Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn

Chcesz przedłużyć żywotność swojego majątku? Systematyczne i zgodne z harmonogramem przeglądy techniczne narzędzi i maszyn są najprostszym sposobem. Dlaczego musimy dbać o przeglądy techniczne? Europejskie systemy zarządzania ISO 9001 nakładają wysokie normy związane z ewidencją przeglądów narzędzi i przyrządów pomiarowych. Konieczna jest ewidencja i szybkie udostępnienie audytorowi danych o stanie, sprawności i właściwościach każdego używanego sprzętu.

Protokół przeglądów technicznych. Program do przeglądów technicznych. Koszty przeglądów
Wzór protokołu przeglądów z programu Narzędziownia.

Czy w Twojej firmie harmonogram przeglądów technicznych układany jest dalej ręcznie na papierze?

A może już w Excelu? Doskonale zdajemy sobie sprawę jak żmudne jest to zajęcie. Twoja firma potrzebuje w 100% pewnego i zarazem niezabierającego czasu sposobu na ułożenie harmonogramu i planową jego realizację.

Jeżeli dopuścisz do opóźnień może nastąpić niebezpieczny wypadek lub awaria wstrzymująca pracę całego zakładu. Aby tego uniknąć, potrzebujesz oprogramowania, które pomoże Ci przeprowadzić wszystkie procedury w wymaganych terminach.

“W codziennej pracy program upraszcza i przyśpiesza obrót narzędziami. Jesteśmy zadowoleni z zakupu, z pomocy technicznej udzielanej przez firmę PWSK oraz z profesjonalnej obsługi świadczonej przez pracowników tej firmy.” – Konrem Nauta

Co zapewnia Program do Przeglądów Technicznych?

Program Przeglądy Techniczne zapewni Twojej firmi kontrolę stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń poprzez dokładną ewidencję oraz elektroniczną dokumentację:

  • przeglądów technicznych maszyn, urządzeń, aparatury, pojazdów, elektronarzędzi,
  • rejestrację remontów, napraw i kosztów eksploatacji,
  • protokoły legalizacji narzędzi pomiarowych,
  • wykonanie kalibracji aparatury pomiarowej.

Dzięki temu wyeliminujesz tradycyjne, uciążliwe ręczne kartoteki i niewygodne arkusze Excel.

Bezbłędna i szybka identyfikacja narzędzi oznakowanych znacznikiem RFID.

Jakie są korzyści prowadzenia ewidencji terminów przeglądów?

  • Terminarz wszystkich ważnych przeglądów, kalibracji, legalizacji i terminów atestów.
  • Sporządzenie kompletnej dokumentacji – protokołów przeglądów, harmonogramów, zestawień.
  • Łatwo dostępna historia przeglądów.
  • Krótszy czas poświęcany na sporządzanie wymaganej dokumentacji.
  • Usunięcie ryzyka utraty certyfikatu ISO9001 z powodu uchybień w dokumentacji.
  • Dokładna i szybka informacja o elektronarzędziach, maszynach i przyrządach pomiarowych.

 

Jak zarządzać przeglądami technicznymi maszyn

 

Jakie terminy i alerty możesz nadzorować w programie do kontroli stanu technicznego narzędzi, maszyn i urządzeń?

Pominięcie choćby jednego ważnego terminu o jeden dzień może mieć ogromne skutki uboczne. Wyobraźmy sobie wybuch zbiornika ciśnieniowego, który był zmontowany narzędziami bez atestu. Porażenie pracownika prądem przy pracy elektronarzędziem bez ważnego terminu przeglądu. Wypadek pojazdu bez przeglądu technicznego. Wypadek z powodu zawiesia, które ktoś zapomniał przekazać do kontroli.

Przykładowe harmonogramy, alerty, terminy i przypomnienia jakie w prosty sposób zdefiniujesz w ustawieniach programu:

  • termin mijającego przeglądu technicznego,
  • koniec gwarancji,
  • koniec umowy serwisowej,
  • koniec leasingu,
  • koniec ubezpieczenia,
  • termin remontu okresowego,
  • wymiana materiałów eksploatacyjnych.

Nie pominiesz żadnego ważnego terminu, ponieważ od razu po zalogowaniu się do programu zobaczysz wszystkie alerty wyświetlone na pulpicie programu. W kartotece będą one podświetlone na czerwono, tak aby od razu można było je zauważyć.

Oczywiście będziesz mógł sporządzić listę alertów oraz wydrukować ją lub zapisać do formatu PDF i Excela. Ponadto możesz wpisać adresy email osób, które otrzymają powiadomienie.

Moduły programu do przeglądów technicznych:

  • Baza danych sprzętu – możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji
  • Historia przeglądów i ich wyników
  • Kartoteka pracowników – kto, co i kiedy użytkował
  • Kartoteka podmiotów dokonujących przeglądów technicznych

Ewidencja przeglądów technicznych zawiera takie informacje jak:

  • data przeglądu narzędzia, sprzętu,
  • kto przeprowadzał przegląd,
  • uwagi do przeglądu,
  • status narzędzia,
  • czasookres kontroli technicznej (miesiące),
  • data następnego przeglądu,
  • badane podczas przeglądu parametry,
  • wyniki przeglądu technicznego (pozytywny, negatywny),
  • ocena ogólna przeglądu,
  • koszt przeglądu technicznego,
  • wydruk – Protokół przeglądu technicznego.

Definiowane szablony standardowych przeglądów technicznych znacznie ułatwią i przyspieszą pracę.

Ewidencja kosztów przeglądów technicznych pozwoli analizować wydatki na przeglądy w wybranym przedziale czasu. Wydatki można analizować według wybranych grup lub rodzajów sprzętu.

Poznaj Program Narzędziownia >>

Chcesz mieć przeglądy zawsze pod kontrolą?

Przetestuj demo programu Narzędziownia lub umów się na pokaz zdalny.​

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.