Jak ograniczyć kradzież narzędzi i sprzętu na budowie i w przemyśle?

Zgubiony sprzęt, usterki elektronarzędzi, kradzieże, czy zbyt duże zużycie materiałów to powszechne problemy, z którymi borykają się firmy budowlane, zakłady produkcyjne i inne przedsiębiorstwa. Bardzo często dochodzi też do kradzieży narzędzi. Proceder ten ułatwia brak ewidencji, praca w terenie i wykorzystywanie tego samego sprzętu przez wiele osób. Jak walczyć z tym nagannym zjawiskiem i zapobiegać kradzieży narzędzi?

Jak kontrolować narzędzia budowlane - monitorowanie sprzętu budowlanego

Przyczyny kradzieży narzędzi w firmach budowlanych i produkcyjnych

Kradzież narzędzi na budowach i w firmach budowlanych jest często spotykanym problemem, który najczęściej wynika z następujących przyczyn:

Brak oznakowania narzędzi – nieoznaczony sprzęt jest o wiele częściej narażony na kradzież i przywłaszczenie, trudno monitorować i lokalizować.
Nieprawidłowe magazynowanie narzędzi i odzieży roboczej – nieuporządkowany i niezabezpieczony magazyn sprzyja stratom, a brak organizacji utrudnia weryfikację stanu posiadania.
Brak odpowiedzialności za użytkowane narzędzia – narzędzia wydawane bez rejestracji osób pobierających, bez informacji o dokładnej ilości, czy terminie wydania, są kolejnym czynnikiem zwiększających ryzyko kradzieży.
Pozostawianie narzędzi bez opieki – pozostawiony bez opieki sprzęt może zostać łatwo skradziony, niestety zarówno przez osoby z zewnątrz jak i nieuczciwych pracowników.
jak zapobiegać kradzieży narzędzi budowlanych

Skutki kradzieży narzędzi i firmowego majątku

Najszybciej odczuwalnym skutkiem kradzieży sprzętu w firmach jest ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z uzupełnianiem braków. Kradzieże przekładają się też na:
wyższe koszty realizacji projektów i większe koszty budowy w przypadku firm budowlanych,
opóźnienia w prowadzonych pracach, które mogą prowadzić do kar umownych a wynikające z oczekiwania na dostawy nowego sprzętu,
utratę zaufania do pracowników, którego brak ma wpływ na jakość i wydajność pracy, oraz relacje między ludźmi.
Kradzieże i nadużycia narzędzi są bardzo poważną sprawą, dlatego wymagają skutecznego przeciwdziałania. Właśnie dlatego zapobieganie kradzieży narzędzi dzięki ewidencji, w każdej firmie budowlanej czy produkcyjnej jest tak ważne.

Jak zapobiegać kradzieży narzędzi w firmie budowlanej, produkcyjnej i innych?

1

Oznakuj narzędzia, maszyny i kluczowe zasoby

Trwałe oznakowanie narzędzi oraz sprzętu budowlanego umożliwi Ci identyfikację każdej sztuki w dowolnym momencie. Najlepiej wykorzystaj w tym celu odporne na zniszczenia tagi RFID, które można skutecznie ukryć wewnątrz urządzeń. Świadomość pracowników tego, że sprzęt jest oznaczony, wpłynie na ich zachowanie, dzięki czemu zmniejszy się ilość niepożądanych incydentów.
2

Prowadź dokładną ewidencję sprzętu

Narzędzia, elektronarzędzia, a także materiały powinieneś ściśle ewidencjonować, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości posiadasz, a także kto i kiedy z danych zasobów korzysta. Z programem Narzędziownia ewidencja jest prosta, dokładna i zajmuje mało czasu. Bieżąca ewidencja ułatwi Ci też przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji.
3

Rejestruj wydania narzędzi i przypisuj je do konkretnych osób

Rejestruj każde wydanie sprzętu wraz z informacją kto i kiedy go pobrał. Pracownik będzie w pełni odpowiedzialny za użytkowane narzędzia. Dzięki temu dokładnie go rozliczysz. Identyfikatory pracownicze RFID, a także tagi RFID na narzędziach, pozwolą Ci zautomatyzować wydania, bez ręcznego notowania każdej operacji.
4

Regularnie przeprowadzaj okresowe kontrole sprzętu i legalizację narzędzi pomiarowych

Przeglądy narzędzi pomiarowych, sprzętu i wyposażenia pozwolą Ci dokładniej monitorować stan narzędzi pomiarowych, dzięki czemu szybciej zauważysz rozregulowanie i niedokładność pomiarów. Regularne przeglądy wpłyną też na większe poczucie odpowiedzialności u pracowników i pozwolą kontrolować narzędzia powierzone im do stałego użytkowania (np. w firmach produkcyjnych).
5

Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania narzędziownią i majątkiem firmy

System Narzędziownia to oprogramowanie dla budownictwa i produkcji, które pomoże Ci zorganizować działania i zarejestruje każde wydanie narzędzi oraz dostarczy wszelkich informacji o stanie majątku. Dzięki programowi przyspieszysz przeglądy, sporządzisz pełną ewidencję maszyn budowlanych i narzędzi w produkcji, a cały sprzęt i wyposażenie będziesz mieć pod stałym nadzorem.

Efekty działań zapobiegających kradzieży narzędzi

Proponowane działania przede wszystkim pomogą ograniczyć nadużycia, kradzieże sprzętu i związane z nimi dodatkowe koszty. Oprócz tego przyniosą też korzyści natury organizacyjnej, procesowej i finansowej, ponieważ umożliwią:
pełną kontrolę nad narzędziami, wyposażeniem i sprzętem budowlanym,
szybsze wydawanie narzędzi i lepszą organizację pracy brygad, zmian czy zespołów,
większą odpowiedzialność pracowników za używany przez nich sprzęt,
mniejsze zużycie surowców i materiałów budowlanych do realizacji tych samych zadań,
oszczędności związane z efektywniejszym planowaniem zakupów,
znaczny spadek zaginięć narzędzi i nadmiernego zużycia,
mniejszą liczbę przypadków nieuzasadnionego użycia sprzętu.
Wsparciem w efektywnym zarządzaniu majątkiem i osiąganiu powyższych rezultatów jest System Narzędziownia, który możesz bezpłatnie przetestować w swojej firmie.

Poznaj System Narzędziownia

Przetestuj darmową wersję demo i zobacz jak szybko i skutecznie możesz poprawić kontrolę narzędzi budowlanych w swojej firmie.

Przeczytaj także:

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.