Program RCP Punktualnik 2.0

Program RCP (rejestracja czasu pracy) Punktualnik 2.0, to zaawansowane narzędzi nadzoru i rozliczania pracowników przedsiębiorstwa.

program rcp kalendarz pracownika

Najważniejsze cechy i zalety programu RCP Punktualnik 2.0

 • program RCP sieciowy, wielostanowiskowy w architekturze klient – serwer
 • definiowalne uprawnienia/prawa dostępu operów
 • monitoring zdarzeń w trybie rzeczywistym, monitoring w formie graficznej
 • współpraca systemu RCP z kamerami IP
 • powiadamianie e-mail lub sms, w wypadku wystąpienia danego zdarzenia (np. wejście Pana Kowalskiego lub alarm sabotażowy na wybranym urządzeniu)
 • różnorodne raporty, większość generowana jednym kliknięciem, np.: RCP – rejestracja czasu pracy, KD – kontrola dostępu, lista użytkowników, lista uprawnień, przypisane strefy czasowe
 • zarządzanie użytkownikami – rejestracja oraz przypisywanie kart/rejestracja odcisków palców, wgrywanie zdjęć i przesyłanie do czytników zdalnych
 • definiowanie rozbudowanych grafików pracy: dla firmy, działów lub indywidualnych użytkowników
 • zaawansowane zarządzanie nieobecnościami, definicji absencji godzinowych
 • tryb akceptacji nadgodzin
 • moduł RCP rozliczania zdarzeń, zarządzanie okresami rozliczeniowymi
 • wyświetlanie wiadomości tekstowych na ekranie urządzenia przypisanych danemu użytkownikowi lub dostępnych dla wszystkich
 • możliwość nietypowych zastosowań i modyfikacji oprogramowania RCP pod potrzeby klienta

program RCP, monitoring pomieszczeń

Punktualnik, dzięki budowie modułowej, może być dowolnie konfigurowany w zależności od potrzeb klienta. W skład każdego programu wchodzą następujące części:

 • Moduł zarządzania użytkownikami
 • Moduł zarządzania urządzeniami
 • Pobieranie informacji (logów) z urządzeń i podgląd ostatnich zdarzeń
 • Moduł administratora – zarządzanie aplikacją

program rcp Punktualnik

Dostępne moduły programu rejestracji czasu pracy Punktualnik:

 • RCP – Rejestracja czasu pracy
 • KD- Kontrola dostępu
 • Monitoring
 • Obsługa kamer
 • Eksport logów – danych pobranych z czytników
 • Licznik wejść
 • Kontrola zleceń
 • Moduł powiadamiania o absencji on-line
 • Wysyłanie powiadomień sms

1. Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie użytkownikami

W górnej części okna znajduje się pasek z ikonami pozwalającymi zarządzać pracownikami. Dostępne opcje to:

 • 1.1 Dodawanie, edycja i usuwanie użytkowników
 • 1.2 Import użytkowników
 • 1.3 Zarządzania pulą kart
 • 1.4 Dodawanie i usuwanie działów

Lista wszystkich osób zorganizowana jest w postaci drzewa i pozwala w łatwy sposób podzielić pracowników na poszczególne działy. Ułatwia również przenoszenie pracowników pomiędzy działami – metodą przeciągnij-i-upuść.

1.1. Edycja/dodawanie użytkownika

program RCP

odciski palców rcp

Okno programu podzielone jest na zakładki:

 • Informacje podstawowe – dane takie jak, imię, nazwisko, dział, pesel, login i hasło do systemu, uprawnienia w programie, zdjęcie użytkownika (przy zakupie modułu Kamer można je wykonywać przy ich pomocy)
 • Informacje dodatkowe – adres itp.
 • Karta i odcisk palca – karta, którą będzie posługiwał się użytkownik, a po podłączeniu urządzeń można zarejestrować odcisk palca w czytniku
 • RCP – (rejestracja czasu pracy) – szczegółowe informacje dotyczące rejestracji czasu pracy, takie jak: data rozpoczęcia umowy, wymiar przysługującego urlopu itp.

1.2 Import użytkowników – zaczytanie danych o pracownikach z pliku csv.

1.3 Pula kart – zarządzanie kartami w systemie – dodawanie kart do puli, przypisywanie użytkownikom

2. Zarządzanie urządzeniami

2.1 Dodawanie nowego urządzenia

karty zbliżeniowe rcp

2.2 Zarządzanie czytnikami

czytniki rcp

Okno to podzielone jest na następujące zakładki:

 • informacje – nazwa, numer seryjny, odciski palca
 • informacje dodatkowe – grupa urządzeń, typ urządzenia, kamera współpracująca z czytnikiem (tylko w module Kamery)
 • połączenia – typ połączenia, numer IP, maska, brama itp
 • klawisze funkcyjne – dopasowanie zdarzeń (np. wyjście na przerwę) do określonych klawiszy funkcyjnych w urządzeniu
 • ustawienia interfejsu Wiegand
 • zarządzanie informacjami w czytniku np. czyszczenie ustawień kontroli dostępu, restart, otwieranie drzwi

2.3 Eksport użytkowników– pozwala na przesyłanie do urządzeń osób zarejestrowanych w programie
2.4 Klonowanie urządzeń – wysyłanie ustawień kontroli dostępu, użytkowników, wiadomości sms z jednego urządzenia do innych

3. Logi

Pobieranie informacji o logach i super logach z urządzeń do bazy danych, podgląd ostatnich zdarzeń pracowników (kto obecnie jest w pracy itp.)

rozliczenie czasu pracy logi

rozliczenie czasu pracy pracowników

4. Ustawienia – zarządzanie aplikacją

rcp - administrator

 • baza – pozwala określić lokalizację bazy danych lokalną lub na serwerze
 • tworzenie kopii zapasowej bazy danych
 • preferencje np. czas bezczynności, po jakim użytkownik zostanie wylogowany
 • logi – określenie sposobu pobierania logów, czyszczenia i blokowania urządzeń
 • kolejne zakładki są widoczne w zależności od wykupionych modułów

5. RCP – Rejestracja czasu pracy

5.1 Okresy – Zamknięcie okresu rozliczeniowego blokuje możliwość dokonywania zmian w harmonogramach, dopisywania nowych zdarzeń itp.

okresy

5.2 Absencje – definiowanie typów nieobecności i ustawianie nieobecności dla poszczególnych użytkowników

rcp absencja pracowników

Okno programu podzielone jest na trzy części:

 • definiowanie typów – pozwala na dobranie własnej nazwy dla wybranego typu, a także na zdefiniowanie jego własności takich jak np. doliczenie czasu nieobecności do czasu pracy
 • przypisywanie nieobecności użytkownikom odbywa się w intuicyjny sposób na siatce kalendarza – dwukrotnym kliknięciem myszką na wybranym dniu lub metodą drag and drop. Istnieje również możliwość ustawiania nieobecności godzinowych.
 • generowanie raportów nieobecności – dla pojedynczych użytkowników lub całych działów na dowolny okres czasu

5.3 Harmonogramy

Program RCP Punktualnik 2.0

 • definiowanie schematów harmonogramów – specyfikowanie w jaki sposób będzie obliczany czas pracy w zależności od typu harmonogramu. Możliwość ustawienia typu dnia (roboczy, wolny, święto – ustawienia te determinują obliczaną ilość nadgodzin). Zaawansowane ustawienia godzin pracy – nienormowany czas pracy, godziny wejścia, wyjścia, długość przysługującej przerwy, obliczanie nadgodzin i godzin nocnych, zaokrąglenia).
 • kalendarze – to graficzne dopasowywanie schematów harmonogramów na poszczególne dni dla pracowników. W najprostszej konfiguracji wystarczy stworzyć kalendarz dla całej firmy, z którego będą korzystać wszyscy. W razie potrzeby można również tworzyć osobne kalendarze dla działów i dla poszczególnych pracowników. Program Punktualnik RCP także działa bez stworzonych harmonogramów, jednak takie działanie pozwala jedynie na liczeniu czasu pracy od wejście do wyjścia, bez nadgodzin, tworzenia bilansu itp.
 • generowanie raportów z kalendarzy – możliwość wyboru jakie informacje mają być na nich umieszczane, dla kogo i na jaki okres czasu.

5.4 Raporty RCP – zaawansowanie raportowanie czasu pracy pracowników

liczenie czasu pracy

 • czas pracy – obliczanie czasu pracy wyświetlone w przejrzysty sposób, godziny planowane, rzeczywisty czas pracy, spóźnienia, nadgodziny, godziny nocne, wyjścia służbowe i prywatne.
 • nadgodziny
 • analiza logów – przejrzysty podgląd zdarzeń podzielonych według dni
 • logi – wszystkie zdarzenia, które można dowolnie modyfikować, usuwać lub dopisywać nowe
 • podsumowanie ilości godzin w wybranym przedziale czasu
 • raporty – drukowanie szczegółowych raportów
 • eksport czasu pracy w wybranym formacie
 • autoryzacja godzin – autoryzowanie czasu pracy, gdy pracownik przyszedł poza wyznaczonymi godzinami.
  wykresy

6. Kontrola dostępu

Moduł pozwala zarządzać dostępem do pomieszczeń przy użyciu urządzeń KD – kontroli dostępu. Można ustawić:

 • strefy czasowe
 • grupy dostępu
 • kombinacje dostępu grup
 • indywidualne uprawnienia użytkowników
 • wyświetlanie uprawnień
 • wakacje

Dostępne są również zaawansowane raporty kontroli.

kontrola dostępu

7. Monitoring

Moduł Monitoring pozwala na przeglądanie zdarzeń w urządzeniach w trybie rzeczywistym. Oznacza to, iż w momencie gdy pracownik przyłoży palec lub kartę, takie zdarzenie jest wysyłane i wyświetlane na monitorze. Dodatkowa integracja z kamerami łączy zdarzenia w urządzeniu ze zdjęciem z kamery (fotorejestracja). Pozwala to sprawdzić, czy dany pracownik,to ta sama osoba, która jest autorem zdarzenia w systemie RCP bądź KD. Dodatkowo, wyświetlane jest referencyjne zdjęcie pracownika z bazy danych.

kontrola dostępu monitoring

8. Kamery

Moduł umożliwia integrację z kamerami IP. Podając jedynie adres IP, oraz ewentualne login i hasło można pobrać obraz z dowolnej kamery umieszczonej w sieci. Gdy posiadamy również moduł Monitoring resztę wykona program Punktualnik RCP – połączy zdarzenie z urządzenia RCP lub KD ze zdjęciem wykonanym przez kamerę.

Program RCP Punktualnik 2.0

9. Eksport logów

Program RCP Punktualnik 2.0. eksportuje dane pobranych z urządzeń do pliku tekstowego lub pliku csv. Pozwala to na łatwą integrację naszych urządzeń RCP z programami kadrowo-płacowymi takimi jak Symfonia, Optima, Teta.

program rcp kontrola czasu pracy

10. Licznik wejść

Moduł Licznik Wejść zlicza jedynie wejścia poszczególnych użytkowników w zadanym okresie czasu (nie oblicza czasu pomiędzy zdarzeniami), a także wyświetla szczegółowe raporty wejść. Jest przydatny, gdy interesuje nas kiedy konkretne osoby wchodziły, a nieistotne jest ile czasu spędziły w poszczególnych pomieszczeniach. Moduł taki przydaje się przy organizowaniu różnego rodzaju programów lojalnościowych w sklepach, restauracjach itp.

program rcp kontrola czasu pracy

11. Kontrola zleceń

Wraz ze zdarzeniami pracownicy mogą wprowadzać w urządzeniach numery zleceń. Do definiowania ich i rozliczania czasu pracy nad nimi służy ten moduł.

program rcp kontrola czasu pracy

12. Obsługa absencji online

Możliwość dodawania absencji online. Łatwy i prosty formularz dostępowy zapisuje w bazie danych programu informację o wysłanych absencjach, logowanie odbywa się poprzez przypisany login i hasło w bazie. Administrator systemu otrzymuje powiadomienia o przesłanych absencjach i podejmuje decyzję o akceptacji lub odmowie udzielenia czasu wolnego.

Karta zbliżeniowa RFID UHF

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa biała do zadruku standardu RFID UHF – dostawa do 24H.
Zobacz w sklepie RFID

Karta zbliżeniowa standardu Unique Q5

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa biała do zadruku standardu Unique (Roger, Prox, Satel, Punktualnik, KD, RCP) – dostawa do 24H.
Zobacz w sklepie RFID

Karta zbliżeniowa standardu Mifare

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa biała do zadruku standardu Mifare (Roger, Prox, Satel, Punktualnik, KD, RCP) – dostawa do 24H.
Zobacz w sklepie RFID

NOWOŚĆ! Dualna karta zbliżeniowa standardu Unique + UHF

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa biała do zadruku standardu Unigue + UHF – dostawa do 24H.
Zobacz w sklepie RFID

NOWOŚĆ! Dualna karta zbliżeniowa standardu Mifare + UHF

Wysokiej jakości karta zbliżeniowa biała do zadruku standardu Mifare + UHF – dostawa do 24H.
Zobacz w sklepie RFID

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem