Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak określić cele inwentaryzacji?​

Zobacz, dlaczego jest tak ważna i co mówią o niej inne firmy
System RFID narzędziownia

Inwentaryzację należy rozpocząć nie od środka, czyli od spisu z natury, ale od zadania sobie pytania: po co robimy tę inwentaryzację? To jest najważniejsze pytanie, od którego musisz zacząć.

Cztery najpopularniejsze powody jakie wymieniają nasi klienci, to:

1

Robię okresową inwentaryzację, bo zmusza mnie do tego Ustawa o Rachunkowości.

2

Robię inwentaryzację, bo mamy już dosyć bałaganu w ewidencji majątku i czas najwyższy zrobić z tym początek.

3

Robię inwentaryzację, bo zmieniła się osoba odpowiedzialna i chcemy “zacząć od zera” z prawidłowym określeniem stanów.

4

Zamykam lub przekształcam firmę i też jestem zmuszony zrobić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą.

Wiele osób kojarzy inwentaryzację z chodzeniem po pomieszczeniach i spisywaniem wszystkiego co się w nich znajduje, wyjaśnienie różnic, a następnie z przekazaniem arkuszy do księgowości.

Czego jeszcze może dotyczyć inwentaryzacja?

Na pewno nie tylko spisania składnika majątku, ale także powiązania go prawidłowo z jego wyceną.

Określeniem stanu danego środka i oznakowanie jego kartoteki inwentarzowej jakimś statusem, np.: sprawny, mocno zużyty, do naprawy, do remontu, do likwidacji, konieczny zakup nowego.

Podjęciem decyzji o likwidacji nieużytecznych już środków i wystawieniem Protokołu Likwidacji.

Określeniem użytkowników majątku, aby czuły się za niego odpowiedzialnym.

Określeniem przydziału do odpowiedniego MPK (Miejsce Powstawania Kosztów), aby móc prawidłowo obciążyć właściwe działy jego amortyzacją i kosztami eksploatacji.

Przypisaniem znalezionych aktywów do właściwego pomieszczenia.

Uporządkowaniem magazynu i pomieszczeń, aby każdy przedmiot był na swoim miejsc

Nie wszystkie osoby mają te same priorytety w inwentaryzacji

Księgowość

Oczekuje rzetelnego stanu po inwentaryzacji wraz z wyceną.

Zarząd

Chce wiedzieć, czym firma dysponuje i w jakim to jest stanie do realizacji zadań przedsiębiorstwa.

Magazynier

Chce wiedzieć czy zgodne są stany na magazynie za który odpowiada.

Kierownik budowy

Chce się upewnić, że przekazane mu narzędzia i sprzęt nie rozeszły się gdzieś i będą dostępne, kiedy nadejdzie moment rozliczenia budowy.

Co możemy inwentaryzować?

W zależności od profilu przedsiębiorstwa lub instytucji mogą to być:

 • posiadane budynki i budowle
 • instalacje
 • wyposażenie biura
 • maszyny i linie produkcyjne
 • pojazdy
 • sprzęt i infrastruktura IT
 • wszelkie komputery
 • serwery
 • drukarki
 • magazyn materiałów
 • magazyn narzędzi, części zamiennych
 • magazyn surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych
 • magazyn środków BHP
 • posiadane licencje i inne wartości niematerialne i prawne

“Najważniejszym celem inwentaryzacji jest określenie stanu majątku na dany dzień, po to aby wiedzieć czym się dysponuje i jak zakład i jego pracownicy mogą realizować tym swoje cele.”

Jacek Krywult – CEO PWSK


To podstawowa wiedza w rękach Zarządu i kadry zarządzającej, bo z niej wynika zdolność do realizacji planów i zamykania budżetu.

A więc nie tylko wydruk aktualnych stanów po inwentaryzacji, ale także wykorzystanie jej na uporządkowanie aktywów firmy, których skutkiem będzie ograniczenie niegospodarności i podniesienie wydajności zakładu.

I z tak określonym nastawieniem i celem możemy przystąpić do dalszego etapu inwentaryzacji.

Jak wyglądała inwentaryzacja w innych firmach i instytucjach?