Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak Romgos Gwiazdowscy obniżył wydatki na elektronarzędzia?

Romgos - wdrożenie systemu Narzędziownia - studium przypadku

Romgos Gwiazdowscy to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane zajmujące się budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponad 20 lat doświadczenia, wysoce wykwalifikowany zespół oraz rozbudowane zaplecze pozwalają firmie podejmować się nawet najbardziej wymagających technicznie projektów. Romgos realizuje obecnie m.in. budowę gazociągu relacji Pogórska Wola-Pałecznica o długości 78 km.

Problemy

Firma szukała rozwiązania do monitorowania sprzętu (elektronarzędzi, spawarek, agregatów) przemieszczającego się pomiędzy magazynami na budowach i pracownikami. Zbyt długie przetrzymywanie narzędzi i trudności w jego lokalizacji prowadziły do opóźnień w realizacji zadań oraz rosnących wydatków na coraz częstsze zakupy nowego sprzętu.

Romgos chciał też precyzyjnie kontrolować przeglądy techniczne. Ewidencja terminów przeglądów narzędzi rotujących pomiędzy budowami, bez dedykowanego do tego celu rozwiązania, była dużym problemem. Firma chciała zastosować specjalistyczny system, który wyeliminuje niebezpieczeństwa płynące z pracy narzędziami bez aktualnych badań.

Wdrożone rozwiązanie

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, w kwietniu 2019 roku Romgos zdecydował się wdrożyć System Narzędziownia w wersji Professional, wzbogacony o moduły: Przeglądów Technicznych, BHP, Wielomagazynowy, Importu Danych, oraz Moduł Kompletów.

W czasie wdrożenia, w asyście specjalisty PWSK:

zainstalowano oprogramowanie Narzędziownia wraz z wszystkimi dodatkowymi modułami,
skonfigurowano czytnik znaczników RFID,
zainstalowano i skonfigurowano drukarkę kodów kreskowych.

Główny wdrożeniowiec PWSK, Krzysztof Kaczmarczyk, przeprowadził kilkugodzinne szkolenie, podczas którego przeszkolił operatorów z obsługi oprogramowania oraz sprzętu. Wykorzystując doświadczenie z kilkuset przeprowadzonych wcześniej wdrożeń, udzielił praktycznych rad dotyczących sprawnej pracy z systemem.

Pierwszym krokiem w pracy z systemem było zaimportowanie danych o posiadanym majątku z arkuszy Excel do bazy danych Narzędziowni za pomocą Modułu Importu Danych. Następnie oznakowano narzędzia i pozostałe środki trwałe znacznikami RFID oraz kodami kreskowymi.

Od tego momentu wszystkie przeprowadzane operacje magazynowe zostawiają po sobie trwały ślad w bazie danych w momencie zbliżenia przedmiotu do czytnika RFID lub skanera kodów kreskowych. Zapisywane są szczegóły każdej transakcji, takie jak data, osoba wydająca i otrzymująca przedmiot, docelowe miejsce użytkowania, ustalony termin zwrotu. Możliwy jest wydruk dokumentu magazynowego na podstawie każdej operacji.

Świadomość wprowadzenia stałego nadzoru firmowego majątku, diametralnie zmieniła podejście pracowników do powierzonego im sprzętu. Wydatki na elektronarzędzia, w szczególności szlifierki wyraźnie spadły. Po wdrożeniu każde narzędzie wydawane jest na konkretnego, odpowiedzialnego za nie pracownika i miejsce użytkowania. Pracownicy zdają sobie sprawę, jak łatwo będzie pociągnąć ich do odpowiedzialności w razie nieuzasadnionego zużycia lub zgubienia sprzętu. W rezultacie częstotliwość zakupów narzędzi spadła kilkukrotnie.

Identyfikacja sprzętu w systemie PWSK umożliwiła rzetelne monitorowanie terminów przeglądów oraz kontrolę przebiegu eksploatacji elektronarzędzi i spawarek. Moduł Przeglądów Technicznych Narzędziowni wysyła powiadomienia o zbliżających się terminach przeglądów na główny pulpit programu. Dodatkowo alerty wysyłane są także drogą mailową na wszystkie zdefiniowane adresy. Takie zabezpieczenia niwelują ryzyko wypadków związanych z pracą narzędziami bez aktualnych badań.

Posiadanie dostępu do bazy danych przez każdego z operatorów ułatwia wysyłanie uszkodzonych elektronarzędzi na naprawy w ramach gwarancji. Każde stanowisko pracy umożliwia weryfikację czy dane narzędzie jest objęte gwarancją oraz pozwala na pobranie stosownych dokumentów z kartoteki przedmiotu. Przed wdrożeniem Narzędziowni ustalenie czy przedmiot podlega gwarancji było bardzo czasochłonne i wymagało zaangażowania większej liczby osób z powodu braku centralizacji informacji na ten temat.

Romgos wykorzystuje również Moduł Odzieży BHP do ułożenia harmonogramu przydziałów odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla około 200 pracowników. Moduł pomaga ustalić zapotrzebowanie na kupno poszczególnych rozmiarów oraz ogranicza próby nadmiarowych pobrań. Przed wdrożeniem systemu, część pracowników regularnie przychodziła po nową odzież ochronną bez uzasadnionej potrzeby. Teraz każdy pracownik jest świadomy limitu przydziałów, co skutkuje zmniejszonym zużyciem środków BHP i wymiernymi oszczędnościami.

Z kolei Moduł Wielomagazynowy pozwolił na rozdzielenie w bazie danych programu Narzędziownia wszystkich środków trwałych i sprzętu w posiadaniu firmy na blisko 30 odrębnych magazynów. Taki podział pomaga w utrzymaniu porządku, ułatwia obrót narzędziami, oraz pozwala generować precyzyjne raporty dotyczące wybranych lokalizacji lub rodzajów wyposażenia. Firma stworzyła ponadto osobny magazyn do wygodnego zarządzania wynajmowanym sprzętem.

Romgos korzysta z Pakietu Serwisowego APG (Aktualizacje, Pomoc, Gwarancja). Ta usługa zapewnia operatorom systemu priorytetową pomoc techniczną i bezpłatne usługi serwisowe oraz aktualizacje. Specjaliści PWSK udzielają też konsultacji na temat optymalnego korzystania z Narzędziowni.

Rezultaty

Rezultatem wdrożenia systemu PWSK są znaczne korzyści finansowe i oszczędność czasu. Poczucie odpowiedzialności pracowników za powierzony im majątek zmniejszyło zużycie narzędzi, a automatyzacja operacji magazynowych przyspieszyła działania firmy.

Zarząd zadbał o bezpieczeństwo pracowników, wdrażając ścisłe monitorowanie stanu technicznego sprzętu oraz przydziałów środków ochrony osobistej BHP. Równocześnie zyskał możliwość generowania raportów pozwalających namierzyć miejsca powstawania nadmiernych kosztów.

„Korzyści z wdrożenia systemu PWSK odczuwamy w pracy każdego dnia. Operacje magazynowe są przyspieszone, pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za sprzęt, którym pracują, a serwisowanie elektronarzędzi stało się wygodniejsze”

– Marcin Bierła, kierownik ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.

Wdrożenie Narzędziowni w firmie Romgos
Marcin Bierła
Kierownik ds. zaopatrzenia i gospodarki magazynowej
Romgos Gwiazdowscy

Metryka klienta

KLIENT:
Romgos Gwiazdowscy
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:
2014
ZASIĘG WDROŻENIA:
6 oddziałów firmy z wdrożonym systemem
242 pracowników objętych wdrożeniem
– około 4 500 środków trwałych
CZAS WDROŻENIA:
kwiecień 2019
WDROŻONE ROZWIĄZANIA:
Narzędziownia w wersji Professional, Moduły RFID UHF, Przeglądów Technicznych, BHP, Wielomagazynowy, Kompletów, Importu danych
OSIĄGNIĘTE REZULTATY:
Niższe wydatki na elektronarzędzia i środki BHP
– Łatwa kontrola terminów przeglądów
– Wzrost poszanowania sprzętu przez pracowników
Automatyzacja operacji magazynowych

Przetestuj działanie Narzędziowni w praktyce

Przekonaj się jak system może usprawnić Twoją firmę

Poznaj przebieg i efekty wdrożeń naszych klientów