Współpraca kolektora danych Cipherlab z programem

Cykl pracy programu magazynowego z kolektorem danych z serii CipherLab (modele CPT 8000, CPT 8001 i CPT 8300) wygląda następująco:

 1. Przesłanie kartotek magazynowych z programu Narzędziownia do kolektora danych.
 2. Zczytywanie kodów kreskowych i wprowadzanie ilości sztuk danego narzędzia lub materiału przez magazyniera do kolektora danych.
 3. Synchronizacja danych pomiędzy kolektorem, a programem Narzędziownia.
 4. Wygenerowanie odpowiedniego dokumentu wydania z magazynu.

1. Przesłanie kartotek magazynowych z programu Narzędziownia do kolektora danych

W kolektorze danych CipherLab należy wybrać funkcję Narzędzia i następnie Ładuj bazę. W programie Narzędziownia należy uruchomić Administrator->Eksport kartoteki do kolektora danych. Kolektor musi być umieszczony w stacji dokującej.

Prawidłowość przesłania danych do kolektora CipherLab można sprawdzić za pomocą funkcji kolektora Narzędzia->Podgląd danych.

kolektor danych

2. Wystawianie dokumentu wydania z magazynu przy pomocy kolektora danych

Wystawienie dokumentu składa się z dwóch etapów: wprowadzenie (wczytanie) kodów kreskowych do kolektora Cipherlab i wystawienie dokumentu w programie Narzędziownia.

 • wprowadzenie (wczytanie) kodów kreskowych do kolektora
  W kolektorze należy wybrać opcję Skanowanie, a następnie Kod lub Kod,ilość. W zależności od wybranej opcji operator będzie mógł wprowadzać ilości sztuk z klawiatury lub program założy dla każdego kodu domyślną wartość jednej sztuki. W momencie importu danych do Narzędziowni, wszystkie ilości sztuk dla danego kodu zostaną automatycznie zsumowane.

  Możliwa jest także praca z podglądem bazy danych. Służy do tego opcja Skanowanie->Baza danych. Kolektor dla każdego wczytanego kodu wyświetli automatycznie nazwę asortymentu.

  Skanowanie kończy się naciskając klawisz Esc. Skanowanie może zostać przerwane w dowolnym momencie i wznowione po ponownym zakończeniu kolektora danych Cipherlab.

 • kolektor danych

 • Wystawienie dokumentu Wz w programie Narzędziownia

  W celu wystawienia dokumentu wydania z magazynu należy wprowadzić Nazwę/Nazwisko wypożyczającego, datę, a następnie przejść na zakładkę Pozycje dokumentu.

  W kolektorze należy wybrać funkcje Transmisja->Data file i umieścić go w podstawce. W programie należy kliknąć przycisk +Kolektor.

  Dane z kolektora zostaną wprowadzone do dokumentu. Możliwa jest jego edycja, zmiana ilości sztuk, dopisanie lub usunięcie wybranych pozycji.

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem