Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Program do przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych

Przeglądy techniczne narzędzi, kontrola, legalizacja i wsparcie procesów ISO 9001

Przeglądy techniczne narzędzi pomiarowych i legalizacja

Moduł przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych w systemie Narzędziownia pomaga usprawnić proces kontroli narzędzi wynikający z przepisów prawnych, zasad BHP oraz norm ISO 9001.

Czym jest program do przeglądów technicznych narzędzi?

Program do przeglądów technicznych, który jest częścią systemu Narzędziownia, wspiera zarządzanie terminami przeglądów okresowych elektronarzędzi i maszyn oraz pomaga zawsze na czas wykonać przegląd, legalizację lub kalibrację sprzętu pomiarowego.

Zarządzanie i legalizacja narzędzi pomiarowych są znacznie prostsze z dedykowanym programem do przeglądów technicznych.

Kto korzysta z modułu przeglądów technicznych i legalizacji narzędzi pomiarowych?

Kontrola przeglądów technicznych jest szczególnie istotna w firmach produkcyjnych, wykorzystujących w procesie produkcji narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz w firmach przemysłowych, budowlanych i montażowych, które dokonują regularnej kontroli elektronarzędzi i sprzętu BHP pod kątem bezpieczeństwa.

Firmy produkcyjne

kontrolują:

Firmy budowlane i energetyczne

kontrolują:

Każdy proces produkcyjny oparty o precyzyjne pomiary jest narażony na kosztowne błędy, jeśli wykorzystywany sprzęt nie będzie rzetelnie i terminowo sprawdzany. Rzetelna ewidencja przyrządów pomiarowych pozwala uniknąć kosztownych braków produkcji oraz kar umownych za nieterminową realizację zleceń.
Program przeglądy techniczne w systemie Narzędziownia wykorzystuje się do kontroli sprzętu i wyposażenia wpływającego na bezpieczeństwo pracowników. Zmniejsza się przez to ryzyko wypadków, a pracodawca jest zabezpieczony przed konsekwencjami wynikającymi z pracy sprzętem bez ważnych badań i dopuszczeń.

Jakie problemy z zakresu zarządzania narzędziami pomiarowymi rozwiązuje nasz program?

Program przede wszystkim automatyzuje przeglądy oraz ewidencję narzędzi pomiarowych i innego sprzętu. Poszerza możliwości systemu Narzędziownia i wspiera cykliczną kontrolę przyrządów pomiarowych funkcjami dedykowanymi właśnie temu procesowi.

Wspomaga również izbę pomiarową lub firmowe laboratorium w przygotowaniu harmonogramu przeglądów oraz wystawianiu protokołów przeglądów.

Legalizacja narzędzi pomiarowych, kontrola sprzętu BHP i innych urządzeń technicznych wymagających regularnych przeglądów nie powinny być narażone na ryzyko błędów, wypadków lub wyprodukowania braków, wynikające z ręcznie prowadzonej dokumentacji papierowej.
Automatyczne powiadomienia o przeglądach technicznych

Automatyzuje przypomnienia o przeglądach

Dzięki harmonogramom i powiadomieniom na ekranie komputera oraz e-mail nie przekroczysz wymaganych terminów kontroli. Program automatycznie ustali również termin kolejnego przeglądu, zgodnie ze zdefiniowanym przez Ciebie interwałem czasowym.

Historia przeglądów i legalizacji narzędzi

Gromadzi historię przeglądów w jednym miejscu

W kartotece danego narzędzia w systemie Narzędziownia znajdziesz informacje o wszystkich przebytych (pozytywnie i negatywnie) przeglądach każdego sprzętu.

Wyszukiwarka informacji o przeglądach technicznych narzędzi pomiarowych

Umożliwia szybkie odnajdywanie informacji

Dzięki elektronicznej ewidencji przeglądów znalezienie informacji o przeprowadzonych badaniach (protokoły przeglądów) zajmuje kilkanaście sekund, zamiast długich godzin poświęcanych na przeglądanie papierowej dokumentacji.

Weryfikacja przeglądów technicznych narzędzi

Daje pewność rzetelności przeglądów

Moduł uniemożliwia przeprowadzenie przeglądu osobom, które nie mają odpowiednich kompetencji. Tylko użytkownicy z przyznanymi uprawnieniami mogą wprowadzać informacje o kontrolach i zatwierdzać je w programie.

Audyty i kontrole ISO 9001 - przeglądy techniczne

Usprawnia przejście audytów ISO 9001

Program do przeglądów technicznych zapewnia pomyślny wynik audytów ISO związanych z weryfikacją przestrzegania norm zarządzania narzędziami pomiarowymi. Przyspiesza kontrolę i dostarcza audytorom wszystkich wymaganych informacji.

Wypadki w pracy - przeglądy i legalizacja narzędzi

Eliminuje ryzyko wystąpienia wypadków spowodowanych niesprawnym sprzętem

Ewidencja przeglądów technicznych daje gwarancję, że pracownicy posługują się tylko sprawnym i przetestowanym sprzętem. Dzięki temu pracodawca nie ponosi ryzyka zaistnienia wypadku spowodowanego przez narzędzia niedopuszczone do użytku.

Blokada wydań narzędzi bez przeglądu

Blokuje wydania sprzętu bez ważnego przeglądu

Program automatycznie blokuje możliwość wydania pracownikom sprzętu bez ważnego przeglądu technicznego. Dopiero pozytywny wynik badania, zatwierdzony przez uprawnioną osobę, pozwoli powtórnie wykorzystać dane narzędzie.

zarzadzanie przegladami technicznymi program narzedziownia

Najważniejsze funkcje programu do przeglądów technicznych

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi oraz dowolnym sprzętem wymagającym regularnej kontroli jest wspomagane w module przeglądów technicznych za pomocą funkcji rozszerzających możliwości systemu Narzędziownia.

Chcesz porozmawiać o tym rozwiązaniu?