Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym - legalizacja i kalibracja narzędzi

Bądź zgodny z wymaganiami audytów ISO.
pakiet wsparcia apg
Rzetelna kalibracja urządzeń pomiarowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa utrzymującego europejskie systemy zarządzania ISO 9001. Podnosi jakość wyrobów i redukuje liczbę kosztownych braków.

Pomiar i ewidencja narzędzi pomiarowych muszą być prowadzone według specjalnych procedur.

Czy w Twojej firmie dalej odbywa się to za pomocą arkuszy Excel albo nawet ręcznie? Na pewno zajmuje to dużo czasu, jest żmudne i łatwo o pomyłkę. Zatem, jak prowadzić ewidencję przyrządów pomiarowych, by uniknąć takich trudności?

Zupełnie inaczej działa specjalistyczne oprogramowanie do kontroli wyposażenia pomiarowego oraz aparatury pomiarowej takiego jak np. suwmiarki, mikrometry, mierniki elektryczne, liczniki energii elektrycznej, wagi, termometry, czujniki temperatury i wszelkie analizatory oraz rejestratory.

W jaki sposób program Narzędziownia usprawni zarządzanie wyposażeniem pomiarowym?

Program Narzędziownia nie tylko usprawni zarządzanie narzędziami pomiarowymi, ale odciąży Cię również w przygotowaniu szczegółowego planu – harmonogramu terminów legalizacji. Ponadto zapewni Ci szczegółowy nadzór nad przyrządami pomiarowymi w Twojej firmie, zadba o wszystkie ważne terminy i przygotuje protokoły przeglądów.
To nowoczesna aplikacja dająca pełną kontrolę na oprzyrządowaniem pomiarowy:
Spełnisz wymagania ISO
Zwiększysz dokładność pomiarów
Podniesiesz jakoś produkcji
Zredukujesz liczbę braków

Oprócz wsparcia części metrologicznej, program zapewni szybką i dokładną obsługę wypożyczalni przyrządów dla pracowników.

    1. Zastosujesz identyfikacyjne karty zbliżeniowe RFID jako formę podpisu elektronicznego potwierdzającego pobranie sprawdzianu przez pracownika.
    2. Wykorzystasz sposób znakowania przyrządów pomiarowych małymi radiowymi chipami RFID opracowany przez firmę PWSK. Takie oznakowanie zabezpieczy cenne przyrządy, przyspieszy pracę i ułatwi weryfikację terminu przydatności np. za pomocą mobilnego czytnika RFID.

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi z programem Narzędziownia

Na elektroniczną dokumentację wyposażenia pomiarowego składa się:
baza urządzeń pomiarowych – karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego
karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego – karta użytkowania przyrządu pomiarowego
wykaz przyrządów kontrolno-pomiarowych
rejestr wzorcowania, kalibracji narzędzi pomiarowych i aparatury pomiarowej
historia legalizacji narzędzi pomiarowych, sprawdzianów
Zastąpienie kartotek papierowych przez program do przyrządów pomiarowych zapewni Ci:
szybki dostęp do danych – koniec ze żmudnym przeszukiwaniem papierowych kartotek i wykazów
analizy kosztów – zakupów, zużycia, częstości legalizacji i kalibracji narzędzi pomiarowych
czytelne i estetyczne dokumenty: karta ewidencyjna przyrządu pomiarowego, harmonogram legalizacji
spełnisz wymogi przedsiębiorstwa i izby pomiarowej
spełnisz zalecenia wszystkich audytorów ISO

8 korzyści, jakie przyniesie Ci zarządzanie narzędziami pomiarowymi w programie Narzędziownia

1
efektywne zarządzanie sprzętem pomiarowym i nadzór nad urządzeniami, oprzyrządowaniem i aparaturą pomiarową
2
dokładna i szybka informacja o posiadanych narzędziach, sprawdzianach i przyrządach pomiarowych, (suwmiarkach, mikrometrach, czujnikach zegarowych)
3
będziesz czuł, że nad wszystkim czuwasz
4
automatyczne sporządzanie kompletnej i czytelnej dokumentacji przyrządów pomiarowych
5
zyskasz dużo cennego czasu dzięki sprawnej obsłudze przyrządów
6
dokładna kontrola terminów przeglądów, legalizacji, kalibracji urządzeń pomiarowych – niczego nie przegapisz
7
podręczna baza danych: historia przeglądów/badań/pomiarów/kalibracji/legalizacji/wzorcowania
8
automatyzacja prac narzędziowni i laboratorium pomiarowego kontroli metrologicznej, izby pomiarowej
Dane przyrządów i aparatury pomiarowej w programie Narzędziownia zawierają:
bazę danych przyrządów pomiarowych
kartotekę pracowników/użytkowników wraz z historią kto co i kiedy użytkował
historię badań i ich wyników, rejestr wszystkich protokołów przeglądów
kartoteka instytucji legalizujących, dokonujących przeglądów technicznych, legalizacji narzędzi pomiarowych, wzorcowania

Rozwinięta funkcjonalność systemu została sprawdzona w praktyce przez naszych klientów, którzy usprawnili swoje zarządzanie sprzętem pomiarowym. To właśnie wg pracowników zajmujących się tym na co dzień powstawał ten program. Jest stworzony z myślą o dużych zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

Baza przyrządów kontrolno-pomiarowych zawiera takie dane jak:
Baza przyrządów kontrolno-pomiarowych zawiera takie dane jak:

Metoda sprawdzenia: zalecane przez przez producenta porównanie ze wzorcem np. Multimetr typ Keithley 2000

Wymagania: pole to umożliwia wpisanie wymagań, jakie powinno posiadać laboratorium pomiarowe, które będzie przeprowadzało kontrolę metrologiczną.

Własność: możliwość wybrania ze słownika nazwy kontrahenta do którego należy narzędzie.

Kalibracja narzędzi pomiarowych: Nazwa firmy zewnętrznej która wykonuje kalibrację danego narzędzia, wzorcowanie, legalizację

Moduły programu do wzorcowania, legalizacji i kalibracji

Kartoteka przyrządów pomiarowych – baza danych sprzętu pomiarowego, możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji

Kartoteka pomiarów i sprawdzeń – historia badań i ich wyników (MSA)

Kartoteka pracowników – kto co i kiedy użytkował

Kartoteka instytucji legalizujących, dokonujących przeglądów technicznych, kalibracji
Zobacz jak wygląda zarządzanie sprzętem i wyposażeniem pomiarowym w Programie Narzędziownia® – popularnym programie komputerowym dla przemysłu.

 

Zobacz więcej szczegółów na stronie  https://www.pwsk.pl/narzedziownia-program-magazynowy/

 Czy warto pracować nieoznakowanymi przyrządami? Ryzykować bezpieczeństwo i straty?
Napisz lub zadzwoń.

Zarządzanie narzędziami pomiarowymi nie musi być trudne.

Uzyskaj darmowy dostęp do programu