Program do ewidencji sprzętu pożarniczego: ewidencja stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów straży pożarnej

Już dziś Państwowa lub Ochotnicza Straż Pożarna może zacząć korzystać z dobrodziejstw technologii RFID. Pomoże w tym program do ewidencji sprzętu pożarniczegoProgram Magazynowy Narzędziownia® 3.5.

Oprogramowanie dla straży pożarnej zarządza jednostką i zapewnia ewidencję stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów straży pożarnej:

 • ewidencja jednostek straży pożarnej
 • ewidencja członków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
 • ewidencja pojazdów OSP
 • znakowanie majątku straży pożarnej: wyposażenia, środków trwałych, sprzętu i znakowanie narzędzi
 • ewidencja wyposażenia stażaka
 • ewidencja sprzętu silnikowego, ratunkowego, przeciwpożarowego i pozostałego wyposażenia
 • ewidencja napraw i przeglądów pojazdów, sprzętu silnikowego, sprzętu, wyposażenia strażaków i wyposażenia strażnic
 • ewidencja zakupu paliwa i zużycia materiałów eksploatacyjnych dla pojazdów
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, sprzętu i narzędzi wraz z rozliczaniem strażaków i pojazdów
 • ewidencja pracy sprzętu silnikowego i pojazdów
 • ewidencja umundurowania
 • określenie lokalizacji sprzętu pożarniczego

ewidencja sprzętu pożarniczego, czasu pracy sprzętu pożarniczego , straż pożarna

Program do ewidencji sprzętu, w tym sprzętu pożarniczego OSP – Narzędziownia doskonale wspomoże pracę Kwatermistrza w zarządzaniu majątkiem  straży pożarnej.

Program komputerowy dla OSP poprowadzi ewidencję stanu oraz czasu pracy wyposażenia pojazdów straży pożarnej, Bezbłędnie rozliczy ilość sprzętu jak i czasu pracy poszczególnych urządzeń.

program do ewidencji sprzętu pożarniczego OSP

Każdy sprzęt i narzędzie będące na wyposażeniu pojazdu straży pożarnej może być oznaczone dla celów inwentaryzacji sprzętu kodem kreskowym  lub identyfikatorem radiowym tzw. chip RFID.

Wówczas przy pomocy czytnika bezprzewodowego (kolektora danych) oraz programu Mobilny Magazynier RFID, w szybki i łatwy sposób zweryfikujesz kompletność sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki, strażaka lub pojazdu.

Wyposażenia i narzędzia specjalistyczne program skontroluje pod kątem badań technicznych oraz legalizacji.

Po przeprowadzeniu wstępnej inwentaryzacji elementów wyposażenia pojazdu straży pożarnej, nasz program do ewidencji potrafi automatycznie powiadomić o brakach w osprzęcie, ilości wyposażenia oraz wskazać dodatkowe ważne dla bezpieczeństwa użytkownika informacje.

Wszelkie dane przechowywane są w bezpiecznej bazie danych. System zapewni Twojej jednostce szczegółowe raporty ewidencyjne i raporty o czasie pracy poszczególnych urządzeń. Przypomni także za pomocą komunikatu lub wysłanego maila, o konieczności przeprowadzenia legalizacji sprzętu lub wykonania badań technicznych.

Rozliczanie czasu pracy poszczególnych urządzeń polega na wyposażeniu osprzętu w specjalne urządzenie połączone z tagiem RFID pozwalające na monitorowanie pracy.

Wiemy jak ważna jest dla naszego bezpieczeństwa Straż Pożarna. Dla naszego bezpieczeństwa, a także pracowników straży pożarnej ważne jest, aby każdy sprzęt z którego korzystają strażacy podczas akcji ratunkowej był z pewnością dostępny w pojeździe i co najważniejsze był w pełni sprawny.

ewidencja sprzętu pożarniczego, czasu pracy sprzętu pożarniczego , straż pożarna

To oprogramowanie dla straży pożarnej pomoże Tobie zarządzać powierzonym majątkiem i skontrolować jego użytkowanie.  Dzięki oznakowaniu go za pomocą radiowych chipów RFID,  każdy strażak będzie wiedział, czy posiada kompletne i sprawne technicznie wyposażenie.

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem