Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Arkusz spisu z natury stanowi druk będący dowodem księgowym. Przydaje się np. w sytuacji, gdy przeprowadzana jest inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia. Arkusze spisu z natury są drukami ścisłego zarachowania. Należy je oznaczyć i ponumerować w sposób...

Protokół kasacji sprzętu

W dniu kasacji sprzętu zużytego lub zniszczonego należy sporządzić protokół kasacji lub protokół likwidacji, będący podstawą do wykreślenia zlikwidowanego środka z ewidencji. Protokół kasacji sprzętu musi zawierać podpisy komisji likwidacyjnej. Oceny stanu...

Wzory dokumentów magazynowych i inwentaryzacyjnych

Wzory dokumentów magazynowych pobierzesz za darmo w formacie Word, Excel i Open Office. Wzory dokumentów magazynowych i inwentaryzacyjnych – pobierz teraz Ewidencja ilościowa wzór dokumentu Rozchod wewnętrzny Rw (Excel) wzór dokumentu Rozchod wewnętrzny Rw (Open...

Program Wypożyczalnia Narzędzi i dowolnego sprzętu

Program Wypożyczalnia automatyzuje i przyśpiesza obsługę wypożyczalni sprzętu. To nagrodzony program magazynowy Narzędziownia (Tool Shop Manager), wyposażony w  funkcje szybkiego wydania i zwrotów, wynajmu oraz rozliczania okresów przetrzymywania. Więcej informacji o...

Protokół likwidacji – wzór dokumentu do pobrania

Do czego jest nam potrzebny protokół likwidacji środków trwałych, wyposażenia? Gdzie można pobrać za darmo taki protokół? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w niniejszym artykule. Protokół likwidacji (protokół zniszczenia sprzętu) Likwidacja środków trwałych i...

Rozchód wewnętrzny

Wszystkie wypożyczenia z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję a także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy należy odpowiednio ewidencjonować za pomocą dokumentu rozchód wewnętrzny. Rozchód wewnętrzny – opis W momencie rozchodu jest możliwe...

Odbierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie


Klikając na ten link wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę PWSK dla celów marketingowych. Równocześnie zostałem poinformowany o możliwości trwałego usunięcia moich danych z zasobów firmy PWSK.

Chcę otrzymywać materiały szkoleniowe i informacyjne.

Zapoznałem się z Polityką prywatności i ją akceptuję.


Materiały zostaną wysłane mailem