Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Mandam kilkukrotnie przyspieszył wydawanie narzędzi

Wdrożenie systemu Narzędziownia w firmie Mandam

Mandam jest jednym z największych polskich producentów maszyn rolniczych. Rocznie produkuje ponad 3000 maszyn, z czego więcej niż połowa sprzedawana jest poza granicami Polski. W maszynach produkcji Mandam można znaleźć wiele innowacyjnych rozwiązań, z których część została zastrzeżona jako wzory użytkowe.

Problemy

Przedsiębiorstwo zdecydowało się usprawnić działanie magazynów, wprowadzając skomputeryzowany system monitorujący ich pracę. Przed wdrożeniem Narzędziowni, magazynierzy działali bazując na markach narzędziowych. Operacje magazynowe były czasochłonne i opóźniały pracę pracowników, którzy pilnie potrzebowali sprzętu.

Jako że procesy produkcyjne w firmie oparte były na wielu drobnych elementach i częściach zamiennych, papierowa dokumentacja magazynowa szybko się piętrzyła, a zarządzanie magazynem stawało się coraz bardziej wymagające. Kontrola stanów magazynowych, lokalizowanie sprzętu i narzędzi oraz tworzenie raportów zużycia zaczęły być problematyczne.

Wdrożone rozwiązanie

W 2017 roku, po analizie funkcjonalności podobnych systemów dostępnych na rynku, firma Mandam postanowiła wdrożyć System Narzędziownia wzbogacony o Moduł Przeglądów Technicznych, Moduł Wielomagazynowy, Moduł Importu Danych, a także oprogramowanie Mobilny Magazynier.

Wdrożenie objęło:

instalację oprogramowania Narzędziownia wraz z dodatkowymi modułami,
instalację programu Mobilny Magazynier na przenośnych terminalach danych,
konfigurację drukarki kodów kreskowych, aby pracownicy mogli we własnym zakresie drukować kody oraz znakować półki, regały i kuwety z materiałami i narzędziami.

Wdrożeniowcy PWSK dwukrotnie przeszkolili załogę pracowników odpowiedzialnych za pracę magazynu. Kilkugodzinne szkolenia wystarczyły, aby wszyscy operatorzy programu zrozumieli sposób obsługi systemu. Dotyczy to również tych pracowników, dla których był to pierwszy kontakt z tego typu rozwiązaniem.

Po zakończeniu instalacji systemu wykorzystany został Moduł Importu Danych. Przy jego użyciu zaimportowano dane na temat asortymentu, wraz z cenami, do postaci kilkunastu tysięcy kartotek w programie Narzędziownia. Dzięki temu kartoteki nie musiały być wprowadzane do programu ręcznie. Następnie, bazując na kartotekach, program wydrukował etykiety z kodem kreskowym, którymi oznaczono cały asortyment podlegający ewidencji. Po oznaczeniu asortymentu system stał się gotowy do użytkowania.

Aby łatwiej zarządzać całym asortymentem, Mandam zdecydował się również skorzystać z Modułu Wielomagazynowego. Magazyn został podzielony na 4 podmagazyny: części, narzędzi, produkcji i stali. Za każdy z podmagazynów odpowiedzialny stał się inny pracownik wyposażony w przenośny terminal danych z oprogramowaniem Mobilny Magazynier.

To umożliwiło prowadzenie operacji magazynowych na terenie całego zakładu, z całkowitym wykluczeniem papierowych kartotek. W celu wydania lub zwrotu przedmiotu magazynier skanuje jego kod kreskowy oraz kod przypisany danemu pracownikowi. Po skończonej zmianie każdy z magazynierów synchronizuje dane zebrane w przenośnym terminalu z główną bazą danych programu. Ta czynność automatycznie tworzy dokumenty magazynowe odpowiadające przeprowadzonym danego dnia operacjom.

Kolejnym modułem, dla którego firma znalazła zastosowanie jest Moduł Przeglądów Technicznych. Pozwolił on zapanować nad ewidencją dat przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych oraz wsparł monitorowanie eksploatacji. Gdy zbliża się termin jednego z tych zdarzeń, moduł wyświetla taką informację w głównym widoku Narzędziowni. Co więcej, wysyła mailem alerty do osób odpowiedzialnych w firmie za przeglądy. To zabezpiecza firmę i pracowników przed pracą bez ważnych przeglądów technicznych, a więc ogranicza ryzyko wypadków.

Na prośbę firmy zostały również stworzone dwie nowe funkcjonalności w systemie.

Pierwsza z nich to moduł walutowy, który przy składaniu w programie zamówienia umożliwia zdefiniowanie kursu obcej waluty, a następnie automatycznie przeliczenie tej wartości na złotówki przy generowaniu dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego zamówienia.
Druga to moduł przeliczający jednostki miary. Moduł znajduje zastosowanie w sytuacji gdy, przykładowo, Mandam ewidencjonuje dany surowiec czy materiał w kilogramach a kontrahent w tonach. Moduł pozwala na dokumencie wprowadzić cenę za tonę, a program sam oblicza cenę za kilogram.

Mandam korzysta także z Pakietu Serwisowego APG (Aktualizacje, Pomoc, Gwarancja). Pakiet gwarantuje wszystkim użytkownikom systemu uzyskanie priorytetowej pomocy technicznej, konsultacje z wdrożeniowcami oraz bieżący dostęp do wszystkich aktualizacji i nowych funkcjonalności programu.

Rezultaty

Wdrożenie Systemu Narzędziownia kilkukrotnie przyspieszyło wszystkie operacje magazynowe, a szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów oraz historii ich obrotu stały się dostępne od ręki w bazie danych.

System znacznie usprawnił ewidencję drobnych elementów i części zamiennych oraz pozwolił pozbyć się papierowej dokumentacji.

Co okazało się szczególnie ważne, Narzędziownia pozwala na precyzyjną kontrolę stanów minimalnych i zużycia materiałów. Te usprawnienia mają bezpośrednie przełożenie na terminowość zleceń oraz są źródłem oszczędności.

Zbierane przez program szczegółowe dane umożliwiają monitorowanie tempa zużywania narzędzi i materiałów z podziałem na poszczególnych pracowników. Ta świadomość sprawia, że pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za to w jaki sposób obchodzą się z firmowym sprzętem i surowcami.

Od wdrożenia minęły ponad 2 lata, a Mandam może teraz pochwalić się nowoczesnymi metodami gospodarowania materiałami i narzędziami. Terminowość prac wzrosła, niepotrzebne wydatki zostały wyeliminowane, pracownicy pracują sprzętem z aktualnymi przeglądami, a praca magazynierów stała się mniej uciążliwa.

Mandam - wdrożenie systemu Narzędziownia PWSK
Bartłomiej Kozyro

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Mandam Sp. z o.o.

Metryka klienta

KLIENT:
Mandam
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:
1991
ZASIĘG WDROŻENIA:
1 oddział firmy z wdrożonym systemem
120 pracowników objętych wdrożeniem
– ponad 10 000 środków trwałych
CZAS WDROŻENIA:
listopad 2017
WDROŻONE ROZWIĄZANIA:
Narzędziownia, Mobilny Magazynier, Moduł Przeglądów Technicznych, Moduł Wielomagazynowy, Moduł Importu Danych
OSIĄGNIĘTE REZULTATY:
– operacje magazynowe związane z wydawaniem narzędzi przyspieszone kilkukrotnie
dokładne monitorowanie stanów minimalnych oraz zużycia narzędzi i materiałów

Umów bezpłatny pokaz zdalny Systemu Narzędziownia i zobacz jak jego wdrożenie może wyglądać w Twojej firmie

W trakcie prezentacji zapytamy Cię o obecną gospodarkę narzędziami i o to, co chciałbyś w niej poprawić.Poznaj przebieg i efekty wdrożeń naszych klientów