Tagi RFID

Tagi RFID, czyli mikrochipy przechowujące i wysyłające dane możemy podzielić na kilka rodzajów. Najważniejszą cechą, która je różni jest zasada działania.

Wyróżniamy tagi:

  • aktywne
  • pasywne
  • semipasywne
TAGI RFID

Tagi RFID występują w różnych postaciach w zależności od zastosowania

Tagi RFID aktywne

Główną cechą tagów aktywnych jest własne źródło zasilania, które dostarcza energii do układu mikroprocesorowego oraz przekaźnika z anteną. Zaletą tego rodzaju tagów jest większa pamięć oraz możliwość zarówno odczytu jak i zapisu danych. Dzięki antenie zasilanej wewnętrzną baterią sygnał wysyłany do czytnika jest silniejszy niż w przypadku sygnału w tagach pasywnych, co powoduje mniej błędów przy przesyłaniu danych, lepsze działanie w środowiskach niesprzyjających przesyłaniu fal radiowych (np. woda, metal) oraz zasięg odczytu sięgający nawet ponad kilkadziesiąt metrów. Wadą są dużo większe niż w przypadku tagów pasywnych rozmiary, cena oraz krótsza żywotność.

Tagi RFID pasywne

Tagi pasywne nie mają własnego źródła zasilania. Energię elektryczną potrzebną do chwilowego zasilenia układu mikroprocesorowego pobierają z pola elektromagnetycznego emitowanego przez czytnik. Brak zasilania wewnętrznego oznacza słabszy sygnał emitowany przez antenę przez co znacząco zmniejsza się zasięg odczytu (zazwyczaj w granicach pół metra). Zaletą tagów pasywnych jest ich mały rozmiar – niektóre modle chipów mają wymiary mierzone w dziesiątych częściach milimetra. Niska cena produkcji tych mikrourządzeń sprawia, że znajdują one zastosowanie jako zamiennik kodów kreskowych i etykiet.

Tagi RFID semipasywne

Tagi semipasywne są rodzajem kompromisu pomiędzy tagami pasywnymi a aktywnymi. Wewnętrzna bateria zasila tylko układ mikroprocesorowy, antena zasilana jest tak jak w przypadku tagów pasywnych energią pola emitowanego przez czytnik.

Tagi podzielić można także ze względu na częstotliwość odbieranego i wysyłanego sygnału:

  • niska – rzędu kilkuset kHz
  • średnia – rzędu kilkudziesięciu MHz
  • wysoka rzędu kilkuset MHz

oraz ze względu na możliwość zapisu danych:

  • tylko do odczytu
  • możliwością odczytu i zapisu

Czytniki RFID UHF dalekiego zasięgu

 

idz-do-sklepu-rfid-uhf-mifare-unique

Zobacz w naszym sklepie RFID


Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem