Jak przebiega wdrożenie programu Narzędziownia?

Wdrożenie programu magazynowego nie musi być trudne.  Pomogliśmy wystartować już ponad 1000 klientom. Opracowaliśmy sposób, jak zrobić to dobrze.

Zamieniamy początkowy chaos i niewiedzę, w sprawdzony proces podążający do wyznaczonych celów wdrożenia.

Pomagamy  krok po kroku wdrożyć oprogramowanie:

 • Jak uporządkować kartoteki magazynowe?
 • Jak zaimportować posiadane dane np. w Excelu, ERP
 • Jak zorganizować obieg dokumentów?
 • Jak oznaczyć narzędzia, sprzęt, maszyny i pozostałe przedmioty?
 • Jak wprowadzić pierwsze przychody i rozchody?
 • Jak dobrać chipy radiowe RFID i czytniki zbliżeniowe?
 • Jakie dobrać drukarki, etykiety i taśmy barwiące?
 • Jak dobrać czytniki kodów kreskowych i czytniki mobilne?

Szczegółowe przeszkolenie pracowników jest podstawą sukcesu wdrożenia. Początkowe błędy mają długofalowy skutek.


Bez szkolenia:

 • niepełne wykorzystanie możliwości programu,
 • uczenie się na błędach zabiera czas i pieniądze,
 • nie skorzystasz z naszej wiedzy, o tym jak pracuje Twoja konkurencja.

Szkolenie zapewni:

 • zaoszczędzisz czas i energię swoją i całego zespołu,
 • unikniesz zabrnięcia w „ślepą uliczkę”,
 • optymalna konfiguracja programu, urządzeń i organizacji danych.

Import danych początkowych

Wdrożenie Narzędziowni bardzo przyśpieszy import kartoteki magazynowej lub inwentarzowej z innych programów magazynowych, księgowych, ERP lub arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Szkolenie wtedy jest łatwiejsze. Prowadzimy je na kopii Twoich rzeczywistych danych. Nazajutrz, możesz już normalnie pracować.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Każda przeszkolona osoba na życzenie otrzyma imienne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia obsługi programu magazynowego.  Ułatwi jej to awans i rozwój kariery zawodowej.

Zamawiając program prześlij imię, nazwisko i adres e-mail, każdej ze szkolnych osób.

Instalacja programu i szkolenie podzielone są na etapy:

 • Ankieta wstępna odnośnie celów wdrożenia.
 • Konsultacje na temat sposobu organizacji narzędziowni, obiegu dokumentów i metody wdrożenia na przykładzie dziesiątków firm, które użytkują już nasz system.
 • Szkolenie z obsługi programu na testowej bazie danych:
  • zakładanie kartotek pracowniczych i narzędziowych
  • wystawianie dokumentów przyjęcia asortymentu na magazyn
  • wystawianie dokumentów wydawania i zwrotów narzędzi
  • zapoznanie się z protokołem likwidacji i wydaniem do zużycia
  • generowanie kart wymiany zużytych narzędzi
  • edycja i powtórne drukowanie wystawionych już dokumentów
  • metody wyszukiwania danych
  • nadzór nad terminami przeglądów technicznych
  • kontrola stanów minimalnych i maksymalnych
  • oznaczanie narzędzi kodem kreskowym lub chipami RFID
  • zapoznanie się z rejestrem dokumentów
  • sporządzanie i analiza raportów
 • Konfiguracja programu
 • Wprowadzenie operatorów programu, przydzielenie im loginów i haseł, oraz określenie praw dostępu do poszczególnych funkcji programu i magazynów
 • Pomoc przy ustalaniu struktury indeksu materiałowego i sposobu nadawania nazw narzędziom.
 • Pomoc przy ustaleniu podziału narzędzi na grupy i rodzaje.
 • Pomoc przy rozpoczęciu wprowadzania kartotek magazynowych oraz bilansu otwarcia kartotek.
 • Ustalenie sposobu archiwizacji bazy danych.

Szkolenie i ćwiczenia praktyczne odbywają się na jednym stanowisku. Zalecamy udział nie więcej niż 3-4 osób równocześnie.

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.