Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Ewidencja sprzętu komputerowego IT

Proste zarządzanie komputerami i sprzętem IT w Twojej firmie.

System, który eliminuje nadmierne i niekontrolowane pobieranie sprzętu komputerowego przez pracowników. Wspomaga inwentaryzację sprzętu IT i uzgodnienie jego aktualnego stanu ilościowego i technicznego. Lepsza i łatwiejsza gospodarność wspomaga wykonywanie obowiązków przez dział IT, ogranicza konieczność nadmiarowych zakupów i obniża koszty utrzymania.

Zlokalizowanie sprzętu, zapanowanie nad terminami wygasania licencji, zamawianie materiałów eksploatacyjnych przed wyczerpaniem się zapasów, walka z nadużyciami przy pobieraniu wyposażenia – to wszystko jest uciążliwe, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do utraty kluczowych danych i pociągnięcia do odpowiedzialności.

Oprogramowanie do ewidencji sprzętu (komputerowego, IT oraz urządzeń technicznych)

Ewidencja sprzętu komputerowego, chociaż często zaniedbywana, odgrywa istotną rolę w ograniczaniu kosztów eksploatacji majątku. Warto zoptymalizować ten obszar wykorzystując odpowiedni program do identyfikacji sprzętu, który pomoże nie tylko zlokalizować urządzenia, ale również zadbać o ich stan techniczny oraz obniżyć koszty ich serwisu i obsługi.

informacja-ikona-pwsk
Zobacz też jak przeprowadzić inwentaryzację sprzętu IT.

Ewidencja sprzętu IT w praktyce z pomocą technologii RFID

Jakie problemy wyeliminujesz za pomocą programu do ewidencji komputerów i oprogramowania?

1

Chcesz ograniczyć nadmierne pobieranie sprzętu IT?

Bardzo często zdarza się, że przez brak kontroli wydawanego sprzętu, urządzeń, czy materiałów eksploatacyjnych pracownicy nadużywają tych możliwości, co zwiększa koszty zaopatrzenia. Dzięki ścisłej kontroli wyeliminujesz to zjawisko.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: moduł raportów, rejestracja wydań i zwrotów, rejestracja obrotu sprzętem.
Dokładne informacje o ilościach i kosztach pobieranych materiałach eksploatacyjnych.
Potwierdzona przez pracowników rejestracja każdego pobrania i zwrotu sprzętu.
Raporty i analiza zakupów, zużycia i likwidacji.
Rozliczanie pracowników z nadmiarowego zużycia.
2

Chcesz się zabezpieczyć przed nagłymi przestojami w pracy?

Awarie sprzętu komputerowego, brak papieru, czy wyczerpane tonery w drukarkach potrafią wstrzymać wiele ważnych procesów. System pomoże Ci utrzymać optymalny poziom stanów minimlanych, a przez to zachowasz ciągłość pracy i zamówień. Wystarczy, że wdrożysz program do ewidencji sprzętu.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: stany minimalne, automatyczne alerty, systemowe przygotowywanie zamówień.
Identyfikacja urządzeń, komponentów i wyposażenia.
Alerty o przekroczonych stanach minimalnych gwarantują ciągłość pracy.
Łatwe planowanie i realizacja zakupów. Oszczędności na regularnych zamówieniach.
3

Masz trudności z identyfikacją sprzętu IT?

Setki laptopów są podobne do siebie i należy je oznakować za pomocą kodów kreskowych, QR i RFID. Dzięki temu każdy komputer, laptop, monitor, drukarka, klawiatura, rzutnik, czy inny sprzęt elektroniczny będzie dokładnie kontrolowany i błyskawicznie zlokalizowany. Oprogramowanie do ewidencji sprzętu przywróci pełną i wiarygodną informację o tym, który pracownik z korzysta z danego urządzenia. 

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: baza danych, oznakowanie sprzętu, unikalne oznakowanie wyposażenia.

Informacja o dokładnej lokalizacji komputerów i sprzętu IT.
Trwałe oznakowanie umożliwia sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji.
Identyfikacja zagubionego lub niezwróconego sprzętu.
4

Ciężko jest Ci zapanować nad terminami odnawiania licencji oprogramowania?

System automatycznie poinformuje Cię, kiedy należy zwrócić uwagę na odnowienie licencji na przykład oprogramowania antywirusowego. Licencje będą stale aktualne, dzięki czemu unikniesz zagrożeń i utraty danych.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: informacje w kartotece sprzętu, możliwość przypisania do każdej kartoteki różnych parametrów danego wyposażenia.
Alerty (powiadomienia) o wygasających licencjach chronią przed konsekwencjami ich utraty.
Eliminacja ryzyka utraty danych dzięki zawsze aktualnemu oprogramowaniu.
5

Chcesz wiedzieć jak, kiedy i przez kogo używany był dany laptop, czy drukarka?

Program do identyfikacji sprzętu jest również wyposażony w historię obrotów. Moduł ten zapewni Ci informację o zużyciu, naprawach, a także osobach, które wykorzystywały dany sprzętu w codziennej pracy. Monitoring umożliwi lepsze planowanie przeglądów, a także zwiększy odpowiedzialność użytkowników.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: historia wszystkich operacji, rejestr wydań i zwrotów, dostęp do historii jednym kliknięciem.
Historia obrotu i identyfikacja osób pracujących z danym sprzętem.
Rejestracja zużycia, napraw i serwisu umożliwia porównanie żywotności sprzętu oraz efektywniejsze zakupy.
Dłuższa żywotność sprzętu i mniej usterek dzięki większej odpowiedzialności pracowników za powierzony im sprzęt.
6

Zastanawiasz się jak sprawnie kontrolować modernizacje, serwisy, przeglądy i gwarancje?

Wykorzystując oprogramowanie do ewidencji usprawnisz zarządzanie sprzętem komputerowym. Nie przegapisz żadnego przeglądu, ani serwisu. Oprócz tego w każdej chwili będziesz mieć dostęp do aktualnych informacji o kończących się gwarancjach.

Funkcje systemu, którymi rozwiążesz problem: moduł przeglądów, kontrola dat i terminów, kontrola stanu wyposażenia.
Alerty o przeglądach zapobiegają niespodziewanym awariom.
Informacje o naprawach pomagają zapanować nad kosztami serwisowymi.

Sprawne zarządzanie sprzętem komputerowym przyczynia się do znacznego zwiększenia oszczędności związanych z eksploatacją sprzętu IT. Dzięki programowi do ewidencji sprzętu IT ograniczysz nadmierne straty sprzętu, będziesz dokładnie wiedział, kto użytkuje dany sprzęt i kiedy powinieneś odnowić licencje lub uzupełnić stany minimalne materiałów eksploatacyjnych. Zwróć także uwagę na inwentaryzację sprzętu komputerowego, którą przeprowadzisz w naszym programie do ewidencji komputerów.

pobierz demo narzędziownia

Kliknij i pobierz bezpłatnie DEMO Program Narzędziownia

15 dni bezpłatnego dostępu do Narzędziowni

dowiesz się w praktyce, jak łatwo działa program

przekonasz się, jak efektywne może być zarządzanie firmą budowlaną