W dniu kasacji sprzętu zużytego lub zniszczonego należy sporządzić protokół kasacji lub protokół likwidacji, będący podstawą do wykreślenia zlikwidowanego środka z ewidencji.

Protokół kasacji sprzętu musi zawierać podpisy komisji likwidacyjnej.

Oceny stanu technicznego sprzętu dokonuje uprawniona osoba lub specjalistyczna firma.

Komisja przed dokonaniem kasacji ma obowiązek wykazania części użytecznych lub stwierdzenia o ich braku.

Stosowny wzór wydruku Protokół likwidacji, Protokół kasacji sprzętu, możesz pobrać ze strony poniżej i adaptować go dla własnych potrzeb.
PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk


Pobierz za darmo wzory dokumentów kasacji:

Wzór wydruku Protokół likwidacji (Open Office)

Wzór wydruku Protokół likwidacji (Excel)

Protokół likwidacji łatwo wydrukujesz  w programach PWSK: Szybka Inwentaryzacja i program Narzędziownia.

 

Program Szybka Inwentaryzacja zliczy majątek w biurze lub w magazynie i sporządzi protokół likwidacji (kasacji) sprzętu.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem