Sprzedaż CRM

Zintegrowany system CRM obsługi klienta

System CRM,magazyn,handel,serwis,sekretariat

System Berberis CRM jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym typu klient-serwer, stworzonym głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.
W zależności od wersji, może współpracować z różnymi serwerami baz danych: Oracle, bądź PostgreSQL. W zależności od konfiguracji może obsługiwać różne rodzaje firm:

 • handlowe
 • usługowe
 • produkcyjne
 • kancelarie prawne
 • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Wraz z dostawą systemu CRM oferujemy wdrożenie, parametryzację, szkolenie i opiekę serwisową. Korzystamy przy tym z pomocy współpracujących z nami przedsiębiorstw informatycznych na terenie całego kraju.

W celu zapoznania się z systemem CRM polecamy
przewodnik interakcyjny System CRM Berberis
zamieszczony na stonie producenta programu firmy BMS.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU CRM BERBERIS:

MODUŁ TIGNUM

Pełna ewidencja kontrahentów oraz innych podmiotów

 • Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
 • Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
 • Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach, zaległościach, kredytach itp.
 • Rejestrowanie powiązań między kontrahentami
 • Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
 • Informacja o towarach zakupionych przez klienta (numery seryjne)
 • Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
 • Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)

Rejestrowanie zdarzeń (kontaktów handlowych i innych działań)

 • Przechowywanie informacji o zdarzeniach
 • Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
 • Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
 • Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
 • Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
 • Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
 • Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
 • Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza

Grupowanie zdarzeń w sprawy

 • Przechowywanie informacji o sprawach
 • Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
 • Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji
 • Zlecanie spraw pracownikom
 • Monitorowanie zmian osób prowadzących sprawy

Grupowanie spraw w projekty

 • Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych klientów
 • Hierarchiczna wizualizacja projektów
 • Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Ganta)

Korespondencja seryjna

 • Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
 • Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
 • Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
 • Współpraca z dowolnym programem pocztowym

Obsługa poczty elektronicznej

 • Wbudowany, w pełni funkcjonalny, wygodny, klient poczty elektronicznej
 • Stosunkowo duża odporność na wirusy uzyskana dzięki wykorzystaniu motoru GEKO
 • Automatyczne przyporządkowywanie korespondencji do kontrahentów

Baza wiedzy

 • Przechowywanie i porządkowanie wiedzy zgromadzonej w firmie
 • Możliwość wprowadzania notatek oraz podpinania załączników zapisanych w dowolnym formacie
 • Generowanie słów kluczowych
 • Zaawansowane narzędzia wyszukiwania informacji
 • Działania marketingowe
 • Tworzenie cenników
 • Tworzenie zestawów promocyjnych uwzględniających okres obowiązywania
 • Tworzenie grup klientów uprzywilejowanych
 • Określanie upustów dla poszczególnych klientów
 • Generowanie raportów
 • Współpraca z nowoczesnymi centralami telefonicznymi i programem Skype
 • Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
 • Automatyczne rozpoznawanie osoby dzwoniącej, generujące otwarcie kreatora nowego zdarzenia
 • Możliwość przekierowania rozmowy do innego użytkownika mechanizmami systemu
 • Opcja nagrywania rozmów telefonicznych
 • Lista rozmów telefonicznych do wykonania/wykonanych

Organizacja pracy

 • Możliwość definiowania procedur dla poszczególnych typów działań
 • Wizualizacja procedur na dynamicznie tworzonych diagramach (“workflow”)
 • Lista spraw do załatwienia na dany dzień
 • Na życzenie – bieżące przypomnienia o sprawach do załatwienia
 • Przekazywanie działań pomiędzy pracownikami
 • Graficzna wizualizacja przebiegu procesów

Archiwizacja i obieg dokumentów

 • Możliwość przekazywania dokumentów pomiędzy użytkownikami
 • Możliwość przekazywania spraw do załatwienia pomiędzy użytkownikami
 • Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
 • Współpraca ze skanerem
 • Nadawanie dokumentom zewnętrznym numerów referencyjnych

MODUŁ RADIX

Gospodarka magazynowa

 • Przechowywanie informacji o usługach, towarach i ich producentach
 • Możliwość zróżnicowania nazw towarów dla poszczególnych odbiorców
 • Przyporządkowywanie produktom cen, rabatów i innych, dowolnych atrybutów
 • Przechowywanie informacji o dostawach i innych operacjach magazynowych
 • Automatyczne generowanie zamówień dla dostawców
 • Wystawianie i rejestrowanie różnych dokumentów magazynowych
 • Kontrola i korygowanie stanów w poszczególnych magazynach
 • Sprzężona aktualizacja stanów magazynowych (obsługa produkcji)
 • Identyfikacja towarów na poziomie egzemplarza (numery seryjne)
 • Raporty magazynowe

MODUŁ FLOS

Sprzedaż i fakturowanie

 • Tworzenie i śledzenie realizacji zamówień
 • Wystawianie faktur VAT, faktur eksportowych, unijnych, paragonów i faktur pro forma
 • Wystawianie dokumentów korygujących
 • Obsługa wielu walut, wielu kursów i wielu rachunków bankowych
 • Obsługa kredytu kupieckiego
 • Monitorowanie należności oraz wiarygodności klientów
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi (Elzab, Novitus, Posnet)

MODUŁ FOLIUM

Procesy rozliczeniowe

 • Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych
 • Wewnętrzne i zewnętrzne stawki pracowników
 • Uzależnienie stawek zewnętrznych od obsługiwanych klientów i prowadzonych spraw
 • Pełna obsługa historii stawek
 • Wielostopniowy system weryfikacji rozliczeń
 • Różne rodzaje raportów dla klientów i przedsiębiorstwa

Zobowiązania i należności

 • Rejestrowanie i przechowywanie informacji o zobowiązaniach i należnościach
 • Rejestrowanie płatności
 • Powiązanie z dokumentami PZ
 • Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach i zaległościach
 • Przeglądanie list, wyszukiwanie, filtrowanie oraz eksport informacji

MODUL CORTEX

Procesy serwisowe

 • Przechowywanie informacji o usługach serwisowych
 • Rejestrowanie zgłoszeń i planowanie działań w oparciu o wygodny kalendarz
 • Generowanie zleceń dla techników
 • Monitorowanie przebiegu prac i rozliczanie kosztów

MODUŁ BACCA

Analizy i raporty

 • Predefiniowane grupy i kategorie raportów
 • Możliwość tworzenia własnych raportów w obrębie wybranych grup
 • Wygodny wybór kolumn, filtrów, kolejności i porządku sortowania
 • Eksport wyników do formatów MS Word, MS Excel, HTML, XML, CSV

MODUŁ SPINA

Organizacja pracy

 • Możliwość definiowania procedur dla poszczególnych typów działań
 • Wizualizacja procedur na dynamicznie tworzonych diagramach (“workflow”)

Konfigurowalność

 • Bardzo duże możliwości definiowania uprawnień użytkowników
 • Obsługa słowników podstawowych: pracowników, miast, ulic, itp.
 • Obsługa złożonych słowników atrybutów (ze słownikami podrzędnymi)
 • Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Opis programu System CRM Berberis w formacie PDF.

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem