Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

System e-Kanban RFID - kontrola ciągłości zapasów magazynowych na linii produkcyjnej

Nieprzerwana produkcja dzięki płynnym dostawom materiałów just-in-time.

System RFID narzędziownia

System e-Kanban RFID pomaga zachować ciągłość produkcji poprzez stałą kontrolę zapasów magazynowych oraz regularne uzupełnianie stanu surowców i półfabrykatów potrzebnych do realizacji procesu produkcji.

Jakie są korzyści stosowania e-Kanban?

System kanban to rozwiązanie i metoda sterowania zapasami pozwalająca zapewnić ciągłość dostaw na potrzeby produkcji.

Najczęściej jest stosowany w firmach z podejściem just in time oraz w przedsiębiorstwach, w których niespodziewane braki materiałowe wiążą się z bardzo kosztownymi przestojami całych linii produkcyjnych.

Utrzymanie ciągłości produkcji

Brak przerw w dostawach materiałów i wynikających z nich niespodziewanych przestojów.

Stała kontrola zapasów

Bieżąca, wiarygodna informacja o zapotrzebowaniu na części do produkcji, bez angażowania pracownika w sprawdzanie zawartości pojemników kanban (automatyczne odczyty i zdalne powiadomienia).

Łatwe zarządzanie dostawami

Jednoczesny i łatwy nadzór wielu regałów kanbanowych (oszczędność czasu), nawet na magazynach oddalonych od siebie o wiele kilometrów.

Szybki przepływ informacji

Eliminacja dokumentacji papierowej i usprawnienie obiegu informacji dzięki systemowi, oprogramowaniu i raportom. Etykiety rfid w pojemnikach dostarczają informacji do systemu.

Oszczędności czasowe i finansowe

Wymierne oszczędności czasowe oraz finansowe dzięki lepszemu planowaniu dostaw i zakupów.

System kanban to rozwiązanie i metoda sterowania zapasami pozwalająca zapewnić ciągłość dostaw na potrzeby produkcji.

Najczęściej jest stosowany w firmach z podejściem just in time oraz w przedsiębiorstwach, w których niespodziewane braki materiałowe wiążą się z bardzo kosztownymi przestojami całych linii produkcyjnych.

Jak działa system kanban i e-Kanban RFID?

Podstawowym elementem systemu e-kanban jest regał kanbanowy, na którym znajdują się oznakowane znacznikami RFID pojemniki kanban wykonane najczęściej z tworzywa sztucznego z częściami, półfabrykatami lub innymi elementami produkcyjnymi.

Każda część jest magazynowana w co najmniej w dwóch takich samych pojemnikach, zawierających takie same ilości danego komponentu.

W momencie gdy jeden pojemnik kanban zostaje opróżniony, pracownik produkcji umieszcza go w polu odkładczym oraz rozpoczyna pobieranie części z drugiego pojemnika. 

Zeskanowane etykiety RFID w pojemnikach dostarczają pracownikowi informacji o obecnym stanie części.

Nadzorujący zaopatrzenie magazynierzy od razu widzą, które pojemniki należy uzupełnić oraz zwrócić na regał kanbanowy zanim nie zostanie opróżniony drugi z pojemników kanban.

organizacja pracy z kanban RFID

Kanban RFID - sprawna obsługa zapasów

W przypadku stosowania systemu kanban RFID proces zaopatrzenia jest jeszcze bardziej zautomatyzowany. Magazynierzy nie muszą obserwować pól odkładczych podczas czasochłonnych obchodów hali produkcyjnej.

Pojemniki kanban oznakowane znacznikami RFID oraz specjalne czytniki umieszczone w polach odkładczych automatycznie rejestrują pojawienie się nowego pojemnika do uzupełnienia. Informacja ta jest od razu przesyłana do osób odpowiedzialnych za ich zaopatrzenie. Mogą one podejrzeć stan każdego pojemnika na monitorze i podjąć działanie.

Po uzupełnieniu zapasów w danym pojemniku i odłożeniu pełnego pojemnika na regał kanbanowy, czytnik umieszczony na regale, automatycznie odnotowuje w systemie uzupełnienie stanów.

karta kanban rfid
Karta kanban wzór

Zasady funkcjonowania e-Kanban RFID

Odpowiednio zoptymalizowany i zaplanowany elektroniczny kanban stoi u podnóża sukcesu nieprzerwanej produkcji, a składa się na niego 5 etapów:

1

Przygotowanie kart e-kanban w systemie RFID Navigator na potrzeby oznaczenia materiałów. Na tym etapie uzupełnia się informacje o numerach części, nazwie, położeniu, czy ilościach elementów.

2

Programowanie znacznika RFID, który jednoznacznie będzie identyfikował kartę kanban.

3

Montaż karty kanban do pojemników, w których przechowywane będą materiały. Są to tak zwane pojemniki kanban.

4

Rejestracja kart kanban za pomocą czytników RFID (stacjonarnego lub mobilnego), przypisanych do pustych pojemników.

5

Automatyczne powiadomienia oznaczające konieczność uzupełnienia zapasów wysyłane przez system kanban do aplikacji użytkownika. Bieżący podgląd stanu materiałów w pojemnikach i raporty:
  • pojemniki do napełnienia,
  • lokalizacja pojemników,
  • pojemniki napełnione,
  • ilość pobrań z magazynu,
  • rozliczenie pobrań.
Dzięki technologii RFID, kanban staje się jeszcze prostszy do wdrożenia, wygodniejszy w codziennym stosowaniu oraz efektywniejszy w działaniu.

Sukcesywna rozbudowa systemu

Jedną z największych zalet systemu e-Kanban RFID dla produkcji just in time jest możliwość jego stopniowej rozbudowy. Początkowe wdrożenie może obejmować tylko jeden regał kanbanowy, a w miarę rozwoju firmy do systemu mogą być włączane kolejne.

Dla kogo przeznaczony jest system kanban RFID?

System e-kanban najczęściej stosują:

firmy produkcyjne dla nieprzerwanego dostarczania surowców i półproduktów na linię produkcyjną przez magazyniera,

dostawcy części i materiałów w celu stałego zdalnego nadzoru nad zaopatrzeniem swoich klientów w potrzebny im just-in-time asortyment.

W praktyce każda firma, która posiada magazyn (lub wiele magazynów), z którego dostarcza asortyment w wybrane miejsca produkcji, może z powodzeniem wykorzystać system kanban RFID w swojej działalności.

Dzięki zdalnej kontroli zapasów w miejscach docelowych, magazynierzy i dostawcy mogą zdalnie kontrolować stany materiałowe u swoich odbiorców.

Chcesz porozmawiać o tym rozwiązaniu?