Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Odpowiedzi na najczęstsze pytania klientów

dotyczące oprogramowania i sprzętu PWSK

FAQ: Instalacja i uruchamianie programów

Przy pierwszym logowaniu się do programu w polu Login wpisz DEMO, natomiast pole hasła Pass pozostaw puste.

Po zalogowaniu się do programu, w głównym menu wybierz zakładkę Administrator, a następnie przejdź do opcji Definiowanie użytkowników programu.

administrator faq nowa grafika

 

Teraz wybierz opcję +Dodaj i uzupełnij zakładki Podstawowe dane oraz Uprawnienia. Zatwierdź zmiany klikając OK. Nowe konto użytkownika zostało utworzone, możesz się na nie zalogować wykorzystując dane wpisane w zakładce Podstawowe dane.

Po zalogowaniu się do programu, w głównym menu wybierz zakładkę Administrator, a następnie przejdź do opcji Użytkownik.

Screen admin Szybka Inwentaryzacja

Teraz wybierz opcję +Dodaj i uzupełnij dane oraz uprawnienia użytkownika. Zatwierdź zmiany klikając OK. Nowe konto użytkownika zostało utworzone, możesz się na nie zalogować wykorzystując dane wpisane w zakładce Podstawowe dane.

Hasło użytkownika można założyć poprzez edycję istniejącego już użytkownika, bądź opcję Zmiana hasła użytkownika z menu Administrator.

Po zainstalowaniu oprogramowania należy przejść do menu Administrator -> Legalizacja oprogramowania i przepisać dane firmy do odpowiednich pól zgodnie z e-mailem otrzymanym od PWSK. Następnie należy wybrać opcję “Legalizacja On-Line”. W przypadku braku możliwości zalegalizowania stanowiska on-line, prosimy o kontakt w celu wygenerowania pliku legalizacyjnego.

Zobacz wideoporadnik >>

Sprawdź jak poprawnie zainstalować nasze programy (Narzędziownia, Szybka Inwentaryzacja, Program Magazynowy). Zobacz instrukcję.
Zobacz jak zainstalować nasze programy na serwerze sieciowym. Zobacz instrukcję krok po kroku.

Przed przystąpieniem do instalacji pełnej wersji programu najpierw odinstaluj wersję demo. W tym celu otwórz Panel sterowania systemu Windows, przejdź do zakładki Odinstaluj program, odszukaj program PWSK i wybierz opcję Odinstaluj. Po odinstalowaniu programu przejdź do lokalizacji c:\firebird\bazy i usuń cały folder bazy wraz z zawartością. Po wykonaniu tych czynności zainstaluj pełną wersję programu, korzystając z instrukcji pod poniższym linkiem.

Bazy danych oprogramowania PWSK mogą być przechowywane:
  • Na komputerze z zainstalowanym programem, domyślnie w folderze c:\firebird\bazy
  • Na serwerze z systemem Windows
Baza danych jest fizycznym plikiem z którym oprogramowanie PWSK łączy się za pośrednictwem usług programu Firebird. Usługi Firebird mogą komunikować się sieciowo z użyciem protokołu TCP wykorzystując port 3050. Instrukcję sieciowej instalacji programów PWSK znajdziesz pod tym linkiem.
W przypadku zakupu licencji na kilka stanowisk, baza danych musi być umieszczona na serwerze z dostępem do sieci lokalnej. W małych firmach rolę serwera może pełnić komputer stacjonarny, ale jest to rozwiązanie niezalecane. Każde stanowisko robocze musi być połączone z główną bazą danych poprzez odpowiednie skonfigurowanie pliku konfig.ini znajdującego się w folderze z programem PWSK. Instrukcję jak sieciowo zainstalować programy PWSK i jak skonfigurować plik konfig.ini znajdziesz pod tym linkiem.

Aby upewnić się, czy ścieżka do bazy danych jest prawidłowa sprawdź, czy plik ,,konfig.ini”, znajdujący się w folderze z oprogramowaniem PWSK prawidłowo określa położenie bazy danych programu, czyli pliku „narzedz3.ib”. Folder w którym domyślnie zainstalowane jest oprogramowanie PWSK to c:\Program Files (x86)\

Po odszukaniu folderu, otwórz plik „konfig.ini” przy użyciu aplikacji Notatnik.

Plik z bazą danych powinien znajdować się w miejscu sugerowanym przez ścieżkę, a adres IP powinien być lokalny.
ConnectionString=127.0.0.1:c:\firebird\bazy\narzedz3.ib

Rekomendowana wersja 2.5.9. Możesz ją pobrać pod tym linkiem. W przypadku MS SQL bazy danych programów PWSK są obsługiwane przez MS SQL Server 2014 Express oraz nowsze wersje.
Jeśli chcesz przenieść dowolny program PWSK na nowy komputer, wykonaj kroki opisane w tej instrukcji.
Nasze programy wymagają programu Firebrid do poprawnego działania. Zobacz jak go zainstalować.

Niektóre programy antywirusowe (najczęściej McAfee, ESET, Avast) mogą uniemożliwiać prawidłowe funkcjonowanie programu. W takim przypadku dodaj wyjątek w oprogramowaniu antywirusowym dla pliku uruchamiającego program PWSK, czyli Narzedziownia.exe, SzybkaInwentaryzacja.exe lub ProgramMagazynowy.exe

Zdarza się, że antywirus bezpodstawnie usuwa niektóre z plików programów. W tej sytuacji zainstaluj ponownie program, lub w razie braku plików instalacyjnych aktualnej wersji programu skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu na serwis@pwsk.pl.

Instalacja oraz konfiguracja czytników i drukarek

Jak poprawnie zainstalować czytnik RFID UHF dowiesz się z instrukcji dostępnej pod tym linkiem. Opis instalacji czytnika rozpoczyna się na stronie 157. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji zgodnej z instrukcją problem wciąż występuję, skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu i model czytnika na serwis@pwsk.pl.

Jak poprawnie zainstalować czytnik kart Unique lub Mifare dowiesz się z instrukcji dostępnej pod tym linkiem. Opis instalacji czytników rozpoczyna się na stronie 155. Jeżeli po przeprowadzeniu instalacji zgodnej z instrukcją problem wciąż występuję, skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu i model czytnika na serwis@pwsk.pl.

Jeśli na stronach pomocy nie znalazłeś rozwiązania swoich problemów ze sprzętem, skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu i model używanego sprzętu na serwis@pwsk.pl.

Komunikaty błędów w programach PWSK

W przypadku pojawienia się tego błędu sprawdź, czy plik midas.dll znajduje się na komputerze, na którym pracujesz. To w którym folderze powinien znajdować się plik midas.dll jest uzależnione od posiadanej wersji systemu operacyjnego. Będzie to:

  • c:\Windows\System32 – w przypadku systemu 32-bitowego lub
  • c:\Windows\SysWOW64 – w przypadku systemu 64-bitowego

W razie braku pliku midas.dll, pobierz go pod tym linkiem, rozpakuj i wklej zawartość do folderu. To rozwiąże problem z błędem aplikacji.

W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o niezgodności wersji aplikacji z wersją bazy danych, skontaktuj się z pomocą techniczną PWSK, aby przeprowadzić aktualizację programu. W tym celu skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu na serwis@pwsk.pl.

W sytuacji gdy nie masz uprawnień do przydzielenia licencji na danym komputerze poproś firmowego administratora oprogramowania PWSK o zalogowanie się i zalegalizowanie stanowiska.

Jeżeli administrator jest nieosiągalny skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość zawierającą opis problemu na serwis@pwsk.pl.

Użytkowanie programu Narzędziownia

Zawarcie umowy serwisowej zapewnia rozszerzoną gwarancję, dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania, oraz priorytetową pomoc techniczną. Umowa serwisowa gwarantuje również bezpieczeństwo danych dzięki okresowej kontroli integralności bazy danych.

W krytycznych sytuacjach każdy użytkownik systemu otrzymuje pomoc telefoniczną lub z wykorzystaniem pulpitu zdalnego. Odpowiedzialność za poprawne działanie techniczne systemu spoczywa na specjalistach PWSK.

Aby zawrzeć umowę serwisową skontaktuj się z naszymi specjalistami wysyłając wiadomość na serwis@pwsk.pl albo zadzwoń pod numer 505 087 090 lub 32 279 17 83

Listę zmian wprowadzanych do programu znajdziesz pod tym linkiem.

Aby zaktualizować program do najnowszej wersji skontaktuj się z naszym specjalistą wysyłając wiadomość na serwis@pwsk.pl.

Cesja licencji na program jest możliwa za odpłatą. Zmiana danych adresowych jest darmowa. Aby przeprowadzić cesję licencji skontaktuj się z naszym specjalistą wysyłając wiadomość na serwis@pwsk.pl.

Nie, bezpieczna, jednoznaczna autoryzacja pracowników przy operacjach magazynowych możliwa jest wyłącznie przy użyciu kart RFID.

Nie, są to osobne rejestry w programie i wymagają użycia osobnych kart RFID.

Najpierw otwórz Słownik statusów dostępny w zakładce Magazyny i kartoteki w głównym menu programu:

 W słowniku statusów +Dodaj status o dowolnej nazwie, który będzie nadawany uszkodzonym przedmiotom przy zwracaniu ich na magazyn. Status może działać wyłącznie jako pole informacyjne, chyba, że tworząc status zaznaczysz opcję blokada wydania. Nadanie przedmiotowi statusu z zaznaczoną opcją blokada wydania wiąże się z blokadą wydania go z magazynu do czasu ponownej zmiany statusu. Poszczególne statusy mogą być przypisywane przedmiotom w czasie operacji zwrotu na magazyn.

Pozycja seryjna to zbiór unikatowych przedmiotów tego samego typu, posiadających wspólne parametry. Dla przykładu, mając 5 szlifierek tego samego modelu nie musisz dodawać ich do programu jako 5 osobnych pozycji unikatowych. Zamiast tego możesz stworzyć 1 pozycję seryjną zawierającą w sobie 5 pozycji unikatowych.

Dzięki temu możliwe jest zbiorcze podanie informacji w nagłówku pozycji seryjnej, ukazujące ile sztuk przedmiotu znajduje się w magazynie, a ile zostało wydanych do użytkowania. Na każdy przedmiot seryjny muszą składać się wyłącznie pozycje unikatowe.

Po zalogowaniu się do programu w głównym menu programu wybierz zakładkę Administrator, a następnie przejdź do Definiowanie użytkowników programu:

Teraz wybierz z listy użytkownika, któremu mają wyświetlać się alerty i kliknij Edytuj. Następnie przejdź do zakładki Alerty i wybierz, które wcześniej zdefiniowane alerty mają być wyświetlane. Funkcja alerty działa wyłącznie w Narzędziowni w wersji Professional.

Po wystawieniu protokołu likwidacji, kartoteki unikatowe i seryjne zostają automatycznie przeniesione do rejestru zlikwidowanych kartotek. Z kolei kartoteki pracowników mogą zostać dezaktywowane, jeżeli pracownik nie posiada żadnego przedmiotu na swoim koncie. Nie ma natomiast możliwości całkowitego usunięcia żadnej kartoteki na której dokonano operacji magazynowej i w związku z tym jest powiązana z dokumentem magazynowym. Przyczyną tego jest idea Narzędziowni, jako programu, który bezwzględnie zapamiętuje historię wszystkich operacji wykonanych na wszystkich kartotekach, również tych nieaktywnych.

Pobierz dokumentację programów

Zapoznaj się z instrukcjami użytkowania programów, w których opisane są najważniejsze funkcje i sposoby wykorzystania.

Zobacz jak używać systemu Narzędziownia

Przejdź do Wideoporad o Narzędziowni i zobacz jak rozpocząć pracę z programem w kilku filmach instruktażowych.

Zobacz jak używać programu Szybka Inwentaryzacja

Przejdź do Wideoporad o Inwentaryzacji i zobacz jak rozpocząć pracę z programem w kilku filmach instruktażowych.