Zmiany wprowadzone do programu Narzędziownia w wersji 2.0

Zmiany wprowadzone do programu Narzędziownia w wersji 2.0 w stosunku do 1.0:

 • Niezależny moduł do archiwizacji bazy danych
 • Automatyczna codzienna archiwizacja
 • Zmiana wykorzystywanej bazy danych z Interbase 6.0 na nowszą Firebird 1.5
 • Kartoteka pracowników:
  – możliwość wydruku stanów na dowolny dzień
  – możliwość wprowadzenia zdjęcia pracownika
  – drukowanie identyfikatorów z kodem kreskowym
  – możliwość dowolnego własnego uporządkowania i przeglądania kolumn z danymi (ustawienia użytkownika są automatycznie zapamiętywane)
  – kosmetyczne poprawki na wydruku: karta pracownika
 • Kartoteka narzędziowa:
  – kosmetyczne poprawki na wydruku: karta narzędzia
  – wprowadzenie nowych pól z danymi:
  – odchyłka górna i dolna, czasookres kontroli ISO
  – możliwość wprowadzenia zdjęcia narzędzia
  – wprowadzenie nowej funkcji „Powiel” pozwalającej szybko założyć nową kartotekę
  – na podstawie danych z obecnej
  – sortowanie list wyboru pól: rodzaj i grupa narzędzi
  – zapamiętywanie ostatnio wprowadzonej ceny zakupu narzędzia.
 • Pełna ewidencja ilościowo-wartościowa magazynu
 • Możliwość założenia stałych wzorców wprowadzanych nazw i indeksów, umożliwi to szybsze i bezbłędne wprowadzanie nowych nazw i kodów indeksów materiałowych
 • Wydanie i zwrot z magazynu:
  – wprowadzenie miejsca użytkowania
  – wprowadzenie pola: koszt uboczny wypożyczenia/zwrotu
  – drukowanie na dokumencie Rw cen zakupu narzędzi
  – kosmetyczne poprawki drukowanego dokumentu wydania
 • Przyjęcie na magazyn:
  – wprowadzenie pola: koszt uboczny zakupu
  – drukowanie na dokumencie Pw cen zakupu narzędzi
  – kosmetyczne poprawki drukowanego dokumentu przyjęcia
  – możliwość zakładania nowej kartoteki materiałowej podczas przyjmowania
  – narzędzia, którego nie ma jeszcze na stanie
 • Likwidacja:
  – wprowadzenie pola: koszt uboczny likwidacji
  – wydruk Protokół likwidacji z cenami poddanych likwidacji narzędzi
  – kosmetyczne poprawki wydruku: Protokół likwidacji
 • Nowe słowniki, kartoteki danych stałych:
  – wzorce nazw w kartotece narzędziowej
  – wzorce indeksów materiałowych w kartotece narzędziowej
  – słownik miejsca użytkowania
 • Wydruk stanów magazynowych:
  – wydruk stanów magazynowych według miejsca użytkowania
  – wydruk stanów magazynowych na dowolny dzień
  – możliwość wydruku cen i wartości
 • Poprawka eksportu danych do Excela
 • Nowe zestawienie: Roczny harmonogram narzędzi przewidzianych do kontroli ISO
 • Nowy rozbudowany wydruk:
  Obrót narzędziami wg grup kontrahentów/pracowników w wersji zbiorczej –
  dokumentami, oraz w wersji szczegółowej z indeksami materiałowymi
 • Nowy rozbudowany wydruk:
  Rejestr dokumentów wystawionych w zadanym przedziale czasu, dla określonego
  pracownika/kontrahenta w wersji zbiorczej – dokumentami, oraz w wersji
  szczegółowej z indeksami materiałowymi
 • Rozbudowanie listy parametrów konfiguracji programu:
  – definiowanie nazw i typów wystawianych dokumentów
  – wybór sposobu identyfikacji pracowników
  – załączanie i wyłączanie modułu automatycznej codziennej archiwizacji danych
  – załączanie i wyłączanie możliwości korzystania ze wzorców nazw i indeksów
  – materiałowych w kartotece magazynowej
 • Operatorzy systemu:
  – wprowadzenie dla operatorów precyzyjnych praw dostępu do poszczególnych funkcji
  – programu z możliwością definiowania poprawiania, dopisywania lub usuwania
  danych
 • Nowa funkcja:
  zmiana operatora systemu pozwalająca zalogować się nowemu operatorowi bez
  konieczności wychodzenia z programu

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem