możesz prowadzić inwentaryzację w czasie działania magazynu. Nie musisz wyłączać go z pracy z obawy przed błędami w inwentaryzacji. Jeszcze szybciej zweryfikujesz, co posiada wybrany użytkownik oraz otrzymasz przejrzysty raport informujący o niezgodnościach w inwentaryzacji. Aby przeprowadzać inwentaryzację nie będziesz musiał uzupełniać szczegółowych informacji o sprzęcie tj. miejsce użytkowania – co znacznie przyspiesza pracę i wyklucza błędy. Wystarczy, że zeskanujesz kody kreskowe lub znaczniki RFID. To bardzo przyspieszy Twoją pracę i wyeliminuje ryzyko pomyłki. Dzięki czemu możesz taką weryfikację robić częściej i znać dokładne położenie swoich narzędzi.

 • A co jeszcze nowego w module inwentaryzacji? Inwentaryzację w Narzędziowni przeprowadzisz dzięki bezprzewodowym skanerom z systemem Android oraz z nową aplikacją mobilną. Będziesz miał pełną swobodę podczas spisu z natury.
 • Modyfikacja Dokumentu Przekazania

  Rozwinęliśmy funkcję Dokumentu Przekazania o możliwość wykonywania działań w obrębie wielu magazynów tak, aby jeszcze łatwiej przekazywać asortyment w firmie, nawet jeśli znajduje się na innych magazynach.

  Dokument Przekazania umożliwia Ci np. przekazanie narzędzi pracownikowi do do pracownika do drugiego, nawet jeśli znajdują się w zupełnie innych, np. na innej budowie.

  Masz możliwość przekazania pracownikowi jego własnego asortyment jeśli zmienia miejsce pracy. Pozwala to na płynne przejście z jednego magazynu np. budowy na kolejną, bez rozliczania. Możesz swobodnie przekazywać konkretnej osobie cały asortyment – w jednym kroku wygenerujesz zarówno dokumenty zwrotu, przesunięcia międzymagazynowego, jak i zbiorcze wydanie.

  Od teraz nie musisz przełączania się na każdy magazyn osobno, aby wykonać takie ruchy magazynowe – nowa funkcjonalność Narzędziowni pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu, ale też uniknąć potencjalnych pomyłek.

  Zobacz to w praktyce >>
 • Sierpień 2022

  Nowe możliwości wydruku etykiet i dodatkowa etykieta z kodem QR

  Aby jeszcze bardziej przyspieszyć pracę z programem, dodaliśmy możliwość dodawania własnej nazwy dla wybranego typu etykiet. Dzięki temu usprawniasz swój proces oznaczania środków trwałych i wyposażenia. Ułatwisz identyfikację etykiet. W nazwie możesz dodać ważne dla ciebie informacje jak rozmiar czy zastosowanie.
  Teraz drukowanie etykiet jest jeszcze szybsze i wygodniejsze!

  Wprowadziliśmy także ułatwienie dla każdego, kto boryka się z problemem długich kodów barcode w swojej firmie. Dotychczas zdarzały się problemy z umieszczeniem zbyt długiego kodu kreskowego na etykiecie i wydrukowaniem go. Teraz program umożliwia drukowanie etykiet z kodem QR. Takie rozwiązanie oszczędza miejsce, poprawia jakość etykiety i w prosty sposób przekazuje komplet informacji na temat produktu, który jest oznaczony takim kodem QR.

  Zobacz to w praktyce >>

  Lipiec 2022

  Dodanie terminu ważności dostawy na dokumencie przyjęcia

  O tym, jak istotna jest praca z materiałami z aktualną datą ważności, nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego postanowiliśmy udoskonalić Narzędziownię pod kątem dodawania terminu ważności dostawy na dokumencie przyjęcia. Od tej pory dzięki raportowi możesz jeszcze szybciej kontrolować daty ważności. Ponadto, na Twoim ekranie i e-mailu mogą pojawić się alerty informujące o tym, że zbliża się koniec zdatności np. kleju czy innego produktu, którego właściwości ulegają zmianie po przeterminowaniu.

  Czerwiec 2022

  Eksport kartoteki pracowników kontrolowany przez uprawnienie “Administrator RODO”

  Uregulowaliśmy kwestie związane z RODO w kartotece pracowników. Od teraz, aby wygenerować raport z kartoteki pracownika niezbędne jest uprawnienie RODO – to ważna kwestia z punktu widzenia bezpieczeństwa i zgodności z obecnymi przepisami.

  Kwiecień 2022

  Narzędziownia zyskała nowe raporty – pierwszy przedstawiający pełne zestawienie wprowadzonych kartotek oraz drugi ukazujący historie zmian kartotek

  Dodaliśmy do programu Narzędziownia raport wprowadzonych kartotek oraz zmian, których w nich dokonano. Dotychczas, Rejestr zmian umożliwiał nam podejrzenie modyfikacji w każdej kartotece osobno, ale teraz, dzięki najnowszej aktualizacji możemy zobaczyć zbiorcze podsumowanie w formie raportu.

  Taka funkcjonalność pozwala szybko znaleźć kartoteki, które zostały zmienione w ostatnim czasie i dostarcza nam informacji, kto takiej zmiany dokonał. Dzięki temu zyskujemy jeszcze większą kontrolę nad kartotekami – to szczególnie w większych firmach, w których z programu korzysta wielu pracowników.

  Wprowadziliśmy raportStan na magazynie w okresie”

  Raport Stan na magazynie w okresie to jedna z bardziej pożądanych zmian zaplanowanych na kwiecień 2022. Dzięki tej zmianie możemy w prosty sposób zobaczyć, które sprzęty na magazynie są niewykorzystywane do pracy poprzez określenie ich stanu magazynowego w określonym czasie.

  Raport pokazuje nam, że np. dane elektronarzędzie od miesiąca leży na magazynie i nie zostało jak długo nie było wypożyczane przez pracowników. Pozwala to określić, w jakim stopniu dany sprzęt jest niewykorzystywany. 

  Nowa możliwość edycji lokalizacji docelowej*

  Wprowadziliśmy możliwość określenia lokalizacji docelowej dla opcji Bufor MM dostępnej w programie, dzięki czemu lokalizacja sprzętu przewożonego między oddziałami ustalana jest przez osobę przyjmującą sprzęt w magazynie docelowym. Taka zmiana upraszcza i ułatwia pracę firmom pracującym na wielu oddziałach i lokalizacjach.

  *aktywna tylko dla posiadaczy modułu Lokalizacje

  Dodano informację o przypisanych modułach do stanowisk

  Aby ułatwić podgląd informacji o tym, jakie moduły programu przypisano na konkretne stanowiska wprowadziliśmy modyfikację, która po kilku kliknięciach zwróci nam takie informacje.

  Dodano parametr skalowania do wyświetlania dokumentów 

  Od teraz podgląd dokumentów jest jeszcze wygodniejszy – wprowadziliśmy w programie możliwość dostosowania skalowania do własnych potrzeb. Zatem, jeśli chcemy np. dla dokumentu wydania ustalić stałe skalowanie, w którym będziemy go wyświetlać to teraz możemy zrobić to dla wszystkich dokumentów od razu, zyskując na czasie.

  Marzec 2022

  W Narzędziowni pojawiła się kolejna nowość: Funkcja Przekazania

  Funkcja Przekazania pozwala na sprawne przekazanie asortymentu z dowolnej kombinacji miejsc użytkowania, pracownika, MPK zlecenia na inne. Odbywa się to bez konieczności uprzedniego zwrócenia tego asortymentu na magazyn.

  Do tej pory chcą rozliczyć asortyment podczas jego przekazywania, należało wystawić w programie dwa rodzaje rodzajów dokumenty; zwrotów i wydania. Teraz zaoszczędzamy czas. Magazynierzy zarządzający asortymentem w wielu oddziałach mogą wykonać takie przekazanie już w czasie jednej operacji.

  Operacja przesunięcia jest bardzo szybka, bo zaznaczając przesuwaną pozycję, można wykorzystywać wszystkie filtry asortymentu i pracowników znajdujące się w programie. Używając opcji Wybierz Wszystko, można przekazać cały asortyment z jednego oddziału do drugiego. W czasie przekazania operacje zwrotu i wydana są generowane automatycznie w tle, a dokumenty Zw i Wz są zapisywane w rejestrze dokumentów.

  Przekazanie można wykonać zarówno w wersji programu na komputery stacjonarne, jak i w aplikacji Mobilna Narzędziownia.

  Do rejestru dokumentów zostały dodane informacje o powiązaniach pomiędzy dokumentami.

  Dla przykładu: jeżeli któryś z przedmiotów widniejących na dokumencie zwrotu został poddany likwidacji, to w nowej kolumnie “dokument powiązany” będzie zawarta informacja o protokole likwidacji, który został przy tej okazji wystawiony.

  Zmiana ta jest pomocna dla Działu Księgowego, który może teraz łatwiej śledzić powiązania pomiędzy poszczególnymi operacjami w Narzędziowni.

  Podczas wystawiania dokumentu zwrotu, wybór pracowników został zawężony wyłącznie do tych, którzy mają na swoim stanie jakąkolwiek pozycję do zwrócenia.

  Do tej pory program podpowiadał wszystkich pracowników znajdujących się w kartotece. Dzięki tej zmianie przy zwracaniu przedmiotu łatwiej jest odszukać na liście pożądaną osobę, a cała kartoteka ładuje się szybciej.

  Do Modułu Przeglądów Technicznych, przy tworzeniu nowej kartoteki przedmiotu, została dodana możliwość automatycznego przyjęcia tej kartoteki na stan oraz zaliczenie przeglądu jako wykonany.

  Co więcej, dodany został wybór jednostki czasookresu kontroli przeglądu. Od teraz mogą to być miesiące lub tygodnie.

  Moduł Przeglądów Technicznych zyskał też mechanizm kontroli uprawnień, który pozwala na ustalenie, którzy pracownicy mogą wykonywać operacje w ramach tego modułu.

  Styczeń 2022

  Do Narzędziowni wprowadzono nowy typ kartoteki: pozycję seryjną nieunikatową.

  Nowy typ kartoteki pozwala na zarządzanie w ramach pojedynczej kartoteki przedmiotami tego samego rodzaju pochodzącymi z różnych dostaw.

  Dla przykładu: możliwe jest przyjęcie na magazyn w ramach jednej kartoteki pozycji seryjnej 500 metrów bieżących rury pochodzących z 5 różnych dostaw (po 100 metrów każda).

  Pozycja seryjna nieunikatowa pozwala przypisać indywidualny kod kreskowy lub numer partii każdej dostawie: dysponujemy więc informacjami zarówno o łącznym stanie magazynowym/w użytkowaniu, jak i stanie oraz historii obrotu w rozbiciu na partie pochodzące z różnych dostaw.

  Dla utrzymania spójności systemu modyfikacja ta będzie również wykonana w Mobilnej Narzędziowni.

  Od teraz alert informujący o przekroczonym terminie zwrotu przedmiotu może być również wysyłany na adres mailowy osoby, która go pobrała. Do tej pory alert ten był wyświetlany wyłącznie na ekranie startowym Narzędziowni.

  Dzięki tej zmianie zarówno pracownicy, jak i kontrahenci zewnętrzni będą otrzymywać automatyczne ponaglenia o konieczności zwrotu wypożyczonych przedmiotów.

  W programie pojawiła się możliwość przypisywania załączników również do kartoteki pracownika.

  To pozwala gromadzić w jednym miejscu całą dokumentację dotyczącą danej osoby, np. zaświadczenia o odbytych kursach, aktualne wyniki badań, skany podpisanych dokumentów.

  Grudzień 2021

  Do Narzędziowni wprowadzono nowy typ kartoteki: pozycję seryjną nieunikatową.

  Nowy typ kartoteki pozwala na zarządzanie w ramach pojedynczej kartoteki przedmiotami tego samego rodzaju pochodzącymi z różnych dostaw.

  Dla przykładu: możliwe jest przyjęcie na magazyn w ramach jednej kartoteki pozycji seryjnej 500 metrów bieżących rury pochodzących z 5 różnych dostaw (po 100 metrów każda).

  Pozycja seryjna nieunikatowa pozwala przypisać indywidualny kod kreskowy lub numer partii każdej dostawie: dysponujemy więc informacjami zarówno o łącznym stanie magazynowym/w użytkowaniu, jak i stanie oraz historii obrotu w rozbiciu na partie pochodzące z różnych dostaw.

  Dla utrzymania spójności systemu modyfikacja ta będzie również wykonana w Mobilnej Narzędziowni.

  Od teraz alert informujący o przekroczonym terminie zwrotu przedmiotu może być również wysyłany na adres mailowy osoby, która go pobrała. Do tej pory alert ten był wyświetlany wyłącznie na ekranie startowym Narzędziowni.

  Dzięki tej zmianie zarówno pracownicy, jak i kontrahenci zewnętrzni będą otrzymywać automatyczne ponaglenia o konieczności zwrotu wypożyczonych przedmiotów.

  W programie pojawiła się możliwość przypisywania załączników również do kartoteki pracownika.

  To pozwala gromadzić w jednym miejscu całą dokumentację dotyczącą danej osoby, np. zaświadczenia o odbytych kursach, aktualne wyniki badań, skany podpisanych dokumentów.

  Listopad 2021

  Narzędziownia została wzbogacona o zakładkę “Identyfikacja”. Przy jej użyciu możliwe jest zbiorcze wydrukowanie nowych etykiet z kodem kreskowym bezpośrednio z poziomu dokumentu wydania lub zwrotu.

  Dla przykładu: w czasie zwrotu 20 przedmiotów operator zauważa, że niektóre kody są uszkodzone. Do tej pory w takiej sytuacji konieczne było wyszukiwanie pojedynczych pozycji w kartotece i drukowanie każdej etykiety z osobna.

  Od teraz wystarczy wejść w widok Identyfikacji i zaznaczyć na dokumencie wszystkie pozycje dla których chcemy zbiorczo wydrukować nowe etykiety, co jest znacznie wygodniejsze oraz skutkuje dużymi oszczędnościami czasu.

  Kolejnym ułatwieniem wynikającym z dodania zakładki “Identyfikacja” jest możliwość edycji terminu przeglądu/gwarancji z poziomu dokumentu zwrotu.

  Często zdarza się tak, że przeglądy są wykonywane przez kontrahentów zewnętrznych, a informacje dotyczące ich przebiegu nie są przeniesione do kartoteki przedmiotu. Do tej pory aktualizacja informacji o przeglądach wymuszała odszukanie każdej pozycji pojedynczo w kartotece, już po zwróceniu przedmiotów na magazyn.

  Od teraz wszystkie zmiany można nanieść w trakcie wystawiania dokumentu zwrotu poprzez wybranie z listy interesującego nas przedmiotu, wejście w zakładkę “Identyfikacja”, oraz zaktualizowanie zawartych tam informacji o przeglądach.

  Aby operator mógł korzystać z tej funkcji, konieczne jest przydzielenie mu dodatkowego uprawnienia zatytułowanego “Asortyment – identyfikacja”.

  Październik 2021

  Użytkownicy Modułu BHP mogą od teraz dostawać na ekran startowy programu alerty informujące o zbliżającym się terminie wydań odzieży i sprzętu, zgodnie z harmonogramem BHP.

  Dzięki alertom kierownik odpowiedzialny za przydziały BHP ma pewność, że każdy pracownik otrzymał należne mu środki BHP na czas. Jest to udokumentowane w protokole wydania.

  Co więcej, każdemu operatorowi programu można indywidualnie zdefiniować rodzaj alertów, które będzie otrzymywał. Dostępny jest podział na grupy, wydziały i stanowiska robocze. To sprawia, że każdy operator będzie otrzymywał wyłącznie te informacje, które bezpośrednio go dotyczą.

  Alerty BHP mogą być również wysyłane drogą mailową.

  Więcej o Module Przydziałów BHP przeczytasz pod tym linkiem.

  Wrzesień 2021

  Do Modułu Przeglądów Technicznych i Legalizacji Narzędzi Pomiarowych została wprowadzona zmiana wielokrotnie przyspieszająca pracę firm, które wysyłają narzędzia do zewnętrznej kontroli.

  Od tej pory wysyłając narzędzia na przegląd można wystawić dokument RW (Rozchodu Wewnętrznego) na kontrahenta Serwis. Po tym jak narzędzia wróciły z serwisu, możliwe jest wykonanie w programie Zbiorczego przeglądu na podstawie dokumentu Zwrotu Wewnętrznego (ZW). Dla wszystkich wybranych z dokumentu pozycji zostanie automatycznie wygenerowany protokół przeglądu z datą wystawienia dokumentu lub z datą bieżącą.

  Dzięki tej zmianie nie trzeba już wystawiać pojedynczych protokołów z poziomu kartoteki każdego narzędzia z osobna. Czynności, które do tej pory zajmowały nawet godzinę, teraz zajmują mniej niż minutę.

  Więcej o Module Przeglądów Technicznych i Legalizacji Narzędzi Pomiarowych
  przeczytasz pod tym linkiem.

  Maj 2021

  W momencie tworzenia nowej eksploatacji/remontu została dodana możliwość podpięcia dokumentu zużycia RwZ, który odejmuje od stanu magazynowego przedmioty wykorzystane w czasie danej eksploatacji/remontu. Dzięki temu można z większą precyzją śledzić jakie konkretne części zamienne lub materiały składają się na koszt użytkowania narzędzia, lub innego przedmiotu.

  Moduł Eksploatacji i Remontów Narzędziowni został rozdzielony na osobne rejestry eksploatacji oraz remontów.

  Ten podział umożliwia wyświetlanie w kartotece przedmiotu dwóch nowych pozycji – “Koszt remontów” i “Koszt eksploatacji”, co w razie potrzeby pozwala szybko sprawdzić koszta generowane przez dany przedmiot bez głębszej analizy.

  Oba rejestry mogą teraz być filtrowane przez wybrany typ czynności. To pozwala zawęzić analizę kosztów wyłącznie do np. “Przeglądu”, “Remontu”, “Transportu”, “Walidacji”, czy “Certyfikacji”. 

  Zmiany wprowadzone w Module Eksploatacji i Remontów wspierają kontrolę wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem posiadanych zasobów. Ułatwiają podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opłacalności dalszej eksploatacji danego przedmiotu. Pomagają decydować o rentowności dalszych remontów narzędzi względem kupna nowego egzemplarza.

  Więcej o Module Eksploatacji i Remontów przeczytasz pod tym linkiem.

  Kwiecień 2021

  Moduł Przydziałów BHP Narzędziowni jest już dostępny także na przenośne kolektory danych przy zachowaniu pełnej funkcjonalności znanej z wersji na komputery stacjonarne. Dzięki temu możesz prowadzić wydania i zwroty środków BHP niezależnie od miejsca pracy.

  Moduł  pozwala na generowanie harmonogramów wydawania oraz zarządzanie zapotrzebowaniami środków ochrony osobistej. Pomaga też ograniczać nadużycia wśród pracowników dzięki blokadom wydawania oraz prognozom zużycia.

  Dowiedz się więcej o Module Przydziałów BHP pod tym linkiem.

  Marzec 2021

  W głównym widoku kartoteki asortymentu dodano nową kolumnę „załącznik”.

  Dzięki niej możliwe jest szybkie zweryfikowanie czy do wybranych przedmiotów jest przypisany załącznik. Do tej pory konieczne było otwarcie kartoteki każdego indywidualnego przedmiotu z osobna oraz przejście do zakładki „załącznik”.

  Od teraz możliwe jest także dodanie wspólnego załącznika do wszystkich przedmiotów będących częścią pozycji seryjnej. Dla przykładu: po zakupie 10 wiertarek tego samego modelu, do nagłówka pozycji seryjnej można załączyć zdjęcie obrazujące wygląd tego modelu wiertarki. Oprócz wspólnego załącznika, możemy również przypisać zdjęcia konkretnych egzemplarzy do indywidualnych kartotek  wiertarek będących częścią tej pozycji seryjnej.  

  Luty 2021

  Od teraz alerty dotyczące upływających terminów przeglądów oraz stanów minimalnych można filtrować przez większość dostępnych w programie filtrów.

  W praktyce zmiana pozwala przypisać danemu operatorowi alerty zawężone do konkretnego magazynu, stanowiska, wydziału, czy rodzaju asortymentu.

  Dzięki temu każdy operator otrzymuje na ekranie startowym Narzędziowni lub drogą mailową wyłącznie alerty za które jest odpowiedzialny.

  Ta zmiana jeszcze bardziej ułatwia monitorowanie nadchodzących terminów przeglądów oraz pozycji zbliżających się do stanów minimalnych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz gwarancję ciągłości produkcji.

  Styczeń 2021

  Moduł przeglądów technicznych został przystosowany do obsługi numerów seryjnych.

  Od teraz w trakcie wykonywania przeglądu możliwe jest przypisanie do konkretnego przedmiotu (będącego częścią numeru seryjnego) indywidualnego numeru DKJ, numeru świadectwa oraz miejsca kalibracji.

  Możliwość przypisania tych informacji pozwala zweryfikować które narzędzie zostało wysłane do kalibracji. Numer DKJ służy jako podstawa do reklamacji, gdy pojawiły się problemy z działaniem narzędzia po przeglądzie u zewnętrznego kontrahenta.

  Co więcej, z poziomu kartoteki przedmiotu dostępna jest historia przeglądów oraz możliwość wydrukowania najnowszego protokołu. Numer seryjny oraz inwentarzowy zostały dodane do protokołu w celu łatwej identyfikacji pozycji, której protokół przeglądu dotyczy.

  Listopad 2020

  W Module Zaopatrzenia Narzędziowni, podczas wystawiania dokumentu zamówienia, pojawiła się możliwość jednoczesnego dodania dowolnej ilości pozycji z użyciem wielowyboru.

  Zmiana wyraźnie przyspiesza generowanie zamówień, oraz zwiększa komfort pracy operatora.

  Od teraz można przyporządkować indywidualny kod kreskowy do każdego z operatorów, co pozwala szybciej zalogować się do oprogramowania Mobilna Narzędziownia.  

  Październik 2020

  Zakończyliśmy prace nad Mobilną Narzędziownią – nową aplikacją na przenośne kolektory danych poszerzającą możliwości Narzędziowni.

  Mobilna Narzędziownia została zaprojektowana z myślą o firmach produkcyjnych, budowlanych i wielooddziałowych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie możesz lub nie chcesz skorzystać ze stacjonarnego komputera przy prowadzeniu operacji magazynowych.

  Oprogramowanie działa niezależnie od dostępu do sieci Wi-Fi.

  Więcej o Mobilnej Narzędziowni dowiesz się pod tym linkiem.

  Maj 2020

  Rozpoczęcie prac przy tworzeniu API dla Narzędziowni umożliwiającego łatwiejszą wymianę informacji z innymi systemami.

  Kwiecień 2020

  Zaktualizowano i uzupełniono dokumentację Narzędziowni.

  Marzec 2020

  Wprowadzono dwie zmiany Modułu Przeglądów Technicznych dotyczące legalizacji.

  Wystawione we wcześniejszych latach protokoły legalizacji zostały przeniesione do archiwum, w którym można zawęzić wyświetlane dokumenty do wybranego roku.

  Co więcej, karty legalizacji zostały wzbogacone o dodatkowe kolumny i pola słownikowe: Numer seryjny, Numer inwentarzowy, Numer katalogowy, Status, Producent, Rodzaj, Grupa.

  Od teraz powielenie pozycji seryjnej automatycznie kopiuje również pola “Termin przeglądu” i “Termin gwarancji” jeżeli były one uzupełnione w kopiowanej pozycji.

  Przy operacjach magazynowych z wykorzystaniem kodu kreskowego od teraz nie jest wczytywana lista wszystkich przedmiotów z danego magazynu. Zamiast tego program w tle odszukuje przedmiot odpowiadający zeskanowanemu kodowi kreskowemu i dodaje go do tworzonego dokumentu magazynowego.

  Dzięki tej zmianie dodawanie pozycji do dokumentu stało się znacznie szybsze.

  Od teraz przy zwracaniu przedmiotów można łatwiej ponownie wydrukować etykiety z kodem kreskowym, np. w sytuacji gdy kod uległ uszkodzeniu.

  W tym celu w rejestrze Dokumentów Wydania dodano opcję wydruku pojedynczego kodu kreskowego lub wydruku zbiorczego wszystkich pozycji ujętych w dokumencie.

  Do Modułu BHP zostało wprowadzone zabezpieczenie uniemożliwiające dwukrotne dodanie tej samej wartości do słownika Grup BHP oraz słownika Rozmiarów BHP.

  Ta blokada zapobiega sytuacji w której operator nie może wydać sprzętu BHP, bo w kartotece danemu pracownikowi przypisano właściwy rozmiar będący jednak niewłaściwą (zdublowaną) pozycją w programie.

  Do licencji użytkownika dodano nowe pole przeznaczone na uwagi dotyczące danej licencji.

  Dzięki temu w przypadku ponownej instalacji programu, czy przeniesieniu się użytkownika na nowe stanowisko komputerowe, łatwo jest zidentyfikować, która licencja należy do konkretnej osoby.

  Luty 2020

  Od teraz łatwiej wyszukać kontrahentów nieaktywnych dzięki nowemu polu wyboru „Aktywni”. Po jego odznaczeniu widok kartoteki pracowników wyświetla wyłącznie tych oznaczonych jako nieaktywni.

  Posiadacze Modułu Obsługi Kompletów otrzymali opcję zwrotu wszystkich elementów kompletu jednocześnie.

  Jest to możliwe wyłącznie po zaznaczeniu w danym magazynie pola „Zezwól na zwrot całego kompletu”.

  W raporcie „Sprzęt w użytkowaniu” dodano opcję „Komplety szczegółowo” po której odznaczeniu w wygenerowanym raporcie każdy komplet wyświetlany jest jako 1 pozycja z informacją o ilości elementów składających się na komplet.

  Dotychczas możliwe było jedynie wyświetlanie kompletów szczegółowo, a więc w raporcie każdy element kompletu był ujęty jako osobna pozycja. Ta zmiana pozwoli na znaczne skrócenie długości raportu.

  W module raportowania dodano opcję „sumuj seryjne”, po której zaznaczeniu wszystkie przedmioty seryjne w ramach danego raportu ujęte są jako jedna pozycja.

  Do tej pory generując raport zawierający 50 unikatowych wiertarek będących przedmiotem seryjnym, raport wyszczególniał 50 osobnych pozycji.

  Styczeń 2020

  Dodano nowy raport „Kontrola przebiegów” w którym możliwe jest operowanie na przebiegach (np. licznikach i cyklach) zamiast dat i terminów.

  Przykładowym zastosowaniem raportu jest kontrola liczników pojazdów służbowych. Przy wydawaniu kluczyków w programie możliwe jest wpisanie do kartoteki aktualnego stanu licznika, a przy zwrocie jego aktualizacja. Dodatkowo, istnieje opcja skonfigurowania alertów informujących o zbliżaniu się do ustalonej wcześniej wartości, wiążącej się np. z przeglądem lub wymianą oleju.

  Dodano nowy alert związany z upływającym terminem zwrotu ujętym w godzinach.

  Od teraz w programie można ustawić maksymalny czas wydania wyrażony w godzinach. Na głównym pulpicie programu wyświetla się alert o przedmiotach, których termin zwrotu kończy się dzisiaj. Funkcja ta znajduje wykorzystanie np. w przypadku matryc, które mogą pracować tylko kilka godzin przed koniecznością ponownej kalibracji.

  Przy zwrocie przedmiotów przez pracownika wprowadzono opcję likwidacji konkretnego przedmiotu lub likwidacji wszystkich elementów przy użyciu guzika „Zwróć i zlikwiduj wszystko”.

  Brak konieczności ręcznego wybierania przedmiotów przeznaczonych do likwidacji wyraźnie przyspiesza obsługę pracowników.

  W widoku „Uprawnienia” menu operatora systemu od teraz można podejrzeć szczegółowe informacje o uprawnieniach przypisanych danemu użytkownikowi.

  Do tej pory możliwe było jedynie sprawdzenia przypisanej użytkownikowi grupy uprawnień.

  Grudzień 2019

  Dodano możliwość personalizacji pól alertów pojawiających się na ekranie startowym.

  Od teraz użytkownik decyduje, które parametry będą wyświetlane oraz jaką będą miały szerokość (wyrażoną jako procent całkowitej szerokości pola).

  Przy operacji wydania można ustalić maksymalny czas wydania pozycji unikatowej wyrażony w dniach lub w godzinach.

  Po upłynięciu tego terminu informacja o jego przekroczeniu pojawia się na ekranie startowym programu.

  Listopad 2019

  Wprowadzono opcję wyboru domyślnego statusu dla danego magazynu, przypisywanego przedmiotom przy operacjach wydania i zwrotu powiązanych z tym magazynem.

  Od teraz możliwe jest przypisanie domyślnej dla danego magazynu grupy pracowników.

  Październik 2019

  W raporcie Sprzęt w użytkowaniu dodano możliwość filtrowania według dowolnej liczby magazynów.

  To pozwala wygenerować ten raport z uwzględnieniem kilku wybranych magazynów, a nie wyłącznie jednego lub wszystkich, jak to miało miejsce do tej pory.

  Wrzesień 2019

  Narzędziownię wzbogacono o funkcję przedmiotu seryjnego, która umożliwia użytkownikowi dodanie wielu unikatowych pozycji pod jednym nagłówkiem w kartotece.

  Dla przykładu, posiadając 20 tych samych elektronarzędzi, od teraz nie ma konieczności tworzenie 20 osobnych kartotek. Zamiast tego wystarczy stworzenie 1 kartoteki zbiorczej opisującej wszystkie cechy tych elektronarzędzi.

  To rozwiązanie wnosi porządek do kartoteki, pozwalając szybko odczytać całościowe stany każdego rodzaju asortymentu, a w przypadku takiej potrzeby umożliwia analizę każdego przedmiotu oznaczonego unikalnym numerem seryjnym z osobna.

  Zastosowanie w ewidencji numerów seryjnych szczególnie ułatwia wdrożenie technologii RFID, w której każdy przedmiot może być oznakowany osobnym, unikalnym numerem znacznika RFID.

  Moduł zwiększa czytelność i usprawnia funkcjonalność raportu obrotu. Sprawdzając obrót danego przedmiotu, można rozszerzyć widok na obrót wszystkich pozycji seryjnych. Analogicznie, sprawdzając położenie konkretnego przedmiotu (np. szlifierki), od teraz można sprawdzić położenie wszystkich szlifierek z danej serii.

  Numery seryjne skracają też czas ładowania kartoteki dzięki mniejszej ilości pozycji na liście.

  Sierpień 2019

  W zakładce „historia zmian” dodano możliwość sprawdzenia daty i godziny utworzenia danej kartoteki wraz z informacją o osobie, która ją założyła.

  Ta zmiana daje osobie nadzorującej Narzędziownię większą kontrolę nad poszczególnymi kartotekami oraz ułatwia wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

  Lipiec 2019

  Od teraz przy zamówieniach możliwy jest wybór waluty zakupu i przeliczenie jej, według aktualnego kursu, na walutę w której prowadzona jest cała ewidencja. To ułatwia współpracę wszystkim przedsiębiorstwom, które na co dzień kooperują i rozliczają się z dostawcami zagranicznymi.

  W module zamówień wprowadzono możliwość przeliczania jednostki na dowolną inną wartość (np. kg na m²). Zmiana skierowana jest, między innymi, do firm, które prowadzą ewidencję w metrach bieżących, a zamówienia składają posługując się kilogramami.
  Przy składaniu zamówienia, moduł automatycznie przeliczy każdą wartość wraz z ceną.

  Maj 2019

  W programie została zmodyfikowana funkcja “Do likwidacji“, która przyspieszyła usuwanie wyłącznie wybranych pozycji. Dzięki temu przy zwrocie narzędzi można wskazać tylko wybrane pozycje, które mają zostać usunięte.

  Modyfikacja ta rozwiązuje problem zdublowanych działań. Od teraz podczas zwrotu można za pomocą jednej operacji wskazać te narzędzia, które są zwracane oraz te, które mają zostać zlikwidowane.

  Kwiecień 2019

  Uruchomiona została nowa wersja bazy danych w programie Narzędziownia. Od teraz program działa również na bazie danych MS SQL.

  Aktualizacja ta wiąże się przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa i stabilności programu, szybszym wykonywaniem operacji, zwiększoną wydajnością przetwarzania danych, a także pełnym dostosowaniem technologii do najnowszych standardów aplikacji.

  Marzec 2019

  Dodano funkcję “szybki zwrot”, dzięki której możliwe jest rozliczenie wszystkich pracowników po autoryzacji kartą jednego z nich. Funkcja dotyczy wyłącznie pozycji unikatowych. Asortyment do szybkiego zwrotu można wybrać zarówno ręcznie, jak i przy pomocy kodów kreskowych lub znaczników RFID. Dzięki tej zmianie możliwe jest rozliczenie sprzętu wracającego z kilku budów/lokalizacji jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

  Luty 2019

  Wprowadzono możliwość zablokowania ponownego wydania asortymentu do czasu zmiany statusu przy użyciu pola wyboru „blokada wydania”. Od dawna klienci czekali na możliwość zablokowania wydania niezdatnego do pracy narzędzia. Stan narzędzia jest przeważnie określany w momencie jego zwrotu. Jeżeli magazynier spostrzeże, że narzędzie musi iść do naprawy lub przeglądu, może od razu zmienić jego status. Dzięki temu narzędzie zostanie zablokowane na magazynie. Zmniejszone jest ryzyko wypadku lub braków wywołanych pracą wadliwym narzędziem. Osobom z dozoru łatwo po tym statusie odfiltrować takie narzędzia i przekazać do kontroli.

  Styczeń 2019

  W kartotece narzędzia dodano nową zakładkę – „dostęp”. Zakładka umożliwia przypisanie dostępu do danego przedmiotu poszczególnej osobie lub całym zdefiniowanym wydziałom, grupom, czy stanowiskom. Dzięki „dostępowi” nie każdy pracownik ma uprawnienia do pracy każdym narzędziem. Narzędzia specjalistyczne wymagają specjalnych dopuszczeń. Cześć firm chce zabezpieczyć się przed dostępem wszystkich pracowników do wrażliwych lub kosztownych narzędzi. Zablokowano pracownikowi wydawanie narzędzi do których nie jest upoważniony.

  Grudzień 2018

  Wprowadzono możliwość przydzielenia pracownika do konkretnych magazynów, co zapobiega ryzyku pomyłek wynikających z wykonywania operacji na niewłaściwym podmagazynie oraz pozwala na większą dyskrecję. Dzięki tej funkcjonalności duże przedsiębiorstwa mogą chronić swoje stany magazynowe, dostawców i ceny zakupu przed zbyt szerokim dostępem, np. przedostaniem się wrażliwych informacji do konkurencji, albo dostawców.

  W kartotece asortymentu wprowadzono możliwość zdefiniowania terminu zwrotu danego przedmiotu co zwiększa kontrolę nad obiegiem narzędzi. Co więcej, na ekranie startowym pojawia się informacja o przekroczonym terminie zwrotu.
  To zmiana ułatwia motywowanie pracowników do niezwłocznego zwracania narzędzi, zwiększa rotację, a co za tym idzie – obniża wymagane stany magazynowe. Poza tym narzędzia stają się bardziej szanowane przez pracowników.

  Od teraz każdej kartotece asortymentu można z osobna przydzielić status (np. „do naprawy”, „do legalizacji”). Dzięki temu magazynier przyjmujący narzędzie może od razu zaznaczyć co ma się z nim dalej stać. To pozwala oszczędzić czas dotąd poświęcany na osobne przeglądanie kartoteki magazynowej oraz eliminuje ryzyko przeoczenia konieczności usunięcia jakiejś usterki.

  Listopad 2018

  Dodano nowy zestaw uprawnień administracyjnych. Na tę zmianę czekały już od dawna duże firmy i organizacje oraz Ci wszyscy, którym zależy na podwyższonym bezpieczeństwie i poufności danych. Gruntownie przebudowaliśmy uprawnienia operatorów; dodaliśmy możliwość szybkiego definiowania i nadawania ról oraz uprawnień operatorom. Wszystkie prawa dostępu zostały przejrzane, uzupełnione o nowe przyzwolenia i blokady. Dla wygody i szybkości definiowania nowych użytkowników uprawnienia zostały pogrupowane jako role użytkowników. Dodano możliwość szybkiego definiowania i przydzielania ról oraz uprawnień nowym oraz istniejącym użytkowników.

  Październik 2018

  Udoskonalono tryb podglądu seryjnego wydruku etykiet według miejsc użytkowania. Od teraz wiele miejsc użytkowania może być drukowanych za pomocą jednego polecenia.

  Dodano możliwość wydrukowania serii pustych etykiet z kodem kreskowym, tak aby można je było wykorzystać przy definiowaniu nowych pozycji. Funkcja rozwiązuje problemy zarówno przy przyjęciu PZ na magazyn jak i problem dopisania nowego majątku podczas inwentaryzacji.

  Dostęp do raportowania stanów magazynowych uzależniono od uprawnień przyznanych operatorowi w obrębie magazynu. Nowe ustawienia uprawnień umożliwiają regulowanie poziomu dostępu do wrażliwych danych oraz lepszą ich ochronę.
  Przy wystawianiu dokumentów wypożyczenia lub wydania do zużycia dodano możliwość wyboru asortymentu z konkretnej dostawy, tak aby w razie potrzeby pominąć kolejkę FIFO. Jest to przydatne, np. podczas wydawania narzędzi i materiałów zakupionych pod konkretne projekty.

  Wrzesień 2018

  Przesunięcia międzymagazynowe podzielono na dwa etapy: przesunięcie i zaakceptowanie przesunięcia przez magazyn docelowy. Wprowadzono „bufor przesunięć międzymagazynowych”. Magazynier może przyjąć lub odrzucić dokument MM skierowany na jego podmagazyn, np. z powodu niezgodności przerzutu ze stanem faktycznym. Od teraz magazynier jest informowany na ekranie startowym o dokumencie przesunięcia międzymagazynowego (MM) oczekującego na weryfikację i akceptację. Stan na magazynie zmieni się dopiero wtedy, gdy magazynier zatwierdzi dokument po dotarciu asortymentu do jego magazynu. Funkcja umożliwia uniknięcie przedwczesnego wygenerowania dokumentu MM, w sytuacji, gdy asortyment nie trafił do przewidzianego odbiorcy, co uszczelnia obrót magazynowy.

  Sierpień 2018

  Przyspieszono szybkość wystawiania dokumentów zwrotu, przyjęcia i kart zużycia. Dodano możliwość wprowadzania ilości sztuk tzw. dwuklikiem.
  Podczas wystawiania dokumentów zwrotu i kart zużycia pozycje zwracane są oznaczane innym kolorem.

  Lipiec 2018

  W parametrach programu (zakładka „nazwy dokumentów”) wyłączono widoczność dokumentów, do których użytkownik nie ma dostępu ze względu na rodzaj wykupionej licencji.
  W raporcie „rejestr dokumentów” zmieniono widoczność dokumentów. Po aktualizacji pojawiają się w nim wyłącznie te dokumenty, które zostały już przynajmniej raz wystawione.
  Umożliwiono wykonanie przeglądu technicznego narzędzia, nawet wtedy, gdy jego wydawanie jest zablokowane w parametrach programu, co daje większą elastyczność pracy.
  Wprowadzono nowy rodzaj uprawnienia, definiujący dostęp operatora do cen zakupu i umożliwiający zachowanie większej dyskrecji cenowej.
  Dodano możliwość stworzenia oddzielnego zestawu uprawnień operatorów dla każdego z magazynów. Funkcja umożliwia wprowadzenie różnych poziomów dostępu operatora w obrębie danego magazynu.

  Czerwiec 2018

  Zablokowano możliwość usuwania wystawionych dokumentów, których brak spowodowałby stany ujemne. Blokada uniemożliwia na przykład usunięcie dokumentu Pz w momencie, gdy umieszczone na nim narzędzia są wydane. Niewielkie ograniczenie dopuszczalnych czynności użytkownika bardzo pozytywnie odbija się na spójności danych i stanów magazynowych.
  Rozbudowano raporty „rejestr dokumentów” i „stany u pracownika” o dodatkowe filtry; producent, status, wydział, stanowisko.
  Dodano sortowanie według indeksu w raporcie „kontrola terminów”.
  Do „rejestru dokumentów” i raportu „obroty asortymentem” dodano filtr „wydział”.
  Przy zwrocie dodano kolumnę podpowiadającą ile sztuk danej pozycji pozostało do zwrócenia. Dzięki niej magazynier ma możliwość szybkiego poinformowania pracownika z czego jeszcze musi się rozliczyć.
  Dodano możliwość zdefiniowania według jakiej kolumny będą sortowane pozycje na dokumentach. Dla jednych użytkowników wygodniejsze jest sortowanie długich dokumentów wg nazw, a dla innych wg indeksów materiałowych czy numerów inwentarzowych.

  Maj 2018

  Ujednolicono wszystkie szablony dokumentów w programie. Od teraz jeszcze bardziej wzrosła przejrzystość oprogramowania – wszystkie dokumenty obsługuje się w ten sam sposób.
  Ujednolicono wszystkie szablony raportów w programie – teraz łatwiej będzie sięgnąć po szczegółowe dane, zastosować odpowiednie filtry i uzyskać uporządkowane zestawienie.

  Dostosowanie systemu do wymogów Unii Europejskiej oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawy o RODO. Zastosowane zmiany zwiększyły poziom bezpieczeństwa danych użytkowników i prywatność wszystkich pracowników:

  1. Zaawansowana kontrola haseł.
  2. Wymóg definiowania haseł o zwiększonym zakresie bezpieczeństwa (w haśle musi znajdować się duża i mała litera, cyfra oraz znak specjalny)
  3. Wymuszenie zmiany hasła co 30 dni.
  4. Blokada przed wprowadzeniem tego samego hasła w okresie jednego roku.
  5. Nowe uprawnienie „Administrator RODO”.
  6. Możliwość wydrukowania karty z danymi personalnymi użytkownika programu Narzędziownia.
  7. Usuwanie danych personalnych konkretnego użytkownika, zgodnie z przepisami RODO.

  Kwiecień 2018

  Ograniczono możliwość kasowania dokumentów wyłącznie do ostatniego wystawionego dokumentu. Dzięki temu żaden z operatorów nie będzie w stanie, świadomie lub nieświadomie, zaciemnić obrazu historii operacji.
  Podczas personalizacji dokumentów dodano możliwość korzystania z wszystkich pól dostępnych w kartotece asortymentu, kartotece pracownika i w nagłówku dokumentu. Ta zmiana pozwala na wzbogacenie wszystkich raportów i dokumentów o nowe informacje.
  Wprowadzono możliwość wielokrotnego wyboru pozycji przy wystawianiu każdego dokumentu, co zwiększa tempo pracy z oprogramowaniem.
  Dodano obsługę dwóch nowych typów dokumentów: korekta dokumentów zużycia i korekta PZ. Dzięki temu szybka poprawa błędów stała się łatwa i bezpieczna.
  Wprowadzono blokadę edycji daty utworzenia inwentaryzacji po jej rozpoczęciu. Zwiększyło to spójność dokumentów spisu z natury.
  Dodano pozycję MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) do szablonu importu danych rozszerzając możliwości tego modułu.

  Marzec 2018

  Przedsiębiorstwa są zmuszone do zarządzania coraz większym majątkiem; żeby to ułatwić wzbogaciliśmy oprogramowanie o Moduł Kompletów Narzędzi. Moduł ten umożliwia stworzenie w kartotece magazynowej jednej pozycji na którą składa się wiele części składowych. Po zdefiniowaniu zawartości takiego kompletu mamy możliwość w prosty sposób wydania go w całości pracownikowi. Program jednym kliknięciem zdejmie ze stanu magazynowego wszystkie jego części składowe. Funkcja działa analogicznie przy zwrocie kompletu na magazyn. Moduł wzbogacono o zaawansowane warianty uwzględniające także zawiłe operacje – niepełne zwroty, wymianę jednego narzędzia na inne i śledzenie dalszej drogi narzędzi składowych.

  Usprawniono proces zwrotu asortymentu od pracownika.

  Luty 2018

  Dodano filtr MPK (Miejsce Powstawania Kosztów) w wydrukach raportów dokumentów wydania.
  Usprawniono proces wydawania asortymentu za pomocą kart zużycia.
  Dodano rejestrację czasu, w którym wystawiono dany dokument.

  Styczeń 2018

  Dodano blokady wystawiania dokumentów z datą wsteczną. Daty wsteczne, choć dawały pewną elastyczność, zaburzały chronologię i ciągłość zapisów.
  Zmodyfikowano proces wymiany kart zużycia – teraz możliwa jest jednoczesna wymiana dowolnej ilość pozycji z listy do zwrotu od pracownika.
  W kartotece dodano kolumnę „do zużycia”. Teraz magazynier bez trudu odfiltruje i podejrzy ten rodzaj asortymentu.