Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury stanowi druk ścisłego zarachowania będący dowodem księgowym. Powstaje, gdy sporządzana jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia.

Arkusze spisowe należy oznaczyć i ponumerować w sposób uniemożliwiający ich zamianę. Podczas wypełniania, należy używać symboliki i nazewnictwa przyjętego w kartotekach i spisach majątku. Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania) Po zakończeniu inwentaryzacji poszczególne zespoły inwentaryzacyjne rozliczają się z komisją z powierzonych im arkuszy spisowych i informują o wszelkich odstępstwach i nieprawidłowościach.

Co zawiera arkusz spisu z natury?

  • Oznaczenie jednostki, w której sporządzany jest spis z natury.
  • Liczbę porządkową.
  • Numer inwentarzowy środka trwałego lub wyposażenia.
  • Nazwę składnika majątku.

Druk spisu z natury – darmowy wzór w Excel do pobrania

Wzór dokumentu: Arkusz spisu z natury środków trwałych.xls

Jak zrobić spis z natury szybko i bezbłędnie?

Szybciej i przyjemniej jest przeprowadzać spis z natury za pomocą kodów kreskowych lub trwałych chipów RFID. Przeczytaj:

 

Elektroniczny arkusz spisu z natury. Inwentaryzator. Terminal mobilny.

Przykładowe zestawienie środków trwałych zeskanowanych kolektorem danych (inwentaryzator + program Mobilny Magazynier) i wgranych do programu do inwentaryzacji. program do inwentaryzacji - wydruk różnic inwentaryzacyjnych

Zobacz, jak wygląda inwentaryzacja za pomocą programu komputerowego Szybka inwentaryzacjaelektronicznego arkusza spisu z natury.

Jeżeli nie wiesz jak wypełnić druk spisu z natury lub nie masz na to czasu, skontaktuj się z nami.

Zaprezentujemy rozwiązanie, które sprawdza się naszym klientom każdego roku.

Przetestuj DEMO programu do inwentaryzacji lub umów się na pokaz zdalny.

 

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem