Organizacja Narzędziowni

Kto z Państwa chciałby nie mieć problemów z prowadzeniem narzędziowni?

Podobne pytanie stawiało sobie wielu naszych klientów, zanim wdrożyli specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania wypożyczalnią.

Korzyści ze stosowania oprogramowania Narzędziownia:

 • Ekonomiczne – oszczędności w zakupach
 • Ład i porządek – wiadomo gdzie, co jest
 • Efektywność pracy – brak przestojów
 • Prawidłowa obsługa pracowników – kultura pracy
 • Lepsza kontrola – mniejsze straty

Zyski z wdrożenia programu pojawiają się już w pierwszym miesiącu. Okres zwrotu inwestycji ROI (ang. return on investment) Narzędziowni jest bardzo krótki.

Komputeryzacja narzędziowni przynosi ze sobą szereg korzyści:

 • rejestrowania wszystkich operacji magazynowych
 • zastąpienie książeczek imiennych kartoteką elektroniczną
 • zmniejszenie wydatków na zakup nowych narzędzi
 • podpis elektroniczny
 • wydłużenie okresu użyteczności narzędzi
 • informacja o wartości zużytych i zlikwidowanych narzędzi
 • kontrola terminu przeglądu technicznego

schemat narzędziownia

Dysponujemy doświadczeniem w zakresie Organizacji Narzędziowni i wdrożenia programu w zakładach pracy o najróżniejszym profilu. Służymy doradztwem w zakresie uporządkowania kartotek magazynowych, pracowniczych, oznaczenia narzędzia i pracowników, oraz organizacji obiegu dokumentów magazynowych.

Przeczytaj także:

Darmowy ebook

Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Kategorie

 • Zarządzanie majątkiem
 • Systemy RFID
 • Inwentaryzacja
 • Zarządzanie magazynem