Etykiety Logistyczne

We współczesnym etapie produkcyjnym, jednym z wymogów jest stosowanie specjalistycznych etykiet etykieta logistyczna rfid uhflogistycznych. Na takiej etykiecie umieszcza się informacje jak:

 • identyfikacja produktu
 • identyfikacja producenta
 • identyfikacja dystrybutora do którego towar ma zostać dostarczony
 • pozostałe niewymienione

Normą jest standardowa etykieta logistyczna EAN. Odpowiada ona postanowieniom normy CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego), EN 1573: „ Międzynarodowa etykieta transportowa”.

Na znormalizowanej etykiecie logistycznej, zamieszczone są dwa typy informacji:

 • zapisane w postaci kodu kreskowego
 • zapisane w postaci czytelnej dla użytkownika

Jedynym obowiązującym polem na etykietach logistycznych jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej (Serial Shipping Container Code – SSCC). Jest to numer identyfikacyjny, niepowtarzalny dla każdej jednostki logistycznej.


Zawartość danych zamieszczonych na etykiecie logistycznej można podzielić na:

 • segment dostawcy
 • segment odbiorcy
 • segment przewoźnika
Etykiety logistyczne RFID UHF

Etykieta logistyczna RFID UHF

Etykieta logistyczna, musi posiadać szereg właściwości do których należą:

 • rozmiar etykiety – dostosowany do łańcucha potrzeb
 • trwałość etykiety – etykiety papierowe mają bardzo niski współczynnik trwałości

Etykiety logistyczne RFID

Uzupełnieniem standardowych etykiet logistycznych opartych o kod kreskowy są etykiety logistyczne RFID, oparte o informacje zapisane w kodzie kreskowym i zapisane w etykietach zbliżeniowych (tagach, chipach)  RFID.  Zaletą rozwiązania zbliżeniowego jest:

 • brak konieczności precyzyjnego celowania skanerem kodów kreskowych
 • możliwość odczytu kilku etykiet równocześnie
 • większa odporność na uszkodzenie
 • możliwość zastosowania bram RFID,  które nadzorują i zabezpieczają przesyłki

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem