Polityka prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument opisuje zasady postępowania z przetwarzanymi danymi osobowymi oraz sposobie wykorzystania plików cookies oraz innych wdrożonych technologii w ramach odwiedzonego serwisu internetowego.

Administratorem serwisu internetowego jest PWSK Jacek Krywult, Beata Krywult S.C. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 102 V piętro, NIP: 631-247-74-59.

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez adres email: administrator@pwsk.pl.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumenty przyjęto następujące pojęcia:

 • Administrator – firma: PWSK Jacek Krywult, Beata Krywult S.C. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej 102 V piętro, NIP: 631-247-74-59,

 • Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.pwsk.pl/,

 • Sklep internetowy – system e-commerce zainstalowany na łamach Serwisu internetowego pozwalający na zakup sprzętu Auto ID oraz RFID,

 • Użytkownik – każda osoba lub podmiot korzystający z serwisu internetowego.

2. Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe powierzone przez Użytkownika przy pomocy formularzy zamieszczonych na łamach serwisu internetowego oraz w formularzach zamówienia produktu na łamach Sklepu internetowego.

Administratorem danych osobowych powierzonych przez Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zamieszczonych na łamach Serwisu internetowego przetwarzane są w celu utrzymania odpowiedniej relacji z Użytkownikiem oraz cyklicznemu przesyłaniu mu wiadomości handlowych oraz poradników w formie newslettera.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zamieszczonych na łamach Sklepu internetowego przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży sprzętu oferowanego przez Administratora oraz wystawienia i przesłania Użytkownikowi stosownej faktury VAT.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne lecz w przypadku chęci zawarcia umowy zakupu na odległość przy pomocy Sklepu internetowego – niezbędne w celu nawiązania umowy sprzedaży.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” (lub podobnego) będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Serwisu internetowego lub Sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora.

Administrator gwarantuje iż powierzone mu dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdyby Administrator zostanie zobowiązany do przekazania informacji uprawnionym organom władzy publicznej (np. sąd, prokuratura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do przejrzenia swoich danych osobowych, ich edycji lub usunięcia,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe powierzone mu w ramach formularza zamieszczonego na łamach Serwisu Internetowego – zapisu na newsletter, przekazywane są do firmy zewnętrznej

3. Pliki Cookies

Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach podanych poniżej:

 • dostosowania zawartości stron internetowych strony internetowej firmy PWSK do wymagań Użytkownika poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu,

 • tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych firmy PWSK, co pozwala nam na ulepszanie ich zawartości,

 • utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Każda stosowana przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikowi na zablokowanie pełne lub częściowe zapisywanych i używanych na urządzeniu użytkownika plików cookies. W tym celu należy odwołać się do pomocy przeglądarki internetowej oraz zastosować odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki.

Właściciel serwisu PWSK informuje iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane przez serwis PWSK zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu nie mogą i nie będą nigdy wykorzystywane przez współpracujących z PWSK reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w pomocy dołączonej do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

4. Pozostałe zastosowane technologie.

Administrator informuje Użytkownika iż na łamach swojego Serwisu internetowego oraz Sklepu internetowego stosowane są następujące technologie służące do analizy odwiedzin i zliczania statystyk.

 • plugin Social Media pozwalający na zliczanie statystyk udostępnień zamieszczonych treści przez Użytkownika na łamach takich portali społecznościowych jak „Facebook”, „Twitter”, „Google Plus”,

 • kod śledzenia „Google Analitics” w celu analizy statystyk odwiedzin Serwisu i Sklepu internetowego.

Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem