Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Arkusz spisu z natury stanowi druk ścisłego zarachowania będący dowodem księgowym. Powstaje, gdy sporządzana jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia.

Arkusze spisowe należy oznaczyć i ponumerować w sposób uniemożliwiający ich zamianę. Podczas wypełniania, należy używać symboliki i nazewnictwa przyjętego w kartotekach i spisach majątku.  Po zakończeniu inwentaryzacji poszczególne zespoły inwentaryzacyjne rozliczają się z komisją z powierzonych im arkuszy spisowych i informują o wszelkich odstępstwach i nieprawidłowościach.

Co zawiera arkusz spisu z natury?

  • Oznaczenie jednostki, w której sporządzany jest spis z natury.
  • Liczbę porządkową.
  • Numer inwentarzowy środka trwałego lub wyposażenia.
  • Nazwę składnika majątku.

Druk spisu z natury – darmowy wzór w Excel do pobrania

Wzór dokumentu: Arkusz spisu z natury środków trwałych.xls

Jak zrobić spis z natury szybko i bezbłędnie?

Szybciej i przyjemniej jest przeprowadzać spis z natury za pomocą kodów kreskowych lub trwałych chipów RFID. Przeczytaj:

Elektroniczny arkusz spisu z natury. Inwentaryzator. Terminal mobilny.

Przykładowe zestawienie środków trwałych zeskanowanych kolektorem danych (inwentaryzator + program Mobilny Magazynier) i wgranych do programu do inwentaryzacji. program do inwentaryzacji - wydruk różnic inwentaryzacyjnych

Zobacz, jak wygląda inwentaryzacja za pomocą programu komputerowego Szybka inwentaryzacjaelektronicznego arkusza spisu z natury.

Jeżeli nie wiesz jak wypełnić druk spisu z natury lub nie masz na to czasu, skontaktuj się z nami.

Zaprezentujemy rozwiązanie, które sprawdza się naszym klientom każdego roku.

Przetestuj DEMO programu do inwentaryzacji
lub umów się na konsultację i pokaz zdalny.

Skontaktuj się z nami

Darmowy ebook

Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie