Program Narzędziownia FAQ

 

Pytanie: Chcę powtórnie przeglądnąć/wydrukować wystawiony wcześniej dokument, jak to zrobić?
Odpowiedź: Wybranie dowolnego wystawianego dokumentu Rw, Zw, Pz, Likwidacja powoduje otwarcie się odpowiedniego okna i automatyczne przejście programu w tryb wystawiania nowego dokumentu. Wystarczy anulować ten tryb naciskając zielony znak „X” u góry tego okna. Program przejdzie wtedy w tryb przeglądania danych.

Pytanie: Dlaczego program pozwala wydawać narzędzia poniżej jego stanów?
Odpowiedź: Z menu programu należy wybrać Administrator – Parametry Programu i odznaczyć pole „wydawanie narzędzi poniżej stanu”.

Pytanie: Co zrobić aby program sam wykonywał archiwizację bazy danych?
Odpowiedź: Z menu programu należy wybrać Administrator – Parametry Programu i zaznaczyć opcję „archiwizować przy starcie programu”

Pytanie: Gdzie można ustawić prawa dostępu dla danego operatora?
Odpowiedź: Z menu programu należy wybrać Administrator – Operatorzy systemu przejść na zakładkę „prawa” i w oknie po prawej stronie zostawić mu te prawa które ma mieć nadane.

Pytanie: Chcę wykasować lub poprawić błędnie wystawiony dokument Rw, Zw, Pz , Pl
Odpowiedź: W zależności od tego jaki rodzaj dokumentu chcemy poprawić lub wykasować klikamy na Wydanie, Zwrot, Przyjęcie lub Likwidacja. Przechodzimy w tryb podglądu danych klikając na zielony znak X. Przechodzimy na zakładkę „Przeglądanie” i wybieramy interesujący nas dokument. Jeżeli chcemy wykasować cały dokument klikamy na czerwony znak – i kasujemy dokument. Gdy chcemy poprawić lub wykasować którąś pozycję przechodzimy na zakładkę „Pozycje” i po zaznaczeniu jej kasujemy klikając na czerwony znak – lub poprawiamy pozycję klikając na żółty znak trójkąta.

Pytanie: Jak sprawdzić aktualny stan narzędzi u konkretnego pracownika?
Odpowiedź: W kartotece pracownika klikamy na przycisk „Stany”

Pytanie: Jak sprawdzić historię obrotu narzędzi u pracownika
Odpowiedź: W kartotece pracownika klikamy na przycisk „Karta”

Pytanie: Dlaczego nie mogę usunąć karty pracownika? Pokazuje się komunikat z błędem.
Odpowiedź: Nie można wykasować karty pracownika gdy ma on już w swojej historii zapisane dokumenty.

Pytanie: Dlaczego w karcie narzędzia nie mogę wpisać ilości sztuk w pole „Stan aktualny w magazynie” ?
Odpowiedź: Pole stan aktualny w magazynie jest automatycznie wypełniane przez program bo podlicza on stan faktyczny danego narzędzia jakie mamy na magazynie.

Pytanie: Jak sprawdzić jaki obrót miało dane narzędzie.
Odpowiedź: W kartotece danego narzędzia klikamy na przycisk „Karta”

Pytanie: Jak sprawdzić który pracownik miał ostatnio dane narzędzie?
Odpowiedź: W kartotece danego narzędzia klikamy na przycisk „obrót”

Pytanie: Nie mogę wydać danego narzędzia a przed chwilą założyłem jego kartotekę?
Odpowiedź: Aby dane narzędzie można było wydać należy je przyjąć na magazyn korzystając z przycisku „Przyjęcie”

Pytanie: Dlaczego nie wyszukuje narzędzi po kodzie kreskowym?
Odpowiedź: Aby program wyszukiwał narzędzia po kodzie kreskowym należy kliknąć na zakładkę kod kreskowy obok znaku =

Pytanie: Nie wyszukuje narzędzi po Indeksie ?
Odpowiedź: Aby program wyszukiwał narzędzia po indeksie należy kliknąć na zakładkę indeks obok znaku =

Pytanie: Podczas likwidacji narzędzi jako „Pracownik” jest wpisane „Likwidacja Zużycie” ?
Odpowiedź: Jest to zdefiniowany w programie pseudo pracownik na którego można likwidować zużyte narzędzia.

Pytanie: Dlaczego na dokumentach Rw pisze „Termin zwrotu” – bezterminowo ?
Odpowiedź: Jeżeli data wydania i termin zwrotu zostaną bez zmian to na dokumencie Rw pojawi się napis „bezterminowo” dlatego że termin jego zwrotu nie jest określony.

Pytanie: Operator ma ograniczone prawa dostępu
Odpowiedź: Z menu programu należy wybrać Administrator – Operatorzy systemu przejść na zakładkę „prawa” i w oknie po prawej stronie zostawić mu te prawa które ma mieć nadane.

Pytanie: Jak przywrócić bazę danych z archiwum?
Odpowiedź: Jeżeli były robione automatycznie archiwizacje należy uruchomić plik “C:\Program Files\Narzędziownia\archiwizacja.exe” i odtworzyć kopię z bazy danych wybierając odpowiedni dla nas plik.
Uwaga!! Odtworzenie bazy danych powoduje zastąpienie aktualnej bazy kopią.

Pytanie: Jak ręcznie zrobić kopię bazy danych?
Odpowiedź: Przed zrobieniem kopii bazy danych należy zakończyć pracę z programem. W katalogu C:\Firebird\bazy jest aktualna baza danych pod nazwą narzedz.ib którą należy skopiować w inne miejsce.

Pytanie: Zapomniałem hasła dostępu nie można się zalogować do programu?
Odpowiedź: Aby odzyskać zapomniane hasło z programu należy wysłać bazę danych która znajduje się w katalogu C:\Firebird\bazy\ pod nazwą narzedz.ib i wysłać ją na adres biuro@pwsk.pl z prośbą o odzyskanie hasła.

Pytanie: Do czego służy raport narzędzi z przekroczonymi stanami minimalnymi?
Odpowiedź: W kartotece narzędzia w oknie „Stan minimalny” wpisujemy taką ilość sztuk danego narzędzia która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Państwa firmy.
Jeżeli stan danego narzędzia jest mniejszy niż wpisany w rubrykę „stan minimalny” to będzie one widoczne na raporcie.

Pytanie: Co to jest rejestr dokumentów?
Odpowiedź: W rejestrze dokumentów możemy przeglądnąć i ponownie wydrukować wszystkie wystawione dokumenty z programu.

Pytanie: Po zainstalowaniu programu narzędziownia i bazy danych Firebird program się nie uruchamia pod Windowsem 98
Odpowiedź: Po poprawnym zainstalowaniu należy przejść do katalogu C:\Firebird\bin i uruchomić plik fbguard.exe aby włączyć obsługę serwera firebird.
Od tej pory usługa powinna już być włączona cały czas i nie powinno być problemu z uruchomieniem programu narzędziownia.

Pytanie: Dlaczego program nie widzi dokumentów z poprzedniego roku kalendarzowego.
Odpowiedź: Aby mieć wgląd do dokumentów z poprzednich lat należy wybrać interesujący nas rocznik z okienka „Rok”

Pytanie: Do czego służą zawarte w programie słowniki ?
Odpowiedź: W słownikach programu możemy edytować lub dodawać potrzebne nam nazwy zgodnie ze specyfiką naszego zakładu.

Pytanie: Nasza firma prowadzi inne nazewnictwo dokumentów wystawianych podczas obrotu narzędziami czy można je zmienić ?
Odpowiedź: Aby zmienić nazwy wystawianych dokumentów należy z menu programu wybrać
„Administrator” przejść na zakładkę dokumenty i zmienić nazwy dokumentów według własnych potrzeb.

Pytanie: Jak zmienić napis pojawiający się na dole wystawionego dokumentu RW ?
Odpowiedź: Aby zmienić napis należy z menu programu wybrać „Administrator” przejść na zakładkę dokumenty i zmienić treść tekstu.

Pytanie: Do czego służy wydanie do zużycia ?
Odpowiedź: Wydanie do zużycia można wykorzystać w przypadku gdy chcemy wydać pracownikowi jakieś narzędzie asortyment lub środki ochrony osobistej które nie podlegają już zwrotowi na magazyn. (brzeszczot, papier ścierny, rozpuszczalnik, farba, elektrody)

Pytanie: Przyjąłem na magazyn te same narzędzie ale z różnymi cenami, w kartotece narzędziowej sumuje te same narzędzia bez rozbicia ich na poszczególne ceny?
Odpowiedź: Stan danego narzędzia jest sumowany ze wszystkich poszczególnych zakupów. Ale w trakcie wydania pracownikowi z magazynu danego narzędzia będzie ono rozbite na poszczególne ceny w jakich został zakupiony. Mamy wtedy kontrolę nad tym za jaką cenę dany pracownik pobrał dane narzędzie. Raport dotyczący stanów narzędzi z zaznaczoną opcją drukuj ceny będzie także rozbijał je na poszczególne ceny i sztuki.

Pytanie: Robiąc import danych do Excela nie pokazuje wszystkich cen zakupu z jakimi zostały zakupione narzędzia.
Odpowiedź: Aby były pokazane wszystkie ceny zakupu narzędzi podczas importu danych do Excela należy zaznaczyć opcję „Drukuj ceny”

Pytanie: Jak usprawnić wprowadzanie indeksów w kartotekach narzędziowych?
Odpowiedź: Żeby wykorzystać narzucone przez firmę indeksy i nie popełnić przy wprowadzaniu błędów należy najpierw w zakładce Administrator wybrać pozycję Parametry programu i zaznaczyć opcję „włącz podpowiedzi indeksów” i zatwierdzić to naciskając klawisz ok. Później w zakładce Kartoteki wybrać „wzory indeksów w kartotece” i wprowadzić potrzebne nam indeksy w polu dane. Przy zakładaniu nowej kartoteki narzędzia lub edycji już istniejącej w polu indeks wystarczy tylko nacisnąć pierwszą cyfrę lub literę indeksu która jest przypisana dla tego narzędzia. Program wyświetli nam listę dostępnych indeksów.

Pytanie: Jak przenieść program na inny komputer??
Odpowiedź: Należy najpierw zainstalować program Firebird który był dołączony do płytki instalacyjnej. Program instalujemy z domyślnymi opcjami zmieniając jedynie katalog instalacji na C:\Firebird. Później instalujemy program Narzędziownia do katalogu C:\Program Files\Narzędziownia. Ze starego komputera kopiujemy plik z bazą danych narzedz.ib która znajduje się na dysku C:\Firebird\bazy i wklejamy go w ten sam katalog na nowym komputerze.

Pytanie: Jak przypisać breloczek zbliżeniowy RFID do pracownika
Odpowiedź: W opcjach programu wybieramy parametry programu przechodzimy na zakładkę „Identyfikacja” z opcji poniżej zaznaczamy „Autoryzacja kartami identyfikacyjnymi”
„Czytnik breloczków zbliżeniowych RFID” zatwierdzamy klawiszem ok. Wychodzimy z programu i uruchamiamy go ponownie. W kartotece pracownika klikamy na przycisk karta magnetyczna gdy pojawi się okienko z napisem „Odczytaj kartę identyfikacyjną” zbliżamy breloczek do czytnika. Zatwierdzamy przyjęcie kodu i można przejść do następnego pracownika aby przypisać mu breloczek.

Pytanie: Nie można połączyć się z bazą danych która jest na serwerze?
Odpowiedź: W takim przypadku należy:
Sprawdzić czy działa usługa Firebird. Można tego dokonać przechodząc do panelu sterowania gdzie jest ikona Firebird. Należy na nią kliknąć i sprawdzić czy jest komunikat „The firebird service is running” Dla pewności można zatrzymać usługę i ponownie ją uruchomić naciskając na przycisk stop i start.
W poleceniu uruchom w Windows należy wpisać CMD i nacisnąć enter.
W okienku które się pojawi wpisujemy ping i numer adresu IP na którym jest baza danych.
Czyli np. ping 192.168.0.8 zostaną wysłane pakiety danych na ten numer IP po chwili widać wyniki czy dane dotarły. Jeżeli tak to wyłączamy na próbę systemowego firewala i sprawdzamy połączenie z bazą danych. Jeżeli nadal nie można się połączyć należy upewnić się że nie zmienił się numer IP komputera na którym jest baza danych. Plik konfiguracyjny z zapisaną ścieżką jest domyślnie w katalogu C:\Program Files\Narzędziownia pod nazwą konfig.ini
Otwieramy go i sprawdzamy czy podany numer IP jest zgodny z rzeczywistym numerem IP komputera na którym jest baza danych.

; konfiguracja pracy sieciowej – serwer bazy danych na Windows
; PATH – ścieżka dostępu do pliku z bazą danych na serwerze
; SERVER – adres IP serwera bazy danych

;PATH=c:\firebird\bazy\narzedz.ib
SERVER=192.168.0.8

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię pytanie prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
500-532-109, 502-345-656, (032) 279 17 83
e-mail: biuro@pwsk.pl

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem