Zapotrzebowanie, harmonogramy i przydziały BHP

Przygotowanie harmonogramu przydziałów, zapotrzebowania oraz dokładna rejestracja przydziałów są bardzo żmudne i pracochłonne. Dlatego dodaliśmy do Systemu Narzędziownia możliwość zarządzania przydziałami bhp automatyzujące te czynności, skrócisz dzięki niemu czas pracy.

Ewidencja odzieży roboczej, harmonogram przydziałów i wydawanie sortów

Zapotrzebowanie, harmonogramy i przydziały BHP to element systemu Narzędziownia, który ma za zadanie ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym za terminowe wyposażenia pracowników w należną na ich stanowisku roboczym odzież roboczą oraz inne środki ochrony BHP.

Odpowiednie przygotowanie pracowników jest niezbędne do wydajnej i bezpiecznej pracy. Dotyczy to zarówno narzędzi i sprzętów, używanych przez pracownika, jak i odzieży i środków ochrony. Dbając o ten aspekt, łatwiej unikniesz niebezpieczeństw i przykrych konsekwencji zaniedbań.

Rozliczanie środków BHP – co zyskasz z Systemem RFID Navigator?

Prognozowanie zapotrzebowania i przydziałów – program automatycznie wylicza konieczne zakupy w danym czasie w rozbiciu na potrzebne rozmiary.
Bezpieczeństwo i unikanie wypadkom – gwarantowana ciągłość zaopatrzenia pracownika w wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.
Ograniczenie zbędnych wydatków – utrzymanie zapasów odzieży zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem i określonymi stanami minimalnymi.
Harmonogram wydawania odzieży roboczej – pełna informacja o okresach użytkowania środków ochrony indywidualnej oraz terminach ich wymiany.
Prowadzenie rozmiarów odzieży BHP – uporządkowany rejestr stanów magazynowych i ilości posiadanej odzieży w danym rozmiarze.
Dokumentacja wydań – elektroniczne potwierdzenie odbioru odzieży roboczej przez pracownika za pomocą kart pracowniczych RFID, dzięki czemu pracownik nie może wyprzeć się otrzymania wydanego asortymentu.
Eliminacja nadużyć – karta ewidencji odzieży ochronnej BHP i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej eliminuje próby nadużyć związanych z pobieraniem nadmiarowych sztuk.

Moduł zapotrzebowania, przydziałów i harmonogramów BHP wchodzi w skład systemu Narzędziownia stosowanego w ponad 1000 zakładach produkcyjnych do zarządzania ich narzędziami i wyposażeniem BHP. 

Wybierz System Narzędziownia i zarządzaj wyposażeniem BHP

Znasz System Narzędziownia? Pobierz demo i przetestuj go tak, jak chcesz albo skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej!

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.