• biuro@pwsk.pl
  • +48 32 279 17 83
Brak produktów w koszyku.

Ewidencja sprzętu komputerowego IT

Zarządzanie zasobami informatycznymi Twojej firmy.

Administratorzy zarządzający wyposażeniem komputerowym borykają się na co dzień z wieloma problemami. Stworzyliśmy system, który rozwiązuje powszechne bolączki ewidencji.

Zlokalizowanie sprzętu, zapanowanie nad terminami wygasania licencji, zamawianie materiałów eksploatacyjnych przed wyczerpaniem się zapasów, walka z nadużyciami przy pobieraniu wyposażenia – to wszystko jest uciążliwe, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty kluczowych danych i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Jakie problemy wyeliminujesz za pomocą systemu do ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania?

1

Chcesz ograniczyć nadmierne pobieranie zasobów?

Bardzo często zdarza się, że przez brak kontroli wydawanego sprzętu, urządzeń, czy materiałów eksploatacyjnych pracownicy nadużywają tych możliwości, co zwiększa koszty zaopatrzenia. Dzięki ścisłej kontroli wyeliminujesz to zjawisko.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: moduł raportów, rejestracja wydań i zwrotów, rejestracja obrotu sprzętem.

System gromadzi dokładne informacje o zużyciu wydawanych materiałów eksploatacyjnych (wydania i zwroty). Raporty, analiza zużycia sprzętu przez użytkowników lub w danym miejscu użytkowania.
Każda taka czynności powinna być do niego wprowadzana, aby móc uzyskać realny obraz zużycia.
Raporty dostarczą Ci kompletnej informacji o zużyciu, a ich analiza pomoże ustalić stany minimalne. Będziesz mógł rozliczać pracowników z pobieranego sprzętu a w sytuacjach, gdy zauważysz, że jest nadmiernie zużywany, łatwo zidentyfikujesz pracownika znacznie wykraczającego ponad normę. Większa odpowiedzialność pracowników za sprzęt na pewno wpłynie na rozsądniejsze korzystanie z niego.

2

Pragniesz się zabezpieczyć przed nagłymi przestojami w pracy?

Awarie sprzętu komputerowego, brak papieru, czy wyczerpane tonery w drukarkach potrafią wstrzymać wiele ważnych procesów. System pomoże Ci utrzymać optymalny poziom stanów minimlanych, a przez to zachowasz ciągłość pracy i zamówień.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: stany minimalne, automatyczne alerty, systemowe przygotowywanie zamówień.

Program do ewidencji sprzętu IT wspiera nie tylko identyfikację i kontrolę urządzeń elektronicznych, ale także ich komponentów i wyposażenia. System umożliwia zdefiniowanie stanów minimalnych, po których przekroczeniu od razu zostaniesz poinformowany.
Alerty o przekroczonych stanach minimalnych tonerów, papieru, klawiatur, urządzeń wskazujących i innego szybko zużywającego się sprzętu uchronią Cię przed pustym magazynem w sytuacji, gdy dany pracownik zgłosi potrzebę jego pobrania. Tym samym zagwarantujesz ciągłość pracy i obniżysz koszty.
Kontrola stanów minimalnych i zapotrzebowania pozwoli Ci także z wyprzedzeniem planować zakupy. Jednorazowe większe zamówienia to także okazja do negocjacji cen z dostawcami i lepsze warunki zakupu. Regularne, przemyślane zakupy są łatwiejsze w obsłudze, wymagają mniej czasu na realizację, a do tego są bardziej ekonomiczne niż sporadyczne transakcje dokonywane pod wpływem chwilowej potrzeby.

3

Masz trudności z identyfikacją sprzętu IT?

Wreszcie zyskasz pełną i wiarygodną informację o tym, który pracownik z jakiego korzysta sprzętu. Każdy komputer, laptop, monitor, drukarka, klawiatura, rzutnik, czy inny sprzęt elektroniczny będzie dokładnie kontrolowany i zlokalizowany.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: baza danych, oznakowanie sprzęt, unikalne oznakowanie wyposażenia.

Monitoring wyposażenia informatycznego ujawni, w jaki sposób i gdzie jest eksploatowane. Poznasz dokładną lokalizację komputerów, laptopów, rzutników oraz innego sprzętu i zawsze będziesz mógł odnaleźć potrzebne urządzenie.
Oznakowanie oraz identyfikacja sprzętu umożliwi Ci również sprawne przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji. Dzięki trwałemu oznakowaniu urządzeń foliowymi etykietami z kodem kreskowym lub tagami RFID będziesz znał dokładny stan majątku, a inwentaryzacja zajmie Ci nawet 10 razy mniej czasu niż dotychczas.
Identyfikacja sprzętu pomoże Ci również odnaleźć zagubiony sprzęt lub urządzenia pobrane przez pracowników bez wiedzy administratora. Po oznakowaniu urządzeń w wielu firmach odnajdywały się dawno “zagubione” monitory, klawiatury, myszki, przedłużacze czy kable sieciowe.

4

Ciężko jest Ci zapanować nad terminami odnawiania licencji oprogramowania?

System automatycznie poinformuje Cię, kiedy należy zwrócić uwagę na odnowienie licencji na przykład oprogramowania antywirusowego. Licencje będą stale aktualne, dzięki czemu unikniesz zagrożeń i utraty danych.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: informacje w kartotece sprzętu, możliwość przypisania do każdej kartoteki różnych parametrów danego wyposażenia.

Regularne odnawianie licencji jest ważnie nie tylko z punktu widzenia ciągłości pracy, ale także w kontekście bezpieczeństwa. Wyobraź sobie konsekwencje wygasłej licencji programu antywirusowego chroniącego nie tyle pojedyncze komputery, ile całą sieć. System na czas poinformuje Cię o wygasających licencjach programowych, czy serwerowych i na czas przedłużysz ich ważność.
Aktualność licencji i programów uchroni Cię przed blokadą dostępu do danego oprogramowania, niedostępności zasobów wirtualnych, a także wyeliminuje ryzyko braku ochrony danych.

5

Chcesz wiedzieć jak, kiedy i przez kogo używany był dany laptop, czy drukarka?

Historia obrotu sprzętem zapewni Ci informację o jego zużyciu, naprawach, a także osobach, które go wykorzystywały w codziennej pracy. Monitoring umożliwi lepsze planowanie przeglądów, a także zwiększy odpowiedzialność użytkowników.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: historia wszystkich operacji, rejestr wydań i zwrotów, dostęp do historii jednym kliknięciem.

Każde wydanie i użytkowanie sprzętu będzie dokładnie rejestrowane w systemie, co pozwoli Ci zidentyfikować osoby, które z nim pracowały. Historia obrotu zwiększy odpowiedzialność użytkowników za powierzony im sprzęt.
W systemie zarejestrujesz także czas zużycia, naprawy i serwis urządzeń. Pełna informacja pomoże lepiej zarządzać całym majątkiem oraz planować zakupy również pod kątem jakościowym. Będziesz mógł porównać żywotność poszczególnych urządzeń.
Większa odpowiedzialność użytkowników wymusi na nich dbałość o wykorzystywane urządzenia, co znacznie wydłuży ich żywotność. Dzięki temu zmniejszysz koszty eksploatacji i wyeliminujesz niepotrzebne naprawy usterek wynikających z niedbalstwa pracowników.

6

Zastanawiasz się jak sprawnie kontrolować modernizacje, serwisy, przeglądy i gwarancje?

Zarządzanie sprzętem komputerowym z wykorzystaniem systemu sprawi, że nie przegapisz żadnego przeglądu, ani serwisu oraz dostarczy informacji o kończących się gwarancjach.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: moduł przeglądów, kontrola dat i terminów, kontrola stanu wyposażenia.

Regularne przeglądy i konserwacje wyposażenia zapobiegną nieprzewidzianym awariom i przestojom w pracy. Niektóre urządzenia muszą być regularnie kontrolowane także ze względów bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa danych (serwerownie, urządzenia sieciowe, routery, itp). Alerty o przeglądach pomogą Ci je zaplanować i realizować zawsze na czas.
Informacja o częstotliwości napraw, a także ich kosztach, będzie najlepszą podstawą do podjęcia decyzji o wymianie sprzętu na nowy w odpowiednim czasie. Dzięki programowi poznasz sumaryczne koszty użytkowania i utrzymania wyposażenia oraz moment, w którym opłacalna stanie się wymiana, zamiast kolejnej naprawy.

Sprawne zarządzanie sprzętem komputerowym może przyczynić się do znacznego zwiększenia oszczędności związanych z eksploatacją sprzętu IT. Dzięki programowi do ewidencji sprzętu IT ograniczysz nadmierne zużycie, będziesz dokładnie wiedział, kto użytkuje dany sprzęt i kiedy powinieneś odnowić licencje lub uzupełnić stany minimalne.

Dowiedz się jak wdrożyć System do ewidencji sprzętu komputerowego – Narzędziownia

Gospodarka magazynowa w firmie - darmowy ebook

Sprawdź czy
Program Narzędziownia
jest dla Ciebie!

  • Pobierz demo programu wersję 3.8
  • Pobierz ebooka i poznaj wypróbowane praktyki zarządzania majątkiem.