Gospodarka narzędziowa – Jaki program wybrać?

Gospodarka narzędziowa bezpośrednio oddziałuje na koszty i wpływa na cały system produkcyjny. Czy nie warto  poświęcić trochę uwagi na jej reorganizację i optymalizację? Firmy wydają od kilku do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie na narzędzia i materiały. Gospodarka Narzędziowa firmy PWSK, to sprawdzony sposób na ich oznaczenie, ewidencję, inwentaryzację i zarządzanie nimi.  Dobry system pozwala na oszczędności rzędu 5-30%.

Podstawą pracy każdego przedsiębiorstwa są fachowi pracownicy wyposażeni w odpowiednie narzędzia. A narzędzia, tak jak każdy majątek, wymagają nadzoru i gospodarowania.

Co zrobić, aby uzyskać wymierne efekty gospodarki narzędziami?

Należy:

 • przyjrzeć się organizacji magazynu i obowiązującym procedurom, dostosować je do aktualnych realiów eliminując anachronizmy,
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stan magazynu i powierzonych narzędzi,
 • wyposażyć magazyniera w efektywne oprogramowanie gospodarki narzędziowej,
 • stworzyć odpowiedni regulamin (instrukcję) magazynową,
 • zorganizować przestrzeń magazynową, regały, oznaczenia,
 • stworzyć okienko (stanowisko) do wydawania i zwrotów narzędzi

Tylko drobiazgowe wdrożenie tych elementów i kontrolowanie narzędzi doprowadzi do lepszej gospodarki narzędziami w przedsiębiorstwie.

Zobacz też opis wdrożenia

w firmie z branży produkcyjnej, która poprawiła gospodarkę narzędziową dzięki Systemowi Narzędziownia.

Zastanów się czy:

 • Masz już dosyć papierowej ewidencji (imienne karty narzędziowe), która niczego nie daje?
 • Nie chcesz, aby majątek firmy rozchodził się nie wiadomo gdzie?
 • Uważasz, że zużycie narzędzi i materiałów może być mniejsze?
 • Nie chcesz opóźnień w pracy spowodowanych brakami w dostawach?
 • Nie chcesz wypadków, spowodowanych brakiem kontroli terminów przeglądów i dopuszczeń?

Prawidłowo prowadzona gospodarka narzędziowa przedsiębiorstwa wpłynie na:

 • efektywność produkcji
 • brak przestojów i wywiązywanie się z terminów
 • szybkość realizacji zadań
 • gospodarność
 • minimalizację kosztów i zapasów narzędzi

Gospodarka narzędziowa, program, wdrożenie

System zarządzania gospodarką narzędziową w przedsiębiorstwie zapewni gromadzenie i aktualizowanie informacji o wszystkich użytkowanych i przechowywanych narzędziach.

Umożliwi łatwą i szybką ich lokalizację oraz kontrolę zużycia.

Zebrane w bazie danych dane, umożliwią raportowanie i analizowanie stanów magazynowych, zużycia i rotacji narzędzi.

Karta narzędziowa pracownika umożliwi dokładne rozliczenie użytkowników z pobieranych narzędzi i materiałów.

Z informacji o poziomie zapasów, korzysta się prognozując zapotrzebowanie na narzędzia i planując zakupy.

Gospodarka narzędziami rozpoczyna się już na etapie projektowania procesu technologicznego i planowania produkcji, a kończy w momencie sterowania zapasami magazynowymi.

gospodarka narzędziowa efektywna program magazyn narzędzi, systemy zarządzania gospodarką narzędziową

Podstawą gospodarki magazynowej narzędziowej jest oznaczenie i identyfikacja poszczególnych narzędzi. Program Wypożyczalnia wykorzystuje tu:

 • kody kreskowe
 • trwałe tagi RFID
 • grawerowanie indeksu materiałowego,
 • tradycyjne oznaczenie pisakami, farbą.

Oznaczenie narzędzi pozwala na ich jednoznaczną identyfikację i śledzenie. Dzięki temu możliwy jest odczyt terminów przeglądów technicznych, legalizacji, zużycia, miejscu eksploatacji i miejscu przechowywania w magazynie, aktualizacja karty narzędziowej pracownika.

Systemy zarządzania gospodarką narzędziową muszą mieć na uwadze:

 • możliwości logistyczne transportu narzędzi
 • zapotrzebowanie na narzędzia
 • zapewnienie alternatywnych narzędzi zastępczych i alternatywnych procesów technologicznych
 • pojemności magazynu i magazynków narzędzi
 • czasy życia narzędzi
 • koszty zakupu narzędzi
 • możliwość wzajemnego zastępowania niejednakowych narzędzi

Narzędziownia Minima RFID

Zarządzanie gospodarką narzędziową w przedsiębiorstwie za pomocą specjalistycznego programu Narzędziownia:

 • Kartoteka narzędzi, karta narzędziowa pracownika, magazyn narzędzi – spis wszystkich narzędzi, przyrządów, uchwytów, środków BHP i całego pozostałego osprzętu.
 • Kartoteka pracowników – baza danych osób korzystających z narzędzi, wraz ze zdjęciem i identyfikatorem RFID.
 • Rejestry dokumentów – każda operacja magazynowa, to zapamiętany w bazie danych dokument (Pz, Wz, Rw, MM), przechowujący informacje o osobie wypożyczającej, narzędziu, dacie, terminie zwrotu. Dokument nie musi być drukowany, najlepiej gdy jest potwierdzony elektronicznie za pomocą karty RFID.
 • Rejestry i zestawienia finansowe dla księgowości – rejestr zakupów, wydania do zużycia, likwidacji, stanu środków trwałych.
 • Kody kreskowe – drukowanie etykiet kodów kreskowych, obsługa skanerów kodów kreskowych stacjonarnych i bezprzewodowych, terminali mobilnych (kolektorów danych).
 • Karty i tagi RFID – oznaczanie narzędzi tagami RFID, czytniki kodów kreskowych RFID, kolektory danych z obsługą RFID.
 • Moduł Raporty – sporządzanie wydruku stanów magazynowych, obrotu, stanów minimalnych i maksymalnych, stanów u użytkowników.
 • Moduł wymiany danych – eksport i import danych do i z innych systemów ERP, WMS lub arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Archiwizer – zabezpieczenie bazy danych systemu zarządzania gospodarką narzędziową poprzez tworzenie kopii bezpieczeństwa.
 • Moduł Praw Dostępu – zakładanie operatorów systemu i przydzielanie im odpowiednich uprawnień do gospodarki narzędziowej.
 • Sprzęt kontrolno-pomiarowy zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.

System Narzędziownia kontroluje każdy z tych elementów. Prawidłowo zarządzana gospodarka narzędziowa szybko ograniczy kwoty wydawane cyklicznie na zakup nowych narzędzi.

Chcesz efektywnie zarządzać gospodarką narzędziową?

Poznaj system Narzędziownia lub umów się na pokaz zdalny.

Gospodarka magazynowa w firmie - darmowy ebook

Sprawdź czy
Program Narzędziownia
jest dla Ciebie!

 • Pobierz demo programu w wersji 7.0
 • Pobierz ebooka i poznaj wypróbowane praktyki zarządzania majątkiem.