TPP Technologia

Techniczne Przygotowanie Produkcji

Program dedykowany jest dla małych, średnich i dużych zakładów o profilu produkcyjnym.
Celem programu jest wspomaganie tworzenia dokumentacji technicznej oraz zarządzanie już istniejącą w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu zapewnia przy poniesieniu minimalnych kosztów podniesienie wydajności oraz jakości pracy, zminimalizowanie czasu przeznaczonego na opracowanie technologii przez dział technologiczny, zoptymalizowanie oraz przeniesienie dotychczas ręcznie wykonywanych czynności do zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego projektowanie procesu technologicznego.

System przewiduje zorganizowanie projektu procesu technologicznego w następujący sposób:

ZLECENIE opracowane przez dział handlowy lub przygotowania produkcji
ELEMENTY wszystkie części wchodzące w skład zlecenia wraz z opracowaniami materiałowymi
TECHNOLOGIA zbiór operacji, zabiegów wraz wykazem stanowisk pracy oraz czasami

Główne cechy i zalety programu:

  • architektura klient-serwer: możliwość pracy wielu użytkowników na jednym wspólnym archiwum;
  • intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika – rozwijane menu pozwalające w prosty sposób dotrzeć do poleceń;
  • automatyzacja procesu projektowania procesu technologicznego co daje zmniejszenie do minimum czasu opracowania nowej technologii;
  • tworzenie dokumentacji technologicznej w postaci kart technologicznych oraz kart pracy i innych wydruków wg. potrzeb;
  • poprawa jakości i zmniejszenie kosztów produkcji przez pełną powtarzalność procesu technologicznego oraz kontrolę nad zadanymi czasami pracy;
  • analiza procesu technologicznego możliwość tworzenia różnorodnych zestawień czasów pracy na podstawie opracowanych technologii.

Program jest otwarty na indywidualne cechy każdego przedsiębiorstwa i umożliwia jego adaptacje oraz wzbogacenie o dodatkowe moduły zgodnie z potrzebami i propozycjami.

Polecając System Wspomagania Projektowania Procesu Technologicznego gwarantujmy adaptacje programu do Państwa potrzeb oraz wdrożenie w przedsiębiorstwie i przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi.

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem