Usługi

Oferujemy Państwu:

Nadzór nad programami

 • kontrola poprawności przetwarzanych danych
 • kontrola poprawności kopii bezpieczeństwa
 • analiza błędów na dyskach
 • profilaktyka antywirusowa
 • bieżąca pomoc
 • drobne modyfikacje zainstalowanych programów
 • modernizacja istniejącego sprzętu
 • wdrażanie pakietu biurowego Open Office

Nadzór nad siecią komputerową

 • konfiguracja serwera sieciowego Linux, Novell, Windows
 • konfiguracja stanowisk roboczych
 • modernizacja i gruntowne czyszczenie istniejącego sprzętu
 • podłączenie drukarek sieciowych
 • konfiguracja internetu i poczty elektronicznej
 • kontrola poprawności kopii bezpieczeństwa
 • bieżąca pomoc

Programy komputerowe
uwzględniające specyficzne potrzeby klienta i pisane na jego zamówienie Dotychczas zostało napisane i wdrożone oprogramowanie:

 • finansowo-księgowe
 • handlowe
 • program kasowy
 • ewidencja środków trwałych
 • rozliczenie wspólnot mieszkaniowych
 • Technologiczne Przygotowanie Produkcji
 • ewidencja i rozliczenie czynszów
 • kartoteki magazynowej
 • zbieranie i przetwarzanie danych z filii firmy
 • obsługa firm w rodzaju konsorcjum – system argentyński
 • fakturowanie i rozliczenie wynajmu pomieszczeń
 • obsługa salonów samochodowych
 • obsługa kas w Rejonach Energetycznych
 • do obsługi serwisu sprzętu uszkodzonego
 • do fakturowanie usług
 • Super Ksiega Podatkowa
 • do rozliczania handlowców w firmie Wilkinson Sword
 • do obsługi wydawnictwa prasowego i prenumeratorów
 • programy do obsługi magazynu telefonów GSM
 • program do obsługi hotelu
 • Rozliczanie kosztów braków
 • Rozliczanie kosztów wynajmu maszyn górniczych
 • Ewidencja i rozliczanie kredytowych umów bankowych
 • Narzędziowania, magazyn i wypożyczalnia narzędzi

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem