Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn

Chcesz przedłużyć żywotność swojego majątku? Systematyczne i zgodne z harmonogramem przeglądy techniczne narzędzi i maszyn są najprostszym sposobem.

Dlaczego musimy dbać o przeglądy techniczne? Europejskie systemy zarządzania ISO 9001 nakładają wysokie normy związane z ewidencją przeglądów narzędzi i przyrządów pomiarowych. Konieczna jest ewidencja i szybkie udostępnienie audytorowi danych o stanie, sprawności i właściwościach każdego używanego sprzętu.

Czy w Twojej firmie harmonogram przeglądów technicznych układany jest dalej ręcznie na papierze?  A może już w Excelu? Doskonale zdajemy sobie sprawę jak żmudne jest to zajęcie. Twoja firma potrzebuje w 100% pewnego i zarazem niezabierającego czasu sposobu na ułożenie harmonogramu i planową jego realizację.

Jeżeli dopuścisz się do opóźnień może nastąpić niebezpieczny wypadek lub wstrzymująca cały zakład awaria. Aby tego uniknąć, potrzebujesz oprogramowania, które wszystkie procedury wykona za ciebie w wymaganych terminach.

Wzór protokołu przeglądów z programu Narzędziownia.

Protokół przeglądów technicznych. Program do przeglądów technicznych. Koszty przeglądów

Co zapewnia Program do Przeglądów Technicznych?

Program Przeglądy Techniczne zapewni Twojej firmie dokładną ewidencję oraz elektroniczną dokumentację:

 • przeglądów technicznych maszyn, urządzeń, aparatury, pojazdów, elektronarzędzi,
 • rejestrację remontów, napraw i kosztów eksploatacji,
 • protokoły legalizacji narzędzi pomiarowych,
 • wykonanie kalibracji aparatury pomiarowej.

Dzięki temu wyeliminujesz tradycyjne, uciążliwe ręczne kartoteki i niewygodne arkusze Excel.

“W codziennej pracy program upraszcza i przyśpiesza obrót narzędziami. Jesteśmy zadowoleni z zakupu, z pomocy technicznej udzielanej przez firmę PWSK oraz z profesjonalnej obsługi świadczonej przez pracowników tej firmy.” – Konrem Nauta

Bezbłędna i szybka identyfikacja narzędzi pomiarowych oznakowanych znacznikiem RFID.

Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn

Jakie są korzyści prowadzenia ewidencji terminów przeglądów?

 • Terminarz wszystkich ważnych przeglądów, kalibracji, legalizacji i terminów atestów.
 • Sporządzenie kompletnej dokumentacji – protokołów przeglądów, harmonogramów, zestawień.
 • Łatwo dostępna historia przeglądów.
 • Krótszy czas poświęcany na sporządzanie wymaganej dokumentacji.
 • Usunięcie ryzyka utraty certyfikatu ISO9001 z powodu uchybień w dokumentacji.
 • Dokładna i szybka informacja o elektronarzędziach, maszynach i przyrządach pomiarowych.

Jakie terminy i alerty możesz nodzorować?

Pominięcie choćby jednego ważnego terminu o jeden dzień może mieć ogromne skutki uboczne. Wyobraźmy sobie wybuch zbiornika ciśnieniowego, który był zmontowany narzędziami bez atestu. Porażenie pracownika prądem, przy pracy elektronarzędziem bez ważnego terminu przeglądu.Wypadek pojazdu bez przeglądu technicznego. Wypadek z powodu zawiesia, które ktoś zapomniał przekazać do kontroli.

Przykładowe harmonogramy, alerty, terminy i przypominajki jakie w prosty sposób ustawisz w programie:

 • termin mijającego przeglądu technicznego,
 • koniec gwarancji,
 • koniec umowy serwisowej,
 • koniec leasingu,
 • koniec ubezpieczenia,
 • termin remontu okresowego,
 • wymiana materiałów eksploatacyjnych.

Nie pominiesz żadnego ważnego terminu, ponieważ od razu po zalogowaniu się do programu zobaczysz wszystkie alerty wyświetlone na pulpicie programu. W kartotece będą one podświetlone na czerwono, tak aby od razu rzucały się w oczy.

Oczywiście będziesz mógł sporządzić listę alertów.  Wydrukować, zapisać do PDF lub do Excela. A jakby tego jeszcze było mało, wpisać adresy email osób, które otrzymają powiadomienie.

Moduły programu do przeglądów technicznych:

 • Baza danych sprzętu – możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji
 • Historia przeglądów i ich wyników
 • Kartoteka pracowników – kto, co i kiedy użytkował
 • Kartoteka podmiotów dokonujących przeglądów technicznych

Ewidencja przeglądów technicznych zawiera informacje:

 • data przeglądu narzędzia, sprzętu,
 • kto przeprowadzał przegląd,
 • uwagi do przeglądu,
 • status narzędzia,
 • czasookres kontroli technicznej (miesiące),
 • data następnego przeglądu,
 • badane podczas przeglądu parametry,
 • wyniki przeglądu technicznego (pozytywny, negatywny),
 • ocena ogólna przeglądu,
 • koszt przeglądu technicznego,
 • wydruk – Protokół przeglądu technicznego.

Definiowane szablony typowych przeglądów technicznych bardzo ułatwią pracę.

Ewidencja kosztów przeglądów technicznych pozwoli analizować ponoszone wydatki na przeglądy w zadanym przedziale czasu, według wybranych grup lub rodzajów sprzętu.

 

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem