Moduł obsługi magazynów i oddziałów

Zorganizuj ewidencję dokładnie według struktury Twoich magazynów i oddziałów.

Moduł wielomagazynowy i wielooddziałowy rozwiązuje problem rozdzielenia ewidencji asortymentu w firmach o rozbudowanej strukturze. Ułatwia organizację magazynów i rozbicie ich wg miejsca składowania.

Dlaczego warto wdrożyć moduł?

Różne miejsca przechowywania

Rozdzielenie ewidencji asortymentu prowadzonej w kilku różnych lokalizacjach – przestrzeniach magazynowych, oddziałach, magazynach automatycznych, regałach windowych, szafach magazynowych wydawczych.

Różne osoby odpowiedzialne

Rozdzielenie ewidencji wg osób odpowiedzialnych za zgromadzone zapasy i ich rozliczenie. Odpowiedzialność materialna magazyniera wynika z powszechnie istniejących praktyk oraz przepisów prawa o warunkach odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Różny asortyment

Rozdzielenie od siebie ewidencji całkiem odmiennych składników majątku, np. narzędzi, materiałów, środków BHP, części zamiennych, ewidencjonowanych środków trwałych, wyposażenia biurowego, sprzętu IT, maszyn, floty, itp.

Zyskaj jeszcze więcej korzyści

Moduł wielomagazynowy Systemu Narzędziownia zapewnia ogromną elastyczność konfiguracji. Umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej liczby jednostek. Każda z nich posiada osobno zdefiniowane kartoteki magazynowe, które mogą przechowywać całkiem odmienny asortyment.

Bezpieczeństwo zapewniają także ściśle zdefiniowane uprawnienia poszczególnych magazynierów do podglądu stanów, edycji kartotek lub wykonywania ruchów magazynowych.

Ułatwione raportowanie i rozbudowane filtrowanie pozwala w zależności od przydzielonych uprawnień podgląd danych z tylko jednego, przydzielonego magazynu lub zbiorczo, obejmując wszystkie ewidencje.

Wiele magazynów w jednym miejscu

Zarządzaj wszystkimi magazynami i oddziałami firmy z jednego miejsca i za pomocą jednego systemu Narzędziownia.

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.