Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak Huta Pokój zmodernizowała swoją narzędziownię oraz wprowadziła kontrolę kosztów i zużycia materiałów?

Wdrożenie systemu narzędziownia w Hucie Pokój

Huta Pokój S.A. to firma branży metalurgicznej z prawie 180-letnią tradycją, zajmująca się wytwarzaniem konstrukcji stalowych, badaniami laboratoryjnymi, usługami projektowymi, montażowymi oraz doradztwem technicznym. W ostatnich latach huta może pochwalić się m.in. realizacją konstrukcji architektonicznej Portu Lotniczego we Wrocławiu i fasady stadionu w Kapsztadzie.

Problemy funkcjonowania narzędziowni

Huta postanowiła unowocześnić działanie narzędziowni, burząc przy tym stare przyzwyczajenia. Do czasu wdrożenia, praca magazynu opierała się na markach narzędziowych oraz papierowych kartotekach. Zniszczone czasem marki narzędziowe stawały się niewygodne, a wydawanie i zwracanie na magazyn sprzętu bazując na papierowej kartotece zabierało zbyt wiele czasu.

Kolejną bolączką był brak kontroli źródeł zużycia narzędzi i materiałów, przez co przedsiębiorstwo ponosiło niepotrzebnie wysokie koszty. Co gorsza, zdarzające się niedobory sprzętu zaczęły zagrażać niedotrzymywaniem terminów.

Wdrożone rozwiązanie

Na przełomie 2018 i 2019 roku huta zdecydowała się wdrożyć System Narzędziownia rozbudowany o Moduł Przeglądów Technicznych i Moduł odzieży BHP, a także oprogramowanie Mobilny Magazynier (obecnie unowocześniona Mobilna Narzędziownia). Wdrożenie miało miejsce zarówno w Hucie Pokój S.A. jak i w spółce zależnej Huta Pokój Konstrukcje.

W ramach wdrożenia:

zainstalowano program Narzędziownia wraz z Modułem Przeglądów Technicznych oraz Modułem odzieży BHP,
zainstalowano oprogramowanie Mobilny Magazynier (obecnie unowocześniona Mobilna Narzędziownia) na przenośnych kolektorach danych,
zainstalowano czytnik chipów zbliżeniowych RFID do trwałego oznakowania sprzętu,
skonfigurowano drukarkę kodów kreskowych do oznaczania materiałów i drobnych narzędzi.

W czasie wdrożenia specjaliści PWSK przeszkolili zespół pracowników wybranych do obsługi systemu. Jednodniowe szkolenie wystarczyło, aby nawet operatorzy, którzy nie mieli wcześniej styczności z podobnymi systemami, w pełni opanowali zasady jego działania.

Pierwszym krokiem w pracy z systemem było stworzenie dla każdego przedmiotu indywidualnej kartoteki w programie Narzędziownia. Następnie na podstawie kartotek wydrukowano etykiety z kodem kreskowym, którymi oznaczono część narzędzi i materiałów objętych ewidencją. Elektronarzędzia narażone na najcięższe warunki pracy, zostały oznaczone trwałymi chipami RFID uprzednio dobranymi przez specjalistów PWSK.

Tak przygotowany system umożliwił zastąpienie starej dokumentacji papierowej technologią RFID. Pobrania oraz zwroty sprzętu przebiegają teraz nawet pięć razy szybciej, ponieważ mozolne wyszukiwanie kartoteki pracownika i jego często nieczytelny podpis zastąpiła karta zbliżeniowa RFID.

Rejestrowanie w programie Narzędziownia szczegółowe dane umożliwiają dokładną kontrolę tempa zużywania narzędzi i materiałów z rozbiciem na miejsca powstawania kosztów (MPK), wydziały oraz na pojedynczych pracowników.

Co równie ważne, dokładna identyfikacja sprzętu znacznie ułatwiła ewidencję terminów przeglądów technicznych, legalizacji narzędzi pomiarowych oraz kontrolę przebiegu eksploatacji. Moduł Przeglądów Technicznych wysyła odpowiednie alerty o zbliżających się terminach przeglądów, wyświetlane na głównym pulpicie programu Narzędziownia. Jako dodatkowe zabezpieczenie przesyła również powiadomienia drogą mailową do wszystkich zainteresowanych osób.

Z kolei Moduł Odzieży BHP ułatwia przygotowanie harmonogramu przydziałów odzieży roboczej dla kilkuset pracowników zakładu. Pilnuje, czy odzież ochronna faktycznie została przydzielona pracownikom, redukuje próby nadmiarowych pobrań oraz podpowiada zapotrzebowanie na zakupy poszczególnych rozmiarów.

Oprogramowanie Mobilny Magazynier (obecnie unowocześniona Mobilna Narzędziownia) zainstalowane na przenośnych kolektorach danych pozwala przeprowadzić operacje magazynowe na całym terenie zakładu, co w połączeniu z wykorzystaniem pracowniczych kart RFID znacznie skróciło czas potrzebny na wydawanie i zwracanie narzędzi.

Rezultaty wdrożenia systemu PWSK

Wdrożony system zwiększył dostępność materiałów i zdecydowanie ułatwił lokalizację narzędzi niezbędnych do pracy, co miało bezpośredni wpływ na wzrost terminowości wykonywanych zleceń.

Ważnym aspektem wdrożenia była integracja systemu PWSK z działającym już w Hucie Pokój systemem ERP. Kluczową funkcją integracji była automatyczna synchronizacja dokumentów przyjęcia nowego asortymentu na stan magazynu oraz automatyczne przekazywanie rozchodów wg stanowisk kosztów.

Po wdrożeniu proces synchronizacji dokumentów wygląda następująco:

  1. W systemie Huty Pokój wystawiany jest dokument przekazania przedmiotu z magazynu głównego na magazyn narzędzi.
  2. Następuje automatyczny import tego dokumentu do programu Narzędziownia, gdzie tworzony jest dokument przyjęcia zewnętrznego (Pz).
  3. Program Narzędziownia po wygenerowaniu dokumentu rozchodu wewnętrznego (Rw) wysyła stosowną informację do systemu Huty, który je odpowiednio księguje.

Dzięki tej integracji pracownicy nie muszą już tracić czasu na dwukrotne wykonywanie tych samych czynności. Co więcej, synchronizacja znacznie ograniczyła ryzyko popełnienia błędu.

Wdrożenie systemu PWSK w Hucie Pokój pozwoliło z powodzeniem zmodernizować system zarządzania magazynem narzędziowym. Przeprowadzanie operacji magazynowych uległo wyraźnemu przyspieszeniu, kontrola przepływów i zużycia zasobów stała się dokładniejsza, a monitorowanie terminów przeglądów zostało usystematyzowane.

Rezultatem wdrożenia Programu Narzędziownia jest nowoczesna gospodarka narzędziowa, zwiększająca odpowiedzialność pracowników, redukująca wydatki dzięki szczegółowemu rozliczaniu wszystkich kosztów wydziałowych i zleceń oraz ścisła kontrola przeglądów technicznych.

Metryka klienta

KLIENT:
Huta Pokój
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

1840

ZASIĘG WDROŻENIA:
2 oddziały firmy z wdrożonym systemem
900 pracowników objętych wdrożeniem
– około 10 000 środków trwałych
CZAS WDROŻENIA:
grudzień 2018
WDROŻONE ROZWIĄZANIA:

Narzędziownia, Mobilny Magazynier, Moduł Przeglądów Technicznych, Moduł odzieży BHP

OSIĄGNIĘTE REZULTATY:
– Szybkość wydawania narzędzi zwiększona o 250%.
– Precyzyjna kontrola terminów przeglądów i kosztów zużyć.

Umów bezpłatny pokaz zdalny Systemu Narzędziownia i zobacz jak jego wdrożenie może wyglądać w Twojej firmie

W trakcie prezentacji zapytamy Cię o obecną gospodarkę narzędziami i o to, co chciałbyś w niej poprawić.Poznaj przebieg i efekty wdrożeń naszych klientów