Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak System Narzędziownia zwiększył rotację narzędzi i zadbał o kontrolę terminów przeglądów technicznych w Eltel Networks?

system narzędziownia w branży energetycznej - eltel
Eltel Networks to wiodący europejski dostawca usług technicznych. Obszar działalności firmy obejmuje kraje skandynawskie, Polskę i Niemcy. W Polsce Eltel Networks działa w branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oferując usługi projektowe, konstrukcyjne oraz eksploatacyjne. Od 2015 roku akcje firmy Eltel AB notowane są na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ.

Problemy

Głównym problemem, który skłonił Eltel do wdrożenia Systemu Narzędziownia produkcji firmy PWSK, było nieuzasadnione przetrzymywanie przez pracowników narzędzi. Skutkowało to ich bardzo małą rotacją, co zmuszało firmę do zakupów znacznie większej ilości sprzętu niż było naprawdę potrzebne.

Poza tym firma borykała się z kwestią kontroli przeglądów technicznych. Ewidencja terminów przeglądów była dużym wyzwaniem i zajmowała wiele czasu. Eltel chciał uniknąć ryzyka związanego z używaniem przez pracowników narzędzi bez aktualnych badań.

Wdrożone rozwiązanie

W marcu 2019 roku Eltel zdecydował się wdrożyć System Narzędziownia wzbogacony o Moduł Przeglądów Technicznych w swoich 3 oddziałach w Olsztynie, Toruniu i Rzeszowie.

W czasie wdrożenia:

zainstalowano oprogramowanie Narzędziownia wraz z Modułem Przeglądów Technicznych na komputerach stacjonarnych,
zainstalowano program Mobilny Magazynier na przenośnych kolektorach danych,
zamontowano czytnik RFID,
skonfigurowano czytniki i drukarkę kodów kreskowych.

Wdrożeniu towarzyszyły jednodniowe szkolenia operatorów z obsługi systemu przeprowadzone przez PWSK we wszystkich 3 wymienionych oddziałach. Szkolenia te wystarczyły, aby operatorzy zrozumieli zasady działania systemu i jego wydajną obsługę.

Celem wdrożenia było ułatwienie zlokalizowania wydanych z magazynu narzędzi, a także ujednolicenie i przyspieszenie kontroli dat przeglądów oraz badań technicznych całego użytkowanego sprzętu.

Eltel postanowił również skorzystać z Modułu Importu Danych, co znacznie skróciło czas wdrożenia. Wykonano migrację danych początkowych z posiadanych przez firmę arkuszy Excel do programu Narzędziownia, w którym dla każdego przedmiotu została stworzona osobna kartoteka. Alternatywą było ręczne tworzenie kartotek, co przy całkowitej liczbie sprzętu w 3 oddziałach dochodzącej do 70 tysięcy zajęłoby zbyt wiele tygodni.

Kolejnym krokiem po zaimportowaniu danych początkowych było wygenerowanie etykiet z kodem kreskowym w celu oznaczenia całego firmowego sprzętu. Etykiety zostały wydrukowane przy pomocy dostarczonej drukarki.

Rezultaty

Sprzęty, które z przyczyn praktycznych i ciężkich warunków pracy nie mogły zostać oznaczone etykietą z kodem kreskowym, zostały oznaczone chipami RFID, także dostarczonymi przez firmę PWSK.

Proces wydawania i zwrotu narzędzi został kilkukrotnie skrócony dzięki rezygnacji z drukowania papierowych potwierdzeń. Ręczny, często nieczytelny podpis pracowników został zastąpiony kartą zbliżeniową RFID. Ułatwiło to egzekwowanie odpowiedzialności za powierzony sprzęt.

Możliwość sprawdzenia w programie kto obecnie posiada dane narzędzie na stanie, przełożyła się na znaczny wzrost rotacji narzędzi i zmniejszyła dodatkowe wydatki na zakupy.

Wykorzystanie przenośnych kolektorów danych RFID odczytujących zarówno kody kreskowe, jak i chipy RFID, wyposażonych w aplikację Mobilny Magazynier autorstwa PWSK przyspieszyło wykonywanie operacji magazynowych, oraz wydawanie i zwrot przedmiotów. W ten sposób wszystkie operacje wykonane w terenie na przenośnym kolektorze danych również są udokumentowane.

Problem z kontrolą terminów przeglądów został rozwiązany dzięki Modułowi Przeglądów Technicznych, który pilnuje wszystkich ważnych terminów.

Alerty ostrzegają o przedmiotach z upływającymi terminami przeglądów na głównym ekranie programu oraz wysyłają mailowe przypomnienia do osób odpowiedzialnych.

Podsumowując, wdrożenie systemu PWSK zapewniło większą automatyzację wszystkich operacji magazynowych. Zdyscyplinowało pracowników do nieprzetrzymywania narzędzi co wpłynęło na zwiększoną rotację. Pracownicy magazynu otrzymali system, który ich odciążył i pozwolił poświęcić więcej czasu na pozostałe obowiązki.

Zarząd firmy zwiększył bezpieczeństwo pracowników oraz jakość usług uszczelniając kontrolę terminów przeglądów. Na dodatek, zyskał wgląd w generowane przez system raporty, które umożliwiają lokalizację źródeł nadmiernych kosztów oraz ich eliminację.

Andrzej Mochol

Kierownik działu transportu i sprzętu

ELTEL Networks Energetyka S.A.

Metryka klienta

KLIENT:
Eltel Networks
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

1991

ZASIĘG WDROŻENIA:
3 oddziały firmy z wdrożonym systemem
650 pracowników objętych wdrożeniem
– około 68 000 środków trwałych
CZAS WDROŻENIA:
marzec 2019
WDROŻONE ROZWIĄZANIA:

Narzędziownia, Mobilny Magazynier, Moduł Przeglądów Technicznych, Moduł RFID UHF

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:
– Rotacja narzędzi zwiększona o 30%
– Dokładna kontrola terminów przeglądów

Umów bezpłatny pokaz zdalny Systemu Narzędziownia i zobacz jak jego wdrożenie może wyglądać w Twojej firmie

W trakcie prezentacji zapytamy Cię o obecną gospodarkę narzędziami i o to, co chciałbyś w niej poprawić.Poznaj przebieg i efekty wdrożeń naszych klientów