Ewidencjonowanie broni i amunicji RFID UHF

Identyfikacja broni i amunicji tagami RFID na metal

Firma PWSK jako jedna z pierwszych w Polsce opracowała system ewidencjonowania wydań/przyjęć broni, amunicji, materiałów wybuchowych, przyrządów celowniczych, umundurowania i innych pozycji w magazynie w zbrojowni  za pomocą technologii RFID.

System działa dzięki połączeniu:

Zapewnia to:

 • maksymalną wydajność pracy zbrojowni poprzez automatyzację i uproszczenie procedur wydawania oraz przyjmowania broni i amunicji
 • automatyczne generowanie wszelkiej dokumentacji w formie elektronicznej
 • znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w połączeniu z innymi systemami

Działanie systemu RFID wygląda następująco:

Znakujemy broń za pomocą specjalnych tagów RFID UHF przystosowanych do mocowania na powierzchniach metalowych oraz przeprowadzamy rejestrację w systemie komputerowym. W pamięci chipa (taga, znacznika RFID) zapisany zostaje unikalny numer identyfikacyjny zapamiętany w bazie danych programu. Możliwe jest także zapisanie w nim dodatkowych informacji na temat oznakowanej sztuki broni jak np. jej kaliber, model, rok produkcji, czy numer seryjny co zapewnia jeszcze lepszą identyfikację oraz zwiększa bezpieczeństwo w połączeniu z innymi rozwiązaniami jak np. systemem Szybkiej Inwentaryzacji RFID firmy PWSK.

glock19-ewidencjonowanie_broni_amunicji-rfid_uhf

Po wprowadzeniu danych przechowywanej na magazynie broni oraz amunicji i osób upoważnionych do obsługi systemu (pracownik zbrojowni) możemy przystąpić do normalnej pracy.

Jak wygląda rejestracja pobrań i zwrotów oraz inwentaryzacja magazynu broni za pomocą systemu opracowanego przez firmę PWSK:

Funkcjonariusz rozpoczynający służbę pobiera broń wraz z amunicją z magazynu:

 • osoba uprawniona (magazynier) loguje się do systemu
 • pobiera z szafy broń przeznaczoną dla funkcjonariusza
 • magazynier rejestruje wydanie broni i amunicji zbliżając je do czytnika RFID i potwierdza dyspozycję swoim identyfikatorem (kartą zbliżeniową)
 • program generuje oraz drukuje protokół wydania broni, który podpisuje funkcjonariusz

Możliwe jest także wprowadzenie dodatkowej identyfikacji samego funkcjonariusza za pośrednictwem imiennej kary zbliżeniowej RFID, co eliminuje proces tworzenia dokumentacji w formie papierowej. Wszelkie dokumenty pozostają zapisane i zarchiwizowane automatycznie w systemie zapewniając ich szybką  kontrolę wraz z możliwością późniejszego wydruku.

W tym wypadku procedura wydawania lub przyjmowania broni wygląda następująco:

 • magazynier loguje się do systemu,
 • funkcjonariusz identyfikuje się, przykładając swoją kartę imienną do czytnika automatycznie podpisuje dokument w formie elektronicznej,
 • magazynier pobiera broń z magazynu i przykładając ją do czytnika zbliżeniowego RFID, rejestruje jej wydanie.

Na tym etapie nie jest wymagane żadne drukowanie dokumentacji i podpisywanie jej ręcznie.

Przyjęcie broni wygląda podobnie:

 • funkcjonariusz przykłada swoją kartę imienna do czytnika identyfikując się w systemie,
 • podaje broń magazynierowi
 • magazynier przykłada pobraną od funkcjonariusza broń do czytnika RFID UHF i rejestruje jej zwrot,
 • wszelka dokumentacja generuje się automatycznie, a dzięki wcześniejszej identyfikacji funkcjonariusza następuje automatyczne podpisanie dokumentu w formie elektronicznej.

Warto wspomnieć, iż System Ewidencji Broni na etapie wdrożenia, programowany jest w sposób uniemożliwiający odczytanie, czy sklonowanie informacji zawartych w tagach zbliżeniowych umieszczonych na broni oraz kart zbliżeniowych identyfikujących pracowników za pomocą urządzeń zewnętrznych.

SONY DSC

System Ewidencji Broni PWSK spełnia wszelkie wymogi ewidencjonowania broni i amunicji zgodnie z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2012 roku poz. 1008 w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Automatyczną kontrolę dostępu i ewidencję broni zapewnia  Automatyczna Szafa RFID opracowana przez firmę PWSK.

Szafa-RFID-karta

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem