W dniu kasacji sprzętu zużytego lub zniszczonego należy sporządzić protokół kasacji lub protokół likwidacji, będący podstawą do wykreślenia zlikwidowanego środka z ewidencji.

Protokół kasacji sprzętu musi zawierać podpisy komisji likwidacyjnej.

Oceny stanu technicznego sprzętu dokonuje uprawniona osoba lub specjalistyczna firma.

Komisja przed dokonaniem kasacji ma obowiązek wykazania części użytecznych lub stwierdzenia o ich braku.

Stosowny wzór wydruku Protokół likwidacji, Protokół kasacji sprzętu, można pobrać ze strony poniżej i adaptować go dla własnych potrzeb.
PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk


Pobierz za darmo wzory dokumentów:

Wzór wydruku Protokół likwidacji (Open Office)

Wzór wydruku Protokół likwidacji (Excel)

Protokół likwidacji drukuje program Szybka Inwentaryzacja, program Narzędziownia i Narzędziownia Mimina

Pobierz teraz i wypróbuj samemu jak prosty w obsłudze jest Program Magazynowy, Narzędziownia i program Szybka Inwentaryzacja – bezpłatne demo programów

pobierz demo programu narzędziownia
Pobierz bezpłatne demo programu
Program-Narzedziownia-Szybka-Inwentaryzacja

 

Program Szybka Inwentaryzacja zliczy majątek w biurze lub w magazynie i sporządzi protokół likwidacji/kasacji sprzętu.

Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem