Subiekt GT Asystent SGT2

Wymagania sprzętowe

Jest to program przeznaczony do współpracy z kolektorami typu batch z tekstowym systemem operacyjnym. Stąd w przeważającej większości głównymi odbiorcami są posiadacze kolektorów Cipherlab pracujących w trybie tekstowym np. 711, 8000, 8001, 8300 czy 8400.

Wymagania software’owe

Do prawidłowej pracy program Asystent SGT2 wymaga aktywnej licencji Sfery w Subiekcie GT, Framework
3.5 odpowiedniej aplikacji zainstalowanej w kolektorze
AsystentSGT2


 

Opis programu Asystent SGT2

Możliwości programu są ogromne, w przeważającej większości oznaczanie dokumentów odbywa się bezpośrednio w programie Asystent SGT2, a dane zebrane przez kolektor danych są obrabiane przez Asystenta SGT2.
Tym samym jest to kolejna alternatywa dla programu Mobilny Subiekt, dzięki której praca na magazynie może być jeszcze łatwiejsza niż dotychczas. Warto przypomnieć iż program Mobilny Subiekt spotkał się z różnymi opiniami użytkowników w kwestii jego działania, a to czasem zrywa połączenie, jego wznowienie trwa kilka minut, lub jest kłopot ze skanowaniem kodów kreskowych, mobilny subiekt się zawiesza. Nie jest to dobrze odbierane wśród np. magazynierów, gdyż w momencie wydawania bądź przyjmowania towaru, aplikacja musi chodzić dobrze a nie “prawie” dobrze.

Inwentaryzacja Subiekt GT w programie Asystent SGT2

Powracając do programu Asystent SGT2, posiada on szereg funkcji które mają istotne znaczenie jeśli chodzi o prawidłową pracę magazynu.
Jedną z najważniejszych funkcji jest Inwentaryzacja jaką można przeprowadzić z wykorzystaniem Inwentaryzacji cząstkowej w Subiekcie GT, co z pewnością docenią wszyscy użytkownicy Ci nowi oraz Ci dotychczasowi.

Inwentaryzacja jest olbrzymią zaleta programu, ale jest nią możliwość utworzenia takich dokumentów jak:

 • FZ – Faktura zakupu
 • Fs – Faktura sprzedaży
 • PW – Przychód wewnętrzny
 • RW – Rozchód wewnętrzny
 • MM – Przesunięcie między-magazynowe
 • PA – Paragon

Inne ciekawe funkcje programu Asystent SGT

Oprócz dokumentów magazynowych możliwe jest dopisanie do bazy programu Subiekt GT nowego towaru zapisanego w kolektorze. Asystent SGT2 wykorzystuje informację z programu Subiekt GT o podstawowych kodach kreskowych, czy też dodatkowych kodów występujących w programie Subiekt GT. Dzięki temu, aplikacja jest w większym stanie wykorzystać dane dodatkowe produktu, co jest niewątpliwą zaletą programu.

Również utworzenie w pamięci kolektora niezależnych dokumentów z inwentaryzacji, dokumentu
bez kontrahenta, wielu dokumentów z kontrahentami jest użyteczną funkcją i często będzie się z niej korzystać.

Po załadowaniu bazy danych z programu Subiekt GT do programu Asystent SGT2 a następnie wysłaniu tej bazy do kolektora, zyskujemy użyteczną funkcję jaką jest sprawdzarka cen, oraz sprawdzarka stanu magazynowego.
Wystarczy zeskanować kod produktu przy pomocy czytnika kodów kreskowych w kolektorze danych, aby porównać cenę zawarta na fakturze (w przypadku PZ) z obecną ceną produktu jaka występuje w bazie programu Subiekt GT.

Do pozostałych funkcji programu AsystentSGT2 należą:

 • wprowadzanie do programu Subiekt GT daty ważności i numeru partii towarów.
 • wybór grupę cenowej bazy towarowej spośród ceny detalicznej, hurtowej lub specjalnej
 • praca z wybranym magazynem
 • praca z kontrahentami
 • eksport bazy towarowej i dokumentu do pliku tekstowego.
 • import bazy lub dokumentu z pliku tekstowego.
 • import do programu Subiekt GT na podstawie kodów kreskowych jak i symboli z Subiekta
 • podłączenie się do dowolnego serwera i bazy z instancją programu Subiekt GT
 • inwentaryzacja na kilku kolektorach jednocześnie!!!
 • wprowadzanie do programu Subiekt GT daty ważności i numeru partii towarów
 • możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb klienta.

Wstępna konfiguracja pracy Asystenta SGT2 z bazą programu Subiekt GT

Trzeba pamiętać, iż przed przystąpieniem do pracy z programem Asystent SGT2, należy odpowiednio skonfigurować niektóre ustawienia jak:

 • Serwer z bazą(ami) programu Subiekt GT
 • Wskazać wybór bazy z serwera
 • Wpisać hasło do bazy programu Subiekt GT
 • Należy wpisać dane operatora programu Subiekt GT oraz jego hasła, aby można było połączyć pracę programów w sposób automatyczny
 • Należy wskazać typ kolektora danych, oraz sposób komunikacji
 • Zaznaczyć, lub odznaczyć pozycję dotyczącą dodatkowych kodów, czy możliwości wyboru magazynu

Te wszystkie ustawienia można dokonać w jednym oknie, co jest istotną zaletą gdyż oszczędza nam to przeszukiwanie pozostałych opcji konfiguracji, jak ma to czasem miejsce w innych programach.
AsystentSGT2

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem