Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Jak ograniczyć kradzież narzędzi i sprzętu na budowie i w przemyśle?

Zgubiony sprzęt, usterki elektronarzędzi, kradzieże, czy zbyt duże zużycie materiałów to powszechne problemy, z którymi borykają się firmy budowlane i zakłady produkcyjne. Bardzo często dochodzi też do kradzieży narzędzi. Brak ewidencji, praca w terenie i wykorzystywanie tego samego sprzętu przez wiele osób ułatwiają ten proceder. Jak walczyć nagannym zjawiskiem i jak zabezpieczyć narzędzia przed kradzieżą?

Jak kontrolować narzędzia budowlane - monitorowanie sprzętu budowlanego

Przyczyny kradzieży narzędzi w firmach budowlanych i produkcyjnych

Żeby skutecznie wyeliminować negatywne zjawisko kradzieży narzędzi i zacząć kontrolę elektronarzędzi i sprzętu należy poznać jego przyczynę. Kradzież narzędzi na budowach i w firmach budowlanych to często spotykany problem, wynikający najczęściej z następujących przyczyn:

Brak oznakowania narzędzi – nieoznaczony sprzęt jest o wiele częściej narażony na kradzież i przywłaszczenie, trudno go monitorować i lokalizować. Kontrola elektronarzędzi nie jest przeprowadzona w sposób zautomatyzowany i zajmuje zbyt wiele czasu.
Nieprawidłowe magazynowanie narzędzi i odzieży roboczej – nieuporządkowany i niezabezpieczony magazyn sprzyja stratom, a brak organizacji utrudnia weryfikację stanu posiadania.
Brak odpowiedzialności za użytkowane narzędzia – narzędzia wydawane bez rejestracji osób pobierających, bez informacji o dokładnej ilości, czy terminie wydania, są kolejnym czynnikiem zwiększających ryzyko kradzieży.
Pozostawianie narzędzi bez opieki – pozostawiony bez opieki sprzęt może zostać łatwo skradziony, zarówno przez osoby z zewnątrz jak i nieuczciwych pracowników.
jak zapobiegać kradzieży narzędzi budowlanych

Sprzęty i narzędzia budowalne są wartościowym i drogim składnikiem majątku, dlatego tak ważna jest kontrola elektronarzędzi i sprzętów. Należy maksymalnie ograniczać ich straty i eliminować wynikające z nich skutki.

Skutki kradzieży narzędzi i firmowego majątku

Najszybciej odczuwalnym skutkiem kradzieży sprzętu w firmach jest ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z uzupełnianiem braków. Jednak nie jest to jedyny problem, ponieważ kradzieże przekładają się też na:
wyższe koszty realizacji projektów i większe koszty budowy w przypadku firm budowlanych,
opóźnienia w prowadzonych pracach wynikające z oczekiwania na dostawy nowego sprzętu, które mogą prowadzić do kar umownych,
utratę zaufania do pracowników, którego brak ma wpływ na jakość i wydajność pracy, oraz relacje między ludźmi.

Kradzieże i nadużycia narzędzi są bardzo poważną sprawą, dlatego wymagają skutecznego przeciwdziałania. Wysoką efektywnością w zapobieganiu kradzieży sprzętu i narzędzi w każdej firmie budowlanej i produkcyjnej, odznacza się ich dokładna ewidencja i trwałe znakowanie.

Jak zapobiegać kradzieży narzędzi w firmie budowlanej, produkcyjnej i innych?

Prawidłowe oznakowanie narzędzi budowlanych i ich dokładna ewidencja mogą uchronić firmę przed dużymi stratami i niepotrzebnymi wydatkami. Centralna ewidencja posiadanego sprzętu i kontrola elektronarzędzi pomagają o wiele szybciej wykrywać braki oraz wskazać osoby odpowiedzialne za utracony sprzęt.

Jak zabezpieczyć narzędzia przed kradzieżą? Cały proces zapobiegania kradzieży sprowadza się do 5 poniższych kroków:

1

Oznakuj narzędzia, maszyny i kluczowe zasoby

Trwałe oznakowanie narzędzi oraz sprzętu budowlanego umożliwi Ci identyfikację każdej sztuki w dowolnym momencie. Najlepiej wykorzystaj w tym celu odporne na zniszczenia tagi RFID, które można skutecznie ukryć wewnątrz urządzeń. Świadomość pracowników, że sprzęt jest monitorowany, wpłynie na ich zachowanie i zmniejszy się ilość niepożądanych incydentów.
2

Prowadź dokładną ewidencję sprzętu

Narzędzia, elektronarzędzia, a także materiały powinieneś ściśle ewidencjonować, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości posiadasz, a także kto i kiedy z danych zasobów korzysta. Z programem Narzędziownia ewidencja jest prosta, dokładna i zajmuje mało czasu. Bieżąca ewidencja ułatwi Ci też przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji.
3

Rejestruj wydania narzędzi i przypisuj je do konkretnych osób

Rejestruj każde wydanie sprzętu wraz z informacją kto i kiedy go pobrał. Pracownik będzie w pełni odpowiedzialny za użytkowane narzędzia, dzięki czemu dokładnie go rozliczysz. Identyfikatory pracownicze RFID, a także tagi RFID na narzędziach, pozwolą Ci zautomatyzować wydania, bez ręcznego notowania każdej operacji.
4

Regularnie przeprowadzaj okresowe kontrole sprzętu i legalizację narzędzi pomiarowych

Przeglądy narzędzi pomiarowych, sprzętu i wyposażenia pozwolą Ci dokładniej monitorować stan narzędzi, dzięki czemu szybciej zauważysz rozregulowanie i niedokładność pomiarów. Regularne przeglądy wpłyną też na większe poczucie odpowiedzialności u pracowników i pozwolą kontrolować użytkowany przez nich sprzęt.

5

Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania narzędziownią i majątkiem firmy

System Narzędziownia to oprogramowanie dla budownictwa i produkcji, które pomoże Ci zorganizować działania i zarejestruje każde wydanie narzędzi oraz dostarczy wszelkich informacji o stanie majątku. Dzięki programowi przyspieszysz przeglądy, sporządzisz pełną ewidencję maszyn budowlanych i narzędzi w produkcji, a cały sprzęt i wyposażenie będziesz mieć pod stałym nadzorem.

Efekty działań zapobiegających kradzieży narzędzi

Proponowane działania przede wszystkim pomogą ograniczyć nadużycia, kradzieże sprzętu i związane z nimi dodatkowe koszty. Oprócz tego przyniosą też korzyści organizacyjne, procesowe i finansowe, ponieważ umożliwią:
pełną kontrolę nad narzędziami, wyposażeniem i sprzętem budowlanym,
szybsze wydawanie narzędzi i lepszą organizację pracy brygad, zmian czy zespołów,
większą odpowiedzialność pracowników za używany przez nich sprzęt,
mniejsze zużycie surowców i materiałów budowlanych do realizacji tych samych zadań,
oszczędności związane z efektywniejszym planowaniem zakupów,
znaczny spadek zaginięć narzędzi i nadmiernego zużycia,
mniejszą liczbę przypadków nieuzasadnionego użycia sprzętu.

Niezwykle ważne jest, by wiedzieć jak zabezpieczyć narzędzia przed kradzieżą a jednocześnie usprawnić cały system ewidencji w firmie. Wsparciem w efektywnym zarządzaniu majątkiem i osiąganiu powyższych rezultatów jest System Narzędziownia, który możesz bezpłatnie przetestować w swojej firmie.

Poznaj System Narzędziownia

Przetestuj darmową wersję demo i zobacz jak szybko i skutecznie możesz poprawić kontrolę narzędzi budowlanych w swojej firmie.

Sprawdź również:

Darmowy e-book

Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w firmie?

Najpopularniejsze

Kategorie