Inwentaryzacja majątku w AutoStore z Systemem Narzędziownia

Wdrożenie systemu Narzędziownia w AutoStore

AutoStore sp. z o.o. zajmuje się produkcją modułów pionierskiego systemu automatycznego magazynowania AutoStore.
Ideą systemu jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni oraz zwiększenie tempa wysyłki produktów z magazynu.

Powody wdrożenia systemu

Pod koniec 2018 roku firma postanowiła wdrożyć rozwiązanie usprawniające inwentaryzację majątku będącego w użytkowaniu pracowników (sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy, meble). Plan zakładał ewidencjonowanie środków trwałych oraz ich weryfikację za pomocą przenośnych czytników danych skanujących kody kreskowe.

Po zapoznaniu się z rozwiązaniami dostępnymi na rynku AutoStore sp. z o.o. uznało produkt PWSK za najbliższy swoim potrzebom – zdecydowała jego funkcjonalność i intuicyjność działania.

Wdrożone moduły Systemu Narzędziownia

Na początku 2019 roku miało miejsce wdrożenie, w przebiegu którego:

na komputerach stacjonarnych zainstalowano i skonfigurowano program Narzędziownia w wersji Professional wraz z Modułem Wielomagazynowym
oraz Modułem Kompletów,

na przenośnych czytnikach (terminalach) danych zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie Mobilny Magazynier,

zainstalowano drukarkę kodów kreskowych pozwalającą na wydrukowanie większych, bardziej czytelnych etykiet niż te, którymi znakowano majątek przed wdrożeniem.

Przedsiębiorstwo postanowiło zaopatrzyć się również w Moduł Importu Danych.
Z jego pomocą dane o środkach trwałych zostały przeniesione z używanego wcześniej programu do kartotek bazy danych Narzędziowni. Ten zabieg znacznie przyspieszył rozpoczęcie pracy z systemem.

Samemu wdrożeniu towarzyszyło kilkugodzinne szkolenie, w czasie którego specjalista PWSK zademonstrował właściwy sposób korzystania z systemu oraz pokazał kilka technik ułatwiających sprawną ewidencję środków trwałych.
Na koniec szkolenia wybrani przez AutoStore sp. z o.o. operatorzy systemu mieli jasny plan działania oraz wiedzieli jak obsługiwać system bez ryzyka popełnienia błędu.

Firma AutoStore sp. z o.o. zdecydowała się na Pakiet Nadzoru Technicznego. W jego ramach pracownicy korzystają z priorytetowej pomocy technicznej, a wszelkie wątpliwości są niezwłocznie rozwiązywane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem pulpitu zdalnego.

Efekty pracy z Narzędziownią

AutoStore sp. z o.o. wykorzystuje Narzędziownię do ewidencjonowania środków trwałych oraz do ich okresowej inwentaryzacji. W ten sposób, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, monitorowane jest, czy przedmioty przypisane do poszczególnych osób zlokalizowane w określonych pomieszczeniach nie migrują. Regularna inwentaryzacja eliminuje ten problem.

System umożliwia przypisanie środków trwałych konkretnym pracownikom. W ten sposób rozwiązano kwestię odpowiedzialności za przekazany pracownikowi środek trwały. Jedno kliknięcie myszki pozwala sprawdzić historię obrotu i użytkowania wybranego środka trwałego oraz zweryfikować, kto za niego odpowiada.

Wdrożenie systemu przyniosło również ułatwienia dla działu finansowego firmy. W każdej chwili Dział Księgowości może zaimportować z głównej bazy Narzędziowni dane. Są one w formie przejrzystych raportów generowanych według dowolnych kryteriów. Moduł Wielomagazynowy pozwala przefiltrować ewidencję środków trwałych wg kryterium lokalizacji, rodzaju majątku, osób odpowiedzialnych oraz innych kryteriów, co jest korzystne z księgowego punktu widzenia.

System Narzędziownia pozwolił firmie AutoStore sp. z o.o. usystematyzować inwentaryzację oraz ułatwił pozyskiwanie pełnych informacji na temat majątku w użytkowaniu.

Metryka klienta

KLIENT:

AutoStore Sp. z o.o.

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI:

2009

ZASIĘG WDROŻENIA:

Liczba zarządzanych środków trwałych: 800

CZAS WDROŻENIA:

01.2019

WDROŻONE ROZWIĄZANIA:

System Narzędziownia, Moduł Importu Danych, Moduł Wielomagazynowy, Moduł Kompletów, Mobilny Magazynier

REZULTAT:

Pełne i aktualne informacje na temat majątku w użytkowaniu, usystematyzowana inwentaryzacja, zwiększone poczucie odpowiedzialności pracowników za sprzęt

Zobacz też inne nasze wdrożenia

Tak, chcę otrzymywać newsletter. W każdej chwili będę mógł się wypisać.