Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

System Rejestracji Produkcji RFID

Zwiększ wydajność produkcji za pomocą systemu do monitorowania produkcji RFID

System Rejestracji Produkcji RFID Navigator, to rozwiązanie wykorzystujące najnowsze technologie do usprawnienia i zwiększenia wydajności produkcji poprzez dokładną rejestrację jej przebiegu.

System rejestracji produkcji RFID Navigator automatyzuje monitoring i rejestrację wszystkich zdefiniowanych przez operatora zdarzeń w procesie produkcyjnym. Wykorzystana technologia RFID zapewnia precyzyjne gromadzenie danych, które stają się wiarygodną podstawą do podejmowania kluczowych decyzji o przebiegu produkcji.

Automatyczne śledzenie produkcji

Śledzenie produkcji z systemem RFID Navigator to automatyczny zapis całego procesu wytwarzania w każdej fazie etapu produkcji. Dzięki niemu można bez problemu określić ilość zużytych surowców, fabrykatów i półfabrykatów oraz wyprodukowanych już wyrobów gotowych.

Automatyzacja tych czynności jest dzisiaj standardem. Płynąca z niej oszczędność czasu oraz precyzyjne dane to czynniki, które mogą wpłynąć na optymalizację nie tylko procesów produkcyjnych, ale i całego przedsiębiorstwa.

Jak rejestrować produkcję z RFID?

Monitoring produkcji wymaga bardzo dokładnych narzędzi, które pozwolą uzyskać rzeczywisty obraz realizowanych procesów. Takim narzędziem z pewnością jest technologia RFID.

W celu rejestracji przebiegu produkcji, każdy element procesu produkcyjnego, taki jak na przykład paleta, czy pojemnik, musi być oznakowany tagiem RFID. W różnych miejscach linii produkcyjnej umieszcza się natomiast zintegrowane czytniki RFID, zdolne do identyfikacji tagu oraz odebrania zakodowanej w nim informacji. Cała infrastruktura jest połączona w sieć, której centralny punkt stanowi oprogramowanie RFID – system RFID Navigator.

Znaczniki RFID są nośnikami informacji o produktach i procesie. Ich rejestracja odbywa się odbywa się za pomocą czytników całkowicie on-line i nie wymaga żadnej ingerencji operatorów.

Wszystkie gromadzone dane o produkcji zapisywane są w bazie danych, dzięki czemu informacje o przebiegu procesów są dostępne w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie produkcji z RFID

Jakie funkcje posiada system do rejestracji produkcji?

Rejestracja produkcji w systemie jest możliwa dzięki szerokiej funkcjonalności i możliwościom jakie daje oprogramowanie do jej automatycznego monitoringu. Czytniki RFID na bieżąco gromadzą dane, które w czasie rzeczywistym są przesyłane do bazy danych, a następnie przetwarzane przez program.

System do monitoringu produkcji RFID Navigator został wyposażony w poniższe funkcje:

rejestracja produktów i półproduktów biorących udział w procesie,
rejestracja operacji na maszynach,
monitoring przebiegu zlecenia produkcyjnego i partii produkcyjnej,
rejestracja rzeczywistych czasów trwania operacji (porównanie czasu planowanego do rzeczywistego czasu trwania danej czynności),
śledzenie lokalizacji partii produkcyjnej w procesie produkcji,
rejestracja czasu trwania procesów oraz historii przebiegu procesu w układzie maszyna – operacja,
rejestracja czasu (daty i godziny) przejścia produktu przez punkt kontrolny,
rejestracja różnego rodzaju zdarzeń, w tym awarii, przestojów, itp.,
rejestracja w bazie danych zapisów wprowadzonych do tagu RFID,
rejestracja rodzaju produktu, zapis numeru identyfikacyjnego oraz opisu asortymentu,
rejestracja ilości wyprodukowanych wyrobów,
zapis innych informacji zdefiniowanych na potrzeby kontrolo procesu produkcji,

Monitoring produkcji RFID - zastosowanie systemu

System do rejestracji produkcji został zaprojektowany w taki sposób, aby w każdej chwili istniała możliwość jego rozbudowy o kolejne moduły, co czyni go rozwiązaniem sprawdzającym się w wielu obszarach.

Jego funkcjonalność jest z powodzeniem wykorzystywana do:

obliczania ilości wyprodukowanych detali na liniach produkcyjnych,
obliczania ilości palet lub pojemników,
rejestracji obecności detali na poszczególnych etapach produkcji,
zapisywania identyfikatora pracownika oraz czasu wykonania operacji.

Zalety systemu rejestracji produkcji RFID

Wykorzystanie technologii RFID w rejestrowaniu produkcji niesie ze sobą wiele korzyści, do których zaliczamy między innymi:

bardzo łatwe wdrożenie systemu i jego szybkie uruchomienie,
precyzyjne i wiarygodne informacje o produkcji gromadzone poprzez czytniki RFID,
format danych umożliwiający integrację z systemami ERP i innymi rozwiązaniami,
niskie wymagania sprzętowe,
tagi RFID wielokrotnego użytku umożliwiające redukcję kosztów znakowania.

Korzyści z wdrożenia systemu rejestracji produkcji

Monitorowanie produkcji z wykorzystaniem systemu RFID to szereg różnego rodzaju korzyści, które finalnie przekładają się na wyższy zysk przedsiębiorstwa.

Szczegółowa rejestracja czasu produkcji oraz ilości wyprodukowanych elementów na każdym etapie produkcji. Informacje te stanowią doskonały fundament do podejmowania decyzji o doskonaleniu i optymalizacji procesów.
Dokładna i wiarygodna informacja o aktualnym stanie realizacji danego zamówienia. Szczegółowe dane pozwalają lepiej zaplanować produkcję, a często również skrócić cykl produkcyjny.
System rejestruje również czas wykonywania operacji przez poszczególnych pracowników, dzięki czemu można zwiększać efektywność pracy.

Skrócenie czasu produkcji wpływa finalnie na zwiększenie mocy przerobowych i wyższy zysk przedsiębiorstwa.

Monitoruj produkcję wykorzystując RFID

Zwiększ wydajność swojej produkcji dzięki systemowi do rejestracji procesów produkcyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.