• biuro@pwsk.pl
  • +48 32 279 17 83
Brak produktów w koszyku.

Ewidencja kosztów eksploatacji maszyn i pojazdów

Kontroluj i optymalizuj koszty eksploatacji maszyn, pojazdów oraz urządzeń

Każda organizacja boryka się na co dzień z narastającymi wydatkami. Ta, która potrafi lepiej je kontrolować i dzięki temu ograniczać, szybciej się rozwija i stanowi dobre miejsce do pracy.

Program do zarządzania eksploatacją w systemie Narzędziownia powstał specjalnie w tym celu. Prowadzi rejestrację majątku i ewidencję kosztów jego eksploatacji. Pomoże znaleźć źródła nadmiernych wydatków oraz kontrolować i skrócić terminy napraw.

Jakie problemy rozwiązuje program do ewidencji kosztów eksploatacji?

Kontroluje koszty zużycia

Koszty eksploatacji są wynikiem użytkowania sprzętu i narzędzi pracy. Już dokładna kontrola użytkowników i miejsc użytkowania wpływa pozytywnie na ich ograniczenie.

Zarządza serwisowaniem i naprawami

Informuje o tym który serwis przyjął sprzęt do naprawy oraz w jakim terminie powinien go zwrócić. Automatyczne alerty przypomną o przedłużających się naprawach narzędzi, czy maszyn.

Eliminuje zjawisko gubienia narzędzi w serwisie

Każde wydanie sprzętu odbywa się za pokwitowaniem i potwierdzeniem przyjęcia przez serwis zewnętrzny. Dzięki temu zwiększa się odpowiedzialność serwisantów i można łatwo ich rozliczyć z ilości pobranego sprzętu w przypadku niezwrócenia wszystkich wydanych elementów.

Ogranicza nadmierne wydatki na naprawy

Moduł rejestruje nie tylko liczbę napraw, ale także związane z nimi koszty przypisując je do konkretnego sprzętu. Ewidencja kosztów napraw pomaga określić granicę opłacalności serwisu i w odpowiednim momencie zdecydować o jego likwidacji i zakupie nowego sprzętu.

Usprawnia zarządzanie gospodarką częściami zamiennymi

Dokładna rejestracja napraw, remontów i konserwacji pomaga ustalić zużycie części zamiennych. Łatwiej jest określić stany minimalne oraz limity po których przekroczeniu należy uzupełnić ich zapasy.

Główne funkcje programu do ewidencji kosztów eksploatacji, dzięki którym zarządzanie majątkiem staje się w pełni efektywne:

Ewidencja kosztów naprawpełny spis wszystkich wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem sprawności posiadanych narzędzi i wyposażenia. Prezentacja szczegółowych danych o kosztach usuwania awarii sprzętu.
Rejestr obrotu sprzętu – informacja o wydaniach i zwrotach sprzętu, nie tylko pracownikom, ale również serwisantom oraz podmiotom zewnętrznym, które wykonują naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu. Dzięki temu użytkownik systemu cały czas posiada informację gdzie znajduje się dany sprzęt i kiedy będzie ponownie dostępny.
Monitoring czasu naprawczas serwisowania wyposażenia jest dokładnie rejestrowany w systemie, co pomaga określić jego efektywne wykorzystanie. Duża awaryjność sprzętu to sygnał, aby zastanowić się nad jego wymianą. Nawet jeśli koszty napraw są niskie, to długi czas napraw generuje przestoje, obniża wydajność pracy, a w efekcie może nawet doprowadzić do wysokich kosztów związanych z karami umownymi za niewywiązywanie się z terminów realizacji zleceń.

Alerty o przekroczonych terminach napraw – przedłużające się naprawy to kolejny czynnik generujący koszty. Rejestracja planowanych terminów napraw pomaga lepiej zorganizować pracę podczas niedostępności narzędzi z powodu serwisu, a w razie opóźnień w ich zwrocie automatycznie powiadamia o konieczności interwencji. Dzięki alertom sprzęt jest stale monitorowany i nie dochodzi do sytuacji “zapominania” o konkretnych narzędziach.

Opłacalność napraw i konserwacji sprzętu

Bieżąca eksploatacja sprzętu jest nierozerwalnie związana z jego konserwacją. Prędzej czy później dochodzi także do sytuacji, w której ulega on awarii i należy podjąć decyzję: naprawiać, czy wymienić na nowy. Zarządzanie konserwacją i użytkowaniem z pomocą systemu ewidencji kosztów eksploatacji umożliwia podjęcie szybkiej i trafnej decyzji.

Jak ograniczyć nadmierne koszty napraw?

Moduł eksploatacji majątku pomaga ograniczyć ryzyko nadmiernych kosztów. W pewnym momencie naprawa sprzętu staje się nieopłacalna i taniej jest kupić nowe wyposażenie. Problem polega “tylko” na tym, aby prawidłowo zidentyfikować moment, w którym sytuacja ta następuje.
Dzięki ewidencji kosztów, rejestrowi wyposażenia i automatycznym alertom w module Eksploatacji nie będziesz się się już przejmować nieopłacalnością napraw, ponieważ system jasno zaprezentuje wszystkie poniesione wydatki na użytkowanie danego sprzętu, narzędzia i maszyny.

Każdy sprzęt zostanie szczegółowo rozliczony nie tylko z ilości awarii i napraw, ale także z wydatków jakie trzeba było ponieść na przywrócenie go do pełnej sprawności. Analizując te dane będziesz mógł łatwo stwierdzić w którym momencie kolejnej usterki nie będzie opłacało się już naprawiać.

Te wszystkie problemy rozwiązuje moduł programu Narzędziownia. Jeżeli chcesz mieć wszystko faktycznie pod kontrolą i ograniczyć nadmiarowe koszty i zużycia, to te łatwe w obsłudze oprogramowanie w tym pomoże. Ewidencja kosztów eksploatacji nie musi być trudna.

Poznaj system Narzędziownia z modułem eksploatacji maszyn i pojazdów

Zobacz jak łatwo możesz obniżyć koszty zarządzania flotą i parkiem maszynowym.
Gospodarka magazynowa w firmie - darmowy ebook

Sprawdź czy
Program Narzędziownia
jest dla Ciebie!

  • Pobierz demo programu wersję 3.8
  • Pobierz ebooka i poznaj wypróbowane praktyki zarządzania majątkiem.