Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Mandam kilkukrotnie przyspieszył wydawanie narzędzi

Mandam - wdrożenie systemu Narzędziownia PWSK

ZASIĘG WDROŻENIA

ŚRODKÓW TRWAŁYCH
0
WDROŻONYCH PRACOWNIKÓW
0
Mandam jest jednym z największych polskich producentów maszyn rolniczych. Rocznie produkuje ponad 3000 maszyn, z czego więcej niż połowa sprzedawana jest poza granicami Polski. W maszynach produkcji Mandam można znaleźć wiele innowacyjnych rozwiązań, z których część została zastrzeżona jako wzory użytkowe.

Korzyści po wdrożeniu Systemu Narzędziownia

Operacje magazynowe związane z wydawaniem narzędzi przyspieszone kilkukrotnie
Dokładne monitorowanie stanów minimalnych oraz zużycia narzędzi i materiałów
Wzrost poczucia odpowiedzialności pracowników za powierzony sprzęt
Pozbycie się uciążliwych i przestarzałych kartotek inwentarzowych

Z czym firma Mandam borykała się przed wdrożeniem?

Czasochłonne operacje magazynowe

Przed wdrożeniem Narzędziowni, magazynierzy działali bazując na markach narzędziowych. Operacje magazynowe były czasochłonne i opóźniały pracę pracowników, którzy pilnie potrzebowali sprzętu.

Uciążliwa papierologia

Jako że procesy produkcyjne w firmie oparte były na wielu drobnych elementach i częściach zamiennych, papierowa dokumentacja magazynowa szybko się piętrzyła a zarządzanie magazynem stawało się coraz bardziej wymagające.

Brak wiedzy na temat lokalizacji sprzętu

Kontrola stanów magazynowych, lokalizowanie sprzętu i narzędzi oraz tworzenie raportów zużycia zaczęły być problematyczne.

Proces wdrożenia programuw firmie Mandam

W 2017 roku, po analizie funkcjonalności podobnych systemów dostępnych na rynku, firma Mandam postanowiła wdrożyć System Narzędziownia wzbogacony o Moduł Przeglądów Technicznych, Moduł Wielomagazynowy, Moduł Importu Danych, a także oprogramowanie Mobilna Narzędziownia.

pakiet apg modul

Pakiet nadzoru APG

Wdrożeniowcy PWSK dwukrotnie przeszkolili załogę pracowników odpowiedzialnych za pracę magazynu. Kilkugodzinne szkolenia wystarczyły, aby wszyscy operatorzy programu zrozumieli sposób obsługi systemu. Dotyczy to również tych pracowników, dla których był to pierwszy kontakt z tego typu rozwiązaniem.

Po zakończeniu instalacji systemu wykorzystany został Moduł Importu Danych. Przy jego użyciu zaimportowano dane na temat asortymentu, wraz z cenami, do postaci kilkunastu tysięcy kartotek w programie Narzędziownia. Dzięki temu kartoteki nie musiały być wprowadzane do programu ręcznie.

Magazyn został podzielony na 4 podmagazyny: części, narzędzi, produkcji i stali. Za każdy z podmagazynów odpowiedzialny stał się inny pracownik wyposażony w przenośny terminal danych. To umożliwiło prowadzenie operacji magazynowych na terenie całego zakładu, z całkowitym wykluczeniem papierowych kartotek.

Kolejnym modułem, dla którego firma znalazła zastosowanie jest Moduł Przeglądów Technicznych. Pozwolił on zapanować nad ewidencją dat przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych oraz wsparł monitorowanie eksploatacji. Gdy zbliża się termin jednego z tych zdarzeń, moduł wyświetla taką informację w głównym widoku Narzędziowni. Co więcej, wysyła mailem alerty do osób odpowiedzialnych w firmie za przeglądy. To zabezpiecza firmę i pracowników przed pracą bez ważnych przeglądów technicznych, a więc ogranicza ryzyko wypadków.

Na prośbę firmy zostały również stworzone dwie nowe funkcjonalności w systemie:

    • Pierwsza z nich to moduł walutowy, który przy składaniu w programie zamówienia umożliwia zdefiniowanie kursu obcej waluty, a następnie automatycznie przeliczenie tej wartości na złotówki przy generowaniu dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego zamówienia.


    • Druga to moduł przeliczający jednostki miary. Moduł znajduje zastosowanie w sytuacji gdy, przykładowo, Mandam ewidencjonuje dany surowiec czy materiał w kilogramach a kontrahent w tonach. Moduł pozwala na dokumencie wprowadzić cenę za tonę, a program sam oblicza cenę za kilogram.

Mandam korzysta także z Pakietu Serwisowego APG (Aktualizacje, Pomoc, Gwarancja). Pakiet gwarantuje wszystkim użytkownikom systemu uzyskanie priorytetowej pomocy technicznej, konsultacje z wdrożeniowcami oraz bieżący dostęp do wszystkich aktualizacji i nowych funkcjonalności programu.

Mandam - wdrożenie systemu Narzędziownia PWSK

“Od wdrożenia minęły ponad 2 lata, a Mandam może teraz pochwalić się nowoczesnymi metodami gospodarowania materiałami i narzędziami. Terminowość prac wzrosła, niepotrzebne wydatki zostały wyeliminowane, pracownicy pracują sprzętem z aktualnymi przeglądami, a praca magazynierów stała się mniej uciążliwa.”

Bartłomiej Kozyro
Specjalista ds. Zaopatrzenia Mandam Sp. z o.o.

Co zmieniło się w firmie Mandam po wdrożeniu?

1

Stały i aktualny dostęp do informacji o narzędziach

Wdrożenie Systemu Narzędziownia kilkukrotnie przyspieszyło wszystkie operacje magazynowe, a szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów oraz historii ich obrotu stały się dostępne od ręki w bazie danych.

2

Zredukowanie papierowej dokumentacji do minimum

System znacznie usprawnił ewidencję drobnych elementów i części zamiennych oraz pozwolił pozbyć się papierowej dokumentacji.

3

Terminowe wypełnianie zleceń dzięki kontroli stanów magazynowych

Co okazało się szczególnie ważne, Narzędziownia pozwala na precyzyjną kontrolę stanów minimalnych i zużycia materiałów. Te usprawnienia mają bezpośrednie przełożenie na terminowość zleceń oraz są źródłem oszczędności.

4

Zwiększone poszanowanie sprzętu przez pracowników

Zbierane przez program szczegółowe dane umożliwiają monitorowanie tempa zużywania narzędzi i materiałów z podziałem na poszczególnych pracowników. Ta świadomość sprawia, że pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za to w jaki sposób obchodzą się z firmowym sprzętem i surowcami.

5

Szybkie wydawanie narzędzi pracownikom

Operacje magazynowe związane z wydawaniem narzędzi przyspieszone kilkukrotnie dzięki szczelnej ewidencji gospodarki narzędziowej i kontroli stanów magazynowych oraz zużyć.

Jak zmieniliśmy inne firmy dzięki Narzędziowni?