Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Zawód: Narzędziowiec – praca pełna wyzwań

monitoruj przeglądy i stany minimalne
Narzędziowiec odgrywa w firmie ważną rolę ponieważ od jego pracy zależy praca wielu innych osób oraz efektywność działania całego przedsiębiorstwa. Wiele obowiązków wymaga od narzędziowca decyzyjności, precyzji i szybciej reakcji. Na co dzień boryka się z wieloma problemami, które łatwo może rozwiązywać, mając wdrożone odpowiednie procedury pracy i system komputerowy.

Obowiązki narzędziowca

W zależności od profilu działalności firmy, obowiązki osoby na stanowisku narzędziowca mogą się od siebie nieznacznie różnić.
Utrzymanie w porządku części warsztatowej i magazynowej.
Utrzymanie w należytym stanie narzędzi oraz przyrządów kontrolno- pomiarowych.
Obsługa wypożyczalni narzędzi i pracowników, którzy przychodzą po narzędzia do magazynu narzędzi.
Zestawianie zapotrzebowań na zakup nowych narzędzi.
Pilnowanie stanów minimalnych, aby nie przekroczyły poniżej założonego minimum i nie spowodowały przestoju w pracy.
Utrzymanie w ruchu maszyn i urządzeń, na których odbywa się proces produkcyjny czyli usuwanie awarii.
Kwalifikowanie narzędzi do regeneracji i przekazywanie ich do warsztatu lub serwisu zewnętrznego.
Naprawy, wykonywanie albo zlecanie przeglądów oraz konserwacji.
Wspomniane zadania, które ma narzędziowiec generują sporo problemów, które mogą spowalniać pracę i w rezultacie generować niepotrzebne koszty.

Problemy w pracy narzędziowca

Nieporządek na magazynie

To problem, którego nie ma tylko narzędziowiec jednak bardzo często dotyka go bezpośrednio. W sytuacji, gdy szuka odpowiednich narzędzi do naprawy sprzętu, nie może pozwolić sobie na zbyt długie szukanie, które opóźni pracę. Brak porządku to następstwo ludzkiej niedbałości, pośpiechu, ale przede wszystkim złej organizacji magazynu.

Nasza rada: Aby lepiej zorganizować magazyn warto wdrożyć rozwiązania i procedury pracy, które będą skuteczne niezależnie od okoliczności. Wdrażając oprogramowanie komputerowe do obsługi magazynu narzędzi i materiałów, znaczne łatwiej będzie zapanować nad porządkiem i rozlokowaniem narzędzi na właściwym miejscu. Dzięki temu lokalizacja potrzebnych narzędzi zajmie znacznie mniej czasu.

Brak ewidencji narzędzi i inwentaryzacji

Brak rzetelnej i dokładnej inwentaryzacji to bardzo poważny problem całej firmy. Szczególnie utrudnioną pracę ma narzędziowiec, który ma za zadanie kontrolować stan magazynu i składać zamówienia, gdy jest taka potrzeba. Źle przeprowadzona inwentaryzacja skutkuje nieprawidłowymi stanami magazynowymi, a co za tym idzie – złożone zamówienia na narzędzia mogą nie odpowiadać faktycznemu zapotrzebowaniu. Niezgodności towarowe mogą powodować problemy w czasie przygotowywania listy zakupów, co przekłada się na nikomu niepotrzebne, zdublowane zakupy.

Nasza rada: Inwentaryzacja zajmuje dużo czasu, zwłaszcza, gdy stosuje się stare metody i ręczne wprowadzanie danych. Aby ją usprawnić, przedsiębiorstwa stosują oznakowanie narzędzi kodem kreskowym lub znacznikami radiowymi RFID. Oznaczony majątek wystarczy zeskanować przy użyciu odpowiednich skanerów, aby zweryfikować swoje stany magazynowe.

W przypadku firm produkcyjnych największą część wyposażenia stanowią frezy, oprawki, wiertła i płytki skrawające. Tutaj stosujemy kod kreskowy z opakowania handlowego, albo znakujemy etykietami półki i pojemniki, które przechowują te drobne narzędzia. Istotne jest także wybranie odpowiedniego oprogramowania, które zbierze i przechowa dane.

W przypadku firm budowlanych lub produkujących konstrukcje metalowe, spawane, lepiej sprawdzają się chipy RFID do oznakowania są narzędzia, elektronarzędzi oraz innego typu sprzętu.

Szybka i pozbawiona pomyłek inwentaryzacja usprawni pracę całej firmy, a w szczególności narzędziowca, który dzięki temu utrzyma porządku na magazynie, w warsztacie i w miejscu pracy.

Kłopotliwa obsługa wypożyczalni narzędzi

Każdy pracownik, który korzysta z firmowego sprzętu ma obowiązek pobrać go i zwrócić zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami. Przestarzałe metody operate i papierowe kartoteki lub arkusze Excel powodują, że przy okienku wypożyczalni tworzą się kolejki, co spowalnia pracę firmy. Narzędziowiec otrzymuje w tej sytuacji niekompletne informacje komu i co wypożyczył, spowodowane jest to pośpiechem i prowadzi do braków na magazynie.

Dobry narzędziowiec kontroluje wydawanie sprzętu i powinien dążyć do zmniejszenia kolejek.

To szczególnie kłopotliwe z punktu widzenia narzędziowca, który ma za zadanie kontrolować sprzęt i jego stan, a także przekazywać go do odpowiednich osób we właściwym czasie tak, aby zachować ciągłość i płynność pracy.

Wśród kłopotliwych sytuacji, z którymi ma do czynienia narzędziowiec jest także presja czasu i problemy natury ludzkiej – niejednakowe poczucie obowiązku czy unikanie odpowiedzialności pracowników za powierzony im firmowy majątek.

Nasza rada: Jeśli zdecydujesz się wprowadzić system komputerowy, taki jak System Narzędziownia, codzienna praca narzędziowca, kontrola narzędzi i magazynu będzie znacznie ułatwiona. Oprogramowanie zaktualizuje stany magazynowe i zatrzyma w pamięci lokalizację niezbędnych do pracy narzędzi i sprzętu.

Jak wyglądają operacje magazynowe z Systemem Narzędziownia w praktyce możesz zobaczyć na poniższym filmie:

Jak rozwiązać problemy narzędziowca z pożytkiem dla jego pracy i funkcjonowania firmy?

Proponowane przez nas rozwiązania są ściśle związane z zastosowaniem RFID, który stanowi podstawę proponowanego Systemu Narzędziownia. To stale rozwijane oprogramowanie jest w stanie zorganizować pracę w narzędziowni, magazynie materiałów, części i w halach produkcyjnych.

Pamiętaj, że funkcja, jaką pełni narzędziowiec wpływa na działanie całej firmy. Dlatego szczególnie ważne dla kierownictwa i zarządu powinno być zapewnienie odpowiednich warunków i narzędzi pracy narzędziowca, w tym systemu informatycznego, który zapanuje nad całym zakresem jego obowiązków.

W firmach, które wdrożyły System Narzędziownia problemy, jakie napotyka narzędziowiec w swojej pracy, stają się proste do rozwiązania. Dzięki trwałemu oznakowaniu narzędzi, zautomatyzowanemu prowadzeniu kartotek magazynowych i dbaniu, aby potrzebne do pracy narzędzia były zawsze dostępne i w dobrym stanie technicznym.

Sprawdź, jak wygląda to w praktyce

systemu Narzędziownia do Kontroli stanów magazynowych, miejsc powstawania kosztów i zakupów

Czy narzędziowiec ma satysfakcjonującą pracę?

Praca narzędziowca niesie ze sobą sporo wyzwań. Wymaga gospodarnego myślenia i organizowania przestrzeni magazynowej. To także często praca pod presją czasu, aby sprostać dostarczeniu wszystkich narzędzi na czas. 

Jednak to odpowiedzialne stanowisko przynosi też dużo satysfakcji, szczególnie w dobrze zorganizowanych narzędziowniach, ze sprawnym, wspomagającym obowiązki systemem informatycznym. Narzędziowiec ma także okazję pracować w dużych zespołach i kontaktować się z wieloma ludźmi, co uatrakcyjnia jego pracę i sprawia, że jest ona ciekawsza.

Dowiedz się, jak odmienić swoją gospodarkę narzędziową

Pobierz darmowego e-booka i dowiedz się:
Poradnik jak zarządzać narzędziami i majątkiem firmy