Zmiany wprowadzone do programu Narzędziownia w wersji 2.4

 • Rozbudowa raportu Wydruk stanów magazynowych, powiększenie o kolumnę pokazującą, na którym magazynie leży dane narzędzie.
 • Dodanie do kartoteki narzędziowej kolumny status narzędzi.
 • Rozbudowa raportu narzędzi przewidzianych do kontroli ISO – dodanie daty zakresu kontroli, od której ma być generowany raport.
 • Dodanie do kartoteki narzędziowej kolumn stan minimalny i maksymalny.
 • Rozbudowa wydruku rejestru dokumentów – dodanie pola wyboru narzędzia, z którego ma być generowany raport.
 • Rozbudowa modułu metrologicznego o nowe pola – Wymagania, Metoda sprawdzenia, Własność, Kalibracja.
 • Rozbudowa wydruku Stany minimalne, poszerzenie o kolumnę stan maksymalny.
 • Rozbudowa wydruku Obrót narzędziami według grup kontrahentów – dodanie pola wyboru rodzaju dokumentów.
 • Dodanie nowego raportu Okres wypożyczenia narzędzi unikatowych – wydruk pokazuje, ile dni dane narzędzie było wypożyczone w określonym przedziale czasu.
 • Dodanie nowej funkcji – wielokrotne wydawanie skanerem za pomocą kodów kreskowych, pozwalające na dodawanie kolejnej pozycji do dokumentu, bez konieczności klikania w klawisz Dodaj (wydawanie ciągłe ,podobne jak w hipermarkecie).
 • Dodanie nowych uprawnień dla operatorów blokujących dostęp do terminów ważności ISO
 • Dodanie procedury kontroli stanów magazynowych, która codziennie podczas pierwszego uruchomienia programu, sprawdza stan faktyczny z dokumentami obrotu na magazynie.
 • Rozszerzenie praw dostępu operatora o możliwość selektywnego przydzielania uprawnień do poprawy dokumentów: przyjęcia, wydania, zwrotu, likwidacji, przesunięcia międzymagazynowego i wydania do zużycia
 • Rozbudowa raportu Rejestr Dokumentów – możliwość wybrania filtra rodzaj i grupa Narzędzi.
 • Dodanie ikony Wydanie do zużycia do głównego panelu programu.
 • Moduł kontroli dat wystawianych dokumentów
 • Dodanie nowego rodzaju dokumentu jakim jest korekta dokumentu przyjęcia PZ pozwala na korygowanie błędów popełnionych przez magazyniera podczas wprowadzania asortymentu na magazyn.
 • Słownik miejsc użytkowania został wzbogacony o możliwość zdefiniowania czy dane pole jest aktywne czy nie.
 • Graficzna wizualizacja przekroczenia terminu narzędzi przewidzianych do kontroli ISO.
 • Dodanie nowej funkcji wraz z raportowaniem miejsce powstawania kosztów.
 • Dodanie miejsca użytkowania do kartoteki narzędzi w zakładce obrót
 • Dodanie nowego rodzaju dokumentu Korekta zakupu który umożliwia skorygowanie błędnie wystawionego dokumentu przyjęcia na magazyn
 • Dodanie funkcji szukania i sortowania słownika narzędzi w module przeglądów technicznych i legalizacji
 • Dodanie kolumny położenie przy wydawaniach i zwrotach
 • Dodanie przycisku generującego kod kreskowy dla pracownika w kartotece pracowniczej
 • Rejestrowanie obiegu dokumentu na poszczególnych operatorów
 • Dodanie możliwości wyboru w raportach wydziału przypisanego do pracowników
 • Dodanie drugiej daty terminu gwarancji wraz z raportowaniem
 • Filtrowanie na wydrukach stanów magazynowych po początkowych znakach indeksu lub nazwy
 • Dodatkowy moduł – Zwroty narzędzi unikatowych nowa funkcja pozwala w szybki sposób rozliczyć pracowników z pobranych narzędzi unikatowych.
 • Możliwość wybrania konkretnego Kontrahenta/Pracownika w raporcie Stany Magazynowe
 • Nowe uprawnienie blokujące dostęp niepowołanych użytkowników do Menu Administrator
 • Modyfikacja wydruku etykiety 45×18
 • Pole indeks GMM pojawia się na wydrukach obok pola Indeks

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem