Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak System Narzędziownia zwiększył rotację narzędzi o 30% w Eltel Networks?

ZASIĘG WDROŻENIA

0
ŚRODKÓW TRWAŁYCH
0
WDROŻONYCH PRACOWNIKÓW
0
WDROŻONE ODDZIAŁY
Eltel Networks to wiodący europejski dostawca usług technicznych. Obszar działalności firmy obejmuje kraje skandynawskie, Polskę i Niemcy. W Polsce Eltel Networks działa w branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oferując usługi projektowe, konstrukcyjne oraz eksploatacyjne. Od 2015 roku akcje firmy Eltel AB notowane są na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ.

Korzyści po wdrożeniu Narzędziowni

Rotacja sprzętów i narzędzi w firmie Eltel została zwiększona o 30%
Dokładna kontrola terminów przeglądów technicznych sprzętów i narzędzi
Szybsza gotowość do pracy dzięki skróconemu procesowi wydawania narzędzi
Przyspieszenie operacji magazynowych i łatwiejsza praca magazyniera

Wyzwania klienta przed wdrożeniem programu

Nieuzasadnione przetrzymywanie przez pracowników narzędzi

Mała rotacja narzędzi i niepotrzebne zakupy

Ryzyko używania przez pracowników narzędzi bez aktualnych badań

W marcu 2019 roku Eltel zdecydował się wdrożyć System Narzędziownia wzbogacony o Moduł Przeglądów Technicznych w swoich 3 oddziałach w Olsztynie, Toruniu i Rzeszowie.

Jak wyglądało wdrożenie krok po kroku?

Zainstalowano oprogramowanie Narzędziownia wraz z Modułem Przeglądów Technicznych na komputerach stacjonarnych,
zainstalowano program Mobilny Magazynier (obecnie Mobilna Narzędziownia) na przenośnych kolektorach danych,
zamontowano czytnik RFID,
skonfigurowano czytniki i drukarkę kodów kreskowych.

Wdrożone rozwiązania:

Mobilna Narzędziownia

Mobilny Magazynier

obecnie: Mobilna Narzędziownia

Wdrożeniu towarzyszyły jednodniowe szkolenia operatorów z obsługi systemu przeprowadzone przez PWSK we wszystkich 3 wymienionych oddziałach. Szkolenia te wystarczyły, aby operatorzy zrozumieli zasady działania systemu i jego wydajną obsługę.

Celem wdrożenia było ułatwienie zlokalizowania wydanych z magazynu narzędzi, a także ujednolicenie i przyspieszenie kontroli dat przeglądów oraz badań technicznych całego użytkowanego sprzętu.

Eltel postanowił również skorzystać z Modułu Importu Danych, co znacznie skróciło czas wdrożenia. Wykonano migrację danych początkowych z posiadanych przez firmę arkuszy Excel do programu Narzędziownia, w którym dla każdego przedmiotu została stworzona osobna kartoteka. Alternatywą było ręczne tworzenie kartotek, co przy całkowitej liczbie sprzętu w 3 oddziałach dochodzącej do 70 tysięcy zajęłoby zbyt wiele tygodni.

Kolejnym krokiem po zaimportowaniu danych początkowych było wygenerowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznaczenia całego firmowego sprzętu. Etykiety zostały wydrukowane przy pomocy dostarczonej drukarki.

Wdrożenie systemu PWSK zapewniło większą automatyzację wszystkich operacji magazynowych. Zdyscyplinowało pracowników do nieprzetrzymywania narzędzi co wpłynęło na zwiększoną rotację. Pracownicy magazynu otrzymali system, który ich odciążył.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia Narzędziowni?

1

Szybsze wydawanie narzędzi

Proces wydawania i zwrotu narzędzi został kilkukrotnie skrócony dzięki rezygnacji z drukowania papierowych potwierdzeń. Ręczny, często nieczytelny podpis pracowników został zastąpiony kartą zbliżeniową RFID. Ułatwiło to egzekwowanie odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

2

Wzrost rotacji narzędzi o 30%

Możliwość sprawdzenia w programie kto obecnie posiada dane narzędzie na stanie, przełożyła się na znaczny wzrost rotacji narzędzi i zmniejszyła dodatkowe wydatki na zakupy.

3

Sprawniejsze przeprowadzanie operacji magazynowych

Wykorzystanie przenośnych kolektorów danych RFID odczytujących zarówno kody kreskowe, jak i chipy RFID, wyposażonych w aplikację Mobilny Magazynier autorstwa PWSK przyspieszyło wykonywanie operacji magazynowych, oraz wydawanie i zwrot przedmiotów. W ten sposób wszystkie operacje wykonane w terenie na przenośnym kolektorze danych również są udokumentowane.

4

Bezpieczna praca ze sprzętem z aktualnym przeglądem

Problem z kontrolą terminów przeglądów został rozwiązany dzięki Modułowi Przeglądów Technicznych, który pilnuje wszystkich ważnych terminów. Alerty ostrzegają o przedmiotach z upływającymi terminami przeglądów na głównym ekranie programu oraz wysyłają mailowe przypomnienia do osób odpowiedzialnych.

„Zarząd firmy zwiększył bezpieczeństwo pracowników oraz jakość usług uszczelniając kontrolę terminów przeglądów. Na dodatek, zyskał wgląd w generowane przez system raporty, które umożliwiają lokalizację źródeł nadmiernych kosztów oraz ich eliminację.”

Andrzej Mochol, Kierownik działu transportu i sprzętu ELTEL Networks Energetyka S.A.

Dowiedz się, jak odmienić swoją gospodarkę narzędziową

Pobierz darmowego e-booka i dowiedz się:
Poradnik jak zarządzać narzędziami i majątkiem firmy