Oprogramowanie BHP do ewidencji odzieży roboczej

Oprogramowanie BHP do ewidencji odzieży roboczej wchodzące w skład systemu Narzędziownia ułatwia i przyśpiesza kontrolę nad zapasami, zapotrzebowaniem oraz przydziałami środków ochrony BHP. Zarządzanie odzieżą roboczą z wykorzystaniem programu BHP jest znacznie prostsze niż w przypadku kartotek papierowych lub arkuszy Excel.

Ewidencja sprzętu BHP

Możliwości programu przydziałów odzieży roboczej BHP

 • Prognozowanie zapotrzebowania i przydziałów – program automatycznie wylicza konieczne zakupy w danym czasie w rozbiciu na potrzebne rozmiary.
 • Bezpieczeństwo i unikanie wypadkom – gwarantowana ciągłość zaopatrzenia pracownika w wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.
 • Ograniczenie zbędnych wydatków – utrzymanie zapasów odzieży zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem i określonymi stanami minimalnymi.
 • Harmonogram przydziałów BHP – pełna informacja o okresach użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz terminach ich wymiany.
 • Prowadzenie rozmiarów odzieży BHP – uporządkowany rejestr stanów magazynowych i ilości posiadanej odzieży w danym rozmiarze.
 • Dokumentacja wydań – elektroniczne potwierdzenie wydania i otrzymania za pomocą kart pracowniczych RFID, dzięki czemu pracownik nie może wyprzeć się otrzymania wydanego asortymentu.
 • Prowadzenie magazynu BHP – kontrola stanów posiadanych środków ochrony indywidualnej, monitorowanie zapasów oraz rejestrowanie przyjęć i wydań.
 • Historia wydań i zwrotów – przejrzysty rejestr potwierdzający dostarczania pracownikom w terminie wymaganej odzieży zapewniającej bezpieczną pracę.
 • Eliminacja nadużyć – program ewidencji odzieży roboczej eliminuje próby nadużyć związanych z pobieraniem nadmiarowych sztuk.

Jakie problemy rozwiązuje program do rozliczania magazynu BHP?

Oprogramowanie eliminuje codzienne problemy związane z magazynowaniem sortów BHP takie jak:

 • utrzymywanie dużej ilości niepotrzebnych zapasów odzieży BHP – wiele firm nie jest w stanie określić dokładnego zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej, dlatego zamawia duże ilości na zapas. Magazynowanie każdego niepotrzebnego w danym czasie sortu ubioru roboczego jest zbędnym kosztem.
 • próby wyłudzeń i nadużyć – obuwie i odzież robocza są zwykle asortymentem wysokiej jakości, więc pracownicy często próbują wyłudzić dodatkowe sztuki, aby mogli je wykorzystywać w prywatnych celach. Program ewidencjonuje każde wydanie i ściśle rozlicza z wydawanego asortymentu.
 • problemy z planowaniem zapotrzebowania i zamówieniami – dzięki pełnej ewidencji i raportom z łatwością zaplanujesz ilości i terminy zakupów niezbędnego wyposażenia BHP, a żmudne i czasochłonne prognozowanie zapotrzebowania na środki ochrony osobistej stanie się o wiele prostsze.
 • brak kontroli nad zużyciem odzieży i środków ochrony, brak zestawień i wiarygodnej informacji o wykorzystywaniu odzieży BHP

Korzyści płynące z programu do zarządzanie środkami ochrony indywidualnej

 • pełna kontrola środków ochrony indywidualnej, szybka informacja o stanach odzieży roboczej,
 • cyfryzacja danych, błyskawiczne raporty i natychmiastowy wgląd w liczbę oraz częstotliwość wydań danego rodzaju odzieży,
 • kontrola zużycia odzieży i obuwia roboczego poprzez dokładną rejestrację wymiany wyposażenia,
 • ograniczenie wyłudzeń i nadużyć ze strony pracowników – ścisła kontrola wydań i użytkowania,
 • 100% pewność i udokumentowanie wyposażenia każdego pracownika w odzież roboczą BHP,
 • oszczędność czasu związana z prowadzenie ewidencji środków BHP, szybkie przydziały odzieży roboczej za pomocą karty zbliżeniowej RFID,
 • obniżenie kosztów magazynowania środków BHP,
 • efektywne planowanie zakupów obuwia i odzieży BHP.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za zarządzanie odzieżą roboczą i chcesz ułatwić prognozowanie zakupów oraz przydziały – skontaktuj się z nami.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem