Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Program do ewidencji opakowań zwrotnych, palet i kontenerów IBC

Łatwa kontrola obiegu opakowań zwrotnych w systemie Narzędziownia.

Ewidencja opakowań zwrotnych to jedno z największych logistycznych wyzwań wielu przedsiębiorstw produkcyjnych. Brak należytej kontroli  nad opakowaniami zwrotnymi spowalnia produkcję całego zakładu i skutkuje niedotrzymaniem terminów. Tymczasem Twoja własność krąży po świecie lub leży gdzieś na magazynie, a nie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Ewidencja opakowań zwrotnych w zakładach przemysłowych za pomocą RFID lub kodów kreskowych. Jak sobie z tym poradzić?

Każdy pojemnik możesz oznakować unikalnym numerem nadrukowanym na etykiety z kodem kreskowym lub zakodowanym w chipie RFID. Monitoring kontenerów i pojemników będziesz prowadzić z jeszcze większą dokładnością.

Oprogramowanie do zarządzania pojemnikami potrafi pracować równocześnie w oparciu o wprowadzany ręcznie numer inwentarzowy, skanowany skanerem kod kreskowy lub odczytywane czytnikiem etykiety RFID w pojemnikach.

ewidencja opakowań zwrotnych - program narzędziownia - kontrola opakowań

Wystarczy, że w czytniku mobilnym wybierzesz miejsce docelowe dokąd opakowania zostaną wysłane i zeskanujesz wszystkie kody kreskowe lub chipy RFID pojemników. Dane trafią do centralnej bazy danych aplikacji, która rozliczy każdy pojemnik i kontrahenta.

Od tej chwili zarządzanie obiegiem opakowań stanie się prostsze. Będziesz wiedział, jak kontrolować przetrzymywanie opakowań przez klientów:

którzy klienci lub kierowcy przetrzymują Twoje pojemniki,

ile pojemników jest teraz dostępnych w firmie do wykorzystania,

skąd wraca najwięcej uszkodzonych pojemników wywołujących straty,

które pojemniki są najczęściej wykorzystywane,

jak prognozować zapotrzebowanie na pojemniki w okresach szczytu na podstawie analizy danych za poprzedni okres.

Znajdziesz kontrahentów i kierowców, którzy powodują największe straty pojemników. Zdiagnozujesz problemy oraz je wyeliminujesz. Logistyka pojemników zwrotnych zacznie działać prawidłowo. Program wykorzystasz także jeśli prowadzisz wynajem kontenerów i opakowań zwrotnych.

A co najważniejsze, wszystko to wykonasz nie poświęcając więcej niż 10% obecnie zużywanego czasu.

Confidex Captura - znakowanie
Opakowanie zwrotne – metalowy kosz oznakowany chipem RFID.

Korzyści płynące z ewidencji opakowań zwrotnych za pomocą RFID

Ewidencja opakowań zwrotnych to przede wszystkim proste, szybkie i dokładne zarządzanie opakowaniami zwrotnymi, paletami i kontenerami. A ponadto:

Lepsze wykorzystanie posiadanych opakowań, kontenerów, skrzyń, plastikowych pojemników KLT, kontenerów IBC, palet zwrotnych itp., spowoduje ograniczenie ilości potrzebnych pojemników zwrotnych.

Zmniejszenie ryzyka strat np. zatrzymania produkcji, niewywiązania się z terminu dostawy, wywołanych chwilowym brakiem opakowań.

Program do opakowań ograniczy ich przetrzymywanie przez kontrahentów.

Oszczędność czasu na szukanie pojemników na terenie firmy i u kontrahentów.

Możliwość śledzenia i odczytu historii obrotu każdym pojedynczym pojemnikiem.

Okresowa, szybka inwentaryzacja opakowań zwrotnych.

informacja-ikona-pwsk

Wykorzystanie pojemników zwrotnych oznaczonych znacznikami RFID obniża koszty dystrybucji opakowań i towarów w logistyce. Eliminuje brak kontroli palet, kratek, kontenerów IBC, beczek, piwnych kegów i innych opakowań zwrotnych oraz ułatwia ich odzyskiwanie od kontrahentów.

Jak wygląa obieg opakowań zwrotnych bez i z identyfikacją RFID?

Obrót opakowaniami zwrotnymi bez ich identyfikacji

Straty opakowań zwrotnych, koszty i zgubione pojemniki
Zarządzanie obiegiem opakowań bez systemu

Zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych z wykorzystaniem technologii RFID do ich identyfikacji i kontroli

Zarządzanie i kontrola obiegu opakowań zwrotnych z RFID
Zarządzanie obiegiem opakowań z systemem

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi – wdrożenie systemu w przemyśle motoryzacyjnym – Automotive

Z rozmów z naszymi klientami wynika, że ginie im 1-5% opakowań. Straty są jeszcze większe, gdy firma wypożycza kontenery na zewnątrz lub też wypożyczanie kontenerów jest regularną usługą świadczoną klientom.

Pomimo posiadania kilku tysięcy pojemników zwrotnych w obiegu, często są zmuszani wysyłać towar w opakowaniach zastępczych, generując dodatkowe koszty. Braki koniecznych do zamknięcia zlecenia pojemników są bardzo uciążliwe.

Powszechny jest problem z ewidencją. Dopiero inwentaryzacja opakowań zwrotnych na koniec roku wykazuje faktyczne ubytki lub kwoty, które trzeba dokupić lub  dopłacić za dzierżawę.

Program do ewidencji opakowań zwrotnych rozwiązuje wszystkie te problemy.

Twoi pracownicy nie będą już musieli dzwonić do kontrahentów z zapytaniem Czy nie ma przypadkiem u Was naszych 125 pojemników? Jednym kliknięciem uzyskają spis pojemników wraz z datą wydania i czasem przetrzymywania.

Monitoring obrotu butlami gazów technicznych

Jednym z rodzajów opakowań zwrotnych są butle na gazy techniczne. Klient zakupując gaz techniczny dostaje go w butli stalowej. Po jego wykorzystaniu, zwraca inną, często mocno zniszczoną butle. Czasem wymaga ona natychmiastowej regeneracji lub utylizacji, co generuje dodatkowe koszty.

identyfikacja butli, butla gazowa, identyfikacja, exo210
oznaczanie_butli-oznaczanie_beczek-oznaczanie_opakowan_zwrotnych-oznakowanie_tagami_rfid-mobilny_magazynier-programy_mobilne-fabryka_systemow_rfid-rfid_uhf

Tradycyjne sposoby identyfikacji za pomocą tabliczek znamionowych naklejanych na butli gazowej nie dają się zautomatyzować, są uciążliwe i łatwo o pomyłki. Dużą pomocą jest ewidencja za pomocą kodów kreskowych. Ma jednak tą wadę, że są podatne na uszkodzenie, a nieuczciwy kontrahent może łatwo je zafałszować i podmienić butle.

Chipy RFID umożliwiają najszybszą, bezstykową identyfikację. Wystarczy jedynie oznaczyć nimi butlę gazową i wyposażyć magazynierów w mobilne czytniki – kolektory danych.

Operator wskazuje w czytniku mobilnym miejsce docelowe, gdzie pojemniki są wysyłane i skanuje wszystkie kody kreskowe lub chipy RFID (etykiety RFID w pojemnikach).

Centralna baza programu przechowuje całą historię obrotu i bieżące lokalizacje. Dostarcza ważnych raportów: o przetrzymywaniu, zakupach, likwidacjach uszkodzonych pojemników, a nawet przechowuje ich dokumentację fotograficzną.

Zarządzanie pojemnikami zwrotnymi w piekarni i przemyśle spożywczym

W produkcji wyrobów piekarniczych stosowane są plastikowe pojemniki do dostarczania ich do sklepów. Przykładowa piekarnia lub ciastkarnia posiada ich 5000. Załadowane towarem, umieszczone są w ilości 60 sztuk na palecie. Odbiera je kierowca, zawozi do klienta i następnego dnia powinien odebrać 100% palet i plastikowych skrzynek.

Tak się jednak zawsze nie dzieje. 

Pewna ciastkarnia dodatkowo każdego miesiąca wydaje 10000 zł na zastępcze opakowania kartonowe, aby zapewnić sobie zbyt towaru i ciągłość dostaw do sklepów.

Dlatego, oznakowanie pojemników chipami RFID i wdrożenie programu do ewidencji pojemników zwraca się już w przeciągu 2-3 miesięcy.

Dodatkowe możliwości programu do zarządzania pojemnikami zwrotnymi

Oznaczenie i zakodowanie chipów zbliżeniowych RFID.
Szybka rejestracja wydań i zwrotów za pomocą zintegrowanego czytnika RFID, czytnika mobilnego lub bramki RFID.
Rozliczenie kontrahentów i kierowców.
Raporty opakowań na magazynie i u klientów.
Protokół likwidacji opakowań.
Możliwość wymiany danych z innymi systemami.

Jak ewidencjonować opakowania zwrotne? Szczelna ewidencja pojemników zwrotnych

Technologia radiowych chipów RFID pomaga rozwiązać wszystkie te problemy jakie niesie zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (Return Transport Items – RTI – traceability opakowań). Szerokie możliwości sprawiają, że technologia RFID sprawdza się w wielu branżach: w przemyśle, automotive czy w logistyce.

Dzięki niej ograniczasz niepotrzebne straty finansowe i czas na długotrwałe poszukiwania. Bez niej narażasz się na opóźnienia wysyłki swoich wyrobów i zmaganie się ze wciąż ginącymi opakowaniami. 

Skontaktuj się z naszym doradcą w celu otrzymania szczegółów wdrożenia programu do opakowań i do zarządzania pojemnikami zwrotnymi.

Dowiedz się więcej, czym jest Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych oraz GS1.

Prowadź ewidencję opakowań zwrotnych z programem Narzędziownia.