Program do ewidencji odpadów

Przedstawiamy prosty i skuteczny system do elektronicznej ewidencji odpadów za pomocą urządzeń mobilnych (zwanych kolektorami danych). Program prowadzi pełną ewidencję zbieranych odpadów komunalnych i znacznie przyśpiesza sprawozdawczość.

elektroniczna-ewidencja-odpadow-odpady-komunalne

Prostota programu do ewidencji opadów komunalnych zapewnia szybkie wdrożenie pośród osób nie mających kompletnie żadnego doświadczenia w pracy z komputerami i skanerami kodów kreskowych. Zmniejsza to koszty wdrożenia systemu i szkolenia pracowników z zakresu jego obsługi.

Kody kreskowe odpadów komunalnych przechowują wszystkie informacje pozwalające na identyfikację płatnika oraz odpadów.

Etykiety z kodem kreskowym po przeprowadzeniu dystrybucji wśród mieszkańców, są nalepiane na workach lub pojemnikach. W czasie zbiórki są odczytywane za pomocą terminali mobilnych przez pracowników firmy komunalnej.

Korzyści z zastosowania systemu do identyfikacji odpadów komunalnych (worków ze śmieciami):

 • pełna ewidencja zbieranych odpadów komunalnych
 • nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi
 • usprawnienie pracy sprawozdawczej
 • zwiększenie atrakcyjności firmy świadczącej usługi komunalne dla Urzędów odpowiedzialnych za organizację zbioru odpadów

program-do-elektronicznej-ewidencji-odpadow-komunalnych

W jaki sposób działa system ewidencji odpadów:

 • po dostarczeniu przez Urząd informacji o deklaracjach mieszkańców bądź podpisaniu przez mieszkańca umowy o wywóz odpadów bezpośrednio z firmą komunalną – wprowadzamy dane płatników do systemu
 • pracownik firmy po wprowadzeniu danych do systemu drukuje karty zawierające foliowe etykiety samoprzylepne na worki i pojemniki na śmieci z kodem kreskowym i dystrybuuje je pomiędzy mieszkańcami
 • każdy pojazd firmy komunalnej wyposażony zostaje w kolektor danych z zainstalowanym programem do ewidencji odpadów PWSK
 • mieszkaniec nakleja kod kreskowy na worek z odpadami bądź kontener
 • pracownik firmy w momencie odbioru odpadów skanuje kolektorem danych kod kreskowy, wskazuje rodzaj odpadu i potwierdza działanie (wszystko za pomocą maksymalnie 3 kliknięć)
 • po powrocie pojazdów na bazę pracownik przekazuje kolektor danych do biura a tam zostaje zaimportowana baza z urządzenia i przeniesiona do systemu
 • system przetwarza informacje i drukuje stosowne protokoły i rozliczenia

müllabfuhr

Darmowy ebook

Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie