Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak Nafto wprowadziło kontrolę majątku w czasie rzeczywistym?

Wdrożenie systemu Narzędziownia w Nafto

Firma Nafto Sp. z o.o. prowadzi działalność w przemyśle energetycznym oraz we wszystkich segmentach przemysłu chemicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rafinerii, zakładów petrochemicznych i gazowni. Firma zatrudnia ponad 350 pracowników. Do klientów Nafto należą elektrociepłownie i rafinerie działające na terenie Polski i całej UE.

Sytuacja przed wdrożeniem

Na firmowy asortyment składają się elektronarzędzia, narzędzia pomiarowe, środki ochrony oraz odzież BHP, wózki paletowe, sprzęt IT oraz oprogramowanie. Przed wdrożeniem Narzędziowni ewidencja około 6 tys. środków trwałych prowadzona była z użyciem papierowych kartotek imiennych oraz arkuszy programu Excel.

Dynamiczny rozwój firmy wiązał się ze wzrostem liczby oraz różnorodności nadzorowanego majątku. Przyrost zatrudnienia oznaczał większą liczbę operacji magazynowych, których obsługa spowalniała codzienną pracę. Prowadzenie oszczędnej gospodarki narzędziowej bez dedykowanego rozwiązania przestało być możliwe.

Nafto do zainteresowania się programem PWSK skłoniły pozytywne opinie użytkowników oraz rekomendacje innych firm produkcyjnych. Po analizie funkcjonalności programu, pracownicy Nafto doszli do wniosku, że Narzędziownia przyspieszy operacje magazynowe oraz pozwoli na skuteczną kontrolę, rozrastającego się majątku w czasie rzeczywistym.

To przesądziło o wdrożeniu, które miało miejsce w maju 2015 roku. Teraz, 6 lat po wdrożeniu, jest już jasne, że była to dobra decyzja zarówno pod względem finansowym, jak i kultury pracy w firmie.

Wdrożenie Narzędziowni

Samo wdrożenie Narzędziowni nie zaburzyło codziennej pracy firmy. Udział w tym miał wdrożeniowiec PWSK, który pomógł w opracowaniu planu działania. Pozwoliło to szybko rozpocząć pracę w nowym systemie bez zaniedbywania bieżących obowiązków. Program okazał się wygodny w użytkowaniu również dla starszych pracowników przyzwyczajonych do prowadzenia ewidencji tradycyjnymi metodami.

Duże znaczenie miała możliwość wykorzystania informacji o majątku zbieranych wcześniej w arkuszach programu Excel. Moduł Importu Danych pozwolił zaimportować kartoteki poszczególnych przedmiotów bezpośrednio do bazy danych Narzędziowni. To zmniejszyło koszty i skróciło czas trwania wdrożenia. Narzędziowcy uniknęli ręcznego wprowadzania do programu danych o każdym przedmiocie z osobna.

Rezultaty pracy z Narzędziownią

Narzędziownia kilkukrotnie skróciła czas potrzebny na wydawanie i zwrot narzędzi na magazyn, a informacje na temat każdej operacji są od teraz zapisywane w bazie danych programu.

Analiza tych informacji pozwala kontrolować tempo zużywania narzędzi oraz odzieży ochronnej przez poszczególnych pracowników. To sprawiło, że pracownicy stali się bardziej zdyscyplinowani, nie przetrzymują niepotrzebnie sprzętu oraz bardziej szanują powierzony im firmowy majątek.

Z Narzędziownią Nafto może w czasie rzeczywistym monitorować stany magazynowe oraz stany minimalne. Weryfikacja obecnego położenia danego przedmiotu zajmuje kilka sekund, co przekłada się wykorzystanie dostępnych narzędzi w większym wymiarze czasu. Nie trzeba już tracić czasu na poszukiwanie zagubionych narzędzi lub pieniędzy na zakup nowego, w gruncie rzeczy zbędnego sprzętu.

Moduł Wielomagazynowy programu umożliwia pogrupowanie firmowego majątku ze względu na rodzaj asortymentu lub oddział, w którym się znajduje. Scentralizowana baza danych środków trwałych pozwala na płynną wymianę informacji o sprzęcie, którym dysponuje inny oddział firmy, lub który został wydany do pracy w terenie. Przegląd informacji o majątku każdego z oddziałów pomaga świadomie planować gospodarkę narzędziową.

Narzędziownia pozwala także przypisać indywidualnym przedmiotom terminy kontroli, co ułatwia monitorowanie zbliżających się przeglądów technicznych, legalizacji, oraz kalibracji narzędzi.

Pracownicy Nafto pozostają w bliskim kontakcie ze specjalistami PWSK w ramach Pakietu nadzoru APG. Dzięki pakietowi mogą liczyć na priorytetową pomoc techniczną oraz korzystać z systematycznych aktualizacji programu.

Mała wersja logo Nafto

„Po 6 latach pracy z Narzędziownią, jest jasne, że wdrożenie było dobrą decyzją zarówno pod względem finansowym, jak i kultury pracy w firmie.”

Marcin Furmańczyk, Mistrz produkcji instrumentów NT3

Podsumowując

System Narzędziownia dał Nafto dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym, strategicznych informacji o firmowym majątku, w jednym miejscu. Kilkukrotnie skrócił czas trwania operacji magazynowych, zwiększając wykorzystanie dostępnych narzędzi, odciążając magazynierów oraz przyspieszając codzienną pracę.

System pozwolił wyeliminować papierowe kartoteki oraz zwiększyć poszanowanie majątku przez pracowników. Z kolei kierownictwo firmy, dzięki łatwym do wygenerowania raportom, może z wyprzedzeniem planować gospodarkę narzędziową.

Metryka klienta

KLIENT:
Nafto sp. z o. o.
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:
1945
ZASIĘG WDROŻENIA:
– około 6 000 środków trwałych
CZAS WDROŻENIA:
maj 2015
WDROŻONE ROZWIĄZANIA:
Narzędziownia w wersji Professional, Moduł RFID, Moduł Importu Danych, Moduł Wielomagazynowy, Pakiet nadzoru APG
OSIĄGNIĘTE REZULTATY:

– Kontrola nad majątkiem dzięki szczegółowym informacjom aktualizowanym w czasie rzeczywistym

– Przyspieszenie operacji magazynowych i zwiększenie rotacji narzędzi

– Możliwość określenia miejsca położenia każdego narzędzia w ciągu kilku sekund

– Wyeliminowanie papierowych kartotek

– Zwiększenie poszanowania majątku przez pracowników

Umów się na bezpłatny pokaz zdalny Systemu Narzędziownia i zobacz jak jego wdrożenie może wyglądać w Twojej firmie

W trakcie prezentacji zapytamy Cię o obecną gospodarkę narzędziami i o to, co chciałbyś w niej poprawić.Poznaj przebieg i efekty wdrożeń naszych klientów