Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Magazyn narzędzi – Jak bezpiecznie przechowywać narzędzia?

Wiele firm ma problem z utrzymaniem porządku i kontroli nad swoim magazynem narzędzi. Nie wiedzą dokładnie, ile i jakich narzędzi posiadają, gdzie się one znajdują i kto z nich korzysta. To prowadzi do niepotrzebnych strat czasu i pieniędzy oraz do ryzyka utraty lub uszkodzenia cennego sprzętu

7 kroków organizacji magazynu narzędzi:
1
Określ potrzeby magazynu narzędziowego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz charakteru wykonywanych prac. To pozwoli na odpowiednie przygotowanie powierzchni magazynowej i wyposażenie w odpowiednie meble, półki i regały, aby narzędzia były przechowywane w sposób uporządkowany i łatwy do znalezienia.
2
Przydziel miejsca na magazynowanie. Wszystkie narzędzia powinny być przypisane do konkretnego miejsca na magazynie, półki lub regału, aby uniknąć nieporządku i straty czasu na szukanie potrzebnego sprzętu.

3

Wyznacz osoby odpowiedzialne za magazyn, które mają do niego dostęp. Nieograniczony dostęp do magazynu narzędzi dla wszystkich pracowników skutkuje nieporządkiem i wysokimi różnicami inwentaryzacyjnymi.

4

Oznacz narzędzia. Wszystkie narzędzia powinny mieć przypisany unikalny identyfikator, być oznaczone i opisane, co pozwoli na ich łatwe i szybkie zlokalizowanie oraz uniknięcie pomyłek. Najlepiej stosować system kodowania za pomocą etykiet z kodem kreskowym, kodem QR lub znacznikami RFID. Narzędzia drobne przechowuj w podobnie oznakowanych pojemnikach.

5

Przygotuj odpowiednie oprogramowanie. Cały magazyn powinien być prowadzony w specjalistycznym programie magazynowym, który poprawi poprawi kontrolowanie narzędzi. Kartki lub Excel, tylko sprawiają problemy. Zwykły program magazynowy nie posiada wyspecjalizowanych do tego funkcji.

6

Załóż elektroniczne kartoteki magazynowe. Wszystkie narzędzia powinny być wprowadzone lub zaimportowane do kartotek magazynowych. Tak samo jak ich dostawcy i użytkownicy. Spis ten powinien zawierać informacje na temat ilości narzędzi, ich typu, daty wprowadzenia oraz stanu technicznego.

7

Nadzoruj pomieszczenia magazynowe. Nadzór nad stanem magazynu narzędziowego nie tylko ułatwia jego utrzymaniu w porządku, ale także zapobieganie kradzieży czy zniszczeniom. Przydatn są systemy monitoringu, które pozwalają na bieżąco kontrolować osoby wchodzące do magazynu

magazyn narzędzi RFID, szafy narzędziowe z dozorem

Zasady magazynowania narzędzi

Narzędzia powinny być magazynowane w magazynie narzędzi w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, dostępność i kontrolę. Oto kilka zasad, którymi należy się kierować:

Narzędzia powinny być sprawdzane pod względem stanu technicznego i czystości przed i po każdym użyciu. W razie potrzeby należy je naprawić, wymienić lub wyczyścić. Narzędzia uszkodzone lub niebezpieczne nie powinny być używane ani przechowywane w magazynie ale w serwisie lub zostać zlikwidowane i zezłomowane.
Narzędzia powinny być wydawane i przyjmowane na podstawie dokumentów magazynowych, takich jak przyjęcie do magazynu, wydanie z magazynu czy przesunięcie międzymagazynowe. Dokumenty te powinny zawierać informacje o numerze ewidencyjnym narzędzia, dacie i godzinie operacji, osobie odpowiedzialnej za narzędzie oraz celu jego użycia.
Narzędzia powinny być poddawane regularnej inwentaryzacji, która polega na sprawdzeniu faktycznego stanu narzędzi w magazynie i porównaniu go ze stanem ewidencyjnym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy ustalić przyczyny i podjąć odpowiednie działania.
Ważnym elementem organizacji magazynu narzędzi jest świadomość pracowników i ich zaangażowanie w proces. Warto przeprowadzać regularne szkolenia i przypominać o zasadach dbania o narzędzia, aby każdy czuł się odpowiedzialny za ich stan i używanie.

W organizacji i zarządzania magazynem pomaga Program Narzędziownia. To oprogramowanie do magazynu, inwentaryzacji i ewidencji narzędzi połączone w jeden system. Sprawia, że praca narzędziowca jest prostsza i lżejsza. Kody kreskowe lub znaczniki RFID bezpiecznie i trwale oznaczają narzędzia. Eliminują błędy i automatyzują czynności.

Skrócisz dostęp pracowników do narzędzi i sprzętu.
Zmniejszysz wydatki na zakup nowych narzędzi.
Zwiększysz odpowiedzialność pracowników.
Rozliczysz użytkowników z pobranych narzędzi, sprzętu i materiałów.
Skontrolujesz wysokość i koszty zużycia wg osób i poszczególnych działów.

Zweryfikujesz nadmierne pobieranie środków BHP przez pracowników.

Znakowanie narzędzi - przeczytaj przydatne artykuły