Program do przeglądów technicznych narzędzi i maszyn

Chcesz przedłużyć żywotność swojego majątku?

Systematyczne i zgodne z harmonogramem przeglądy techniczne narzędzi i maszyn są najprostszym sposobem.

Dlaczego musimy dbać o przeglądy techniczne? Europejskie systemy zarządzania ISO 9001 nakładają wysokie normy związane z ewidencją narzędzi i przyrządów pomiarowych. Konieczna jest ewidencja i szybkie udostępnienie audytorowi danych o stanie, sprawności i właściwościach każdego używanego sprzętu.

Czy dalej w Twojej firmie harmonogram przeglądów technicznych układany jest ręcznie na papierze?  A może już w Excelu?

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak żmudne jest to zajęcie.

Twoja firma potrzebuje w 100% pewnego i zarazem oszczędzającego czas sposobu na ułożenie harmonogramu i planową, okresową jego realizację.

Jeżeli dopuścisz się do opóźnień może nastąpić niebezpieczny wypadek lub wstrzymująca cały zakład awaria.

Aby tego uniknąć, potrzebujesz właśnie oprogramowania, które wszystkie procedury wykona za ciebie w odpowiednich terminach.

Co zapewni Program do Przeglądów Technicznych?

Program Przeglądy Techniczne zapewni Tobie dokładną ewidencję oraz elektroniczną dokumentację:

 • przeglądów technicznych maszyn, urządzeń, aparatury, pojazdów, elektronarzędzi
 • rejestrację napraw, remontów i kosztów eksploatacji
 • protokoły legalizacji narzędzi pomiarowych
 • wykonanie kalibracji aparatury pomiarowej

Dzięki temu wyeliminujesz konieczność prowadzenia tradycyjnych, uciążliwych ręcznych kartotek lub niewygodne arkusze Excel.

“W codziennej pracy program upraszcza i przyśpiesza obrót narzędziami. Jesteśmy zadowoleni z zakupu, z pomocy technicznej udzielanej przez firmę PWSK oraz z profesjonalnej obsługi świadczonej przez pracowników tej firmy. – Konrem Nauta

Ewidencja sprzętu i legalizacja - terminy przeglądów - oprogramowanie komputerowe

Jakie są korzyści prowadzenia ewidencji terminów przeglądów?

 • Terminarz wszystkich ważnych zdarzeń
 • dokładna i szybka informacja o elektronarzędziach, maszynach i przyrządach pomiarowych
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji
 • lepsze wykorzystanie posiadanego majątku
 • kontrola wszystkich ważnych terminów przeglądów, gwarancji, umów serwisowych
 • historia wszystkich przeglądów

Jakie rodzaje terminy i alerty możesz ustawić?

Pominięcie choćby jednego ważnego terminu o jeden dzień może mieć bardzo duże skutki uboczne.

Wyobraźmy sobie wybuch zbiornika ciśnieniowego, który był zbudowany narzędziami bez atestu.

Porażenie pracownika prądem, przy pracy elektronarzędziem bez ważnego terminu przeglądu.

Wypadek pojazdu bez przeglądu technicznego.

Wypadek pracy zawiesia, które ktoś zapomniał przekazać do kontroli.

W programie w bardzo prosty sposób ustawisz wszystkie harmonogramy, alerty, terminy i przypominajki.

Przykładowe alerty:

 • termin przeglądu technicznego
 • kontrola końca gwarancji
 • koniec umowy serwisowej
 • koniec leasingu
 • koniec ubezpieczenia
 • remont okresesowy
 • wymiana materiałów eksploatacyjnych

Już od razu po zalogowaniu się do programu zobaczysz wszystkie przekroczone terminy wyświetlone na pulpicie programu.

W kartotece będą one podświetlone na czerwono, tak aby od razu rzucały się w oczy.

Oczywiście będziesz mógł sporządzić listę sprzętu wg alertów.  Wydrukować, zapisać do PDF lub do Excela.

A jakby tego jeszcze było mało, to wpisać adresy email osób, które otrzymają e-mail na temat interesujących ich terminów.

Moduły programu do przeglądów technicznych:

 • Baza danych sprzętu – możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji
 • Historia przeglądów i ich wyników
 • Kartoteka pracowników – kto, co i kiedy użytkował
 • Kartoteka podmiotów dokonujących przeglądów technicznych

Ewidencja przeglądów technicznych zawiera informacje:

 • data przeglądu narzędzia, sprzętu
 • kto przeprowadzał przegląd
 • uwagi do przeglądu
 • status narzędzia
 • czasookres kontroli technicznej (miesiące)
 • data następnego przeglądu
 • badane podczas przeglądu parametry
 • wyniki przeglądu technicznego (pozytywny, negatywny)
 • ocena ogólna przeglądu
 • koszt przeglądu technicznego
 • wydruk – Protokół przeglądu technicznego

Z uwagi na definiowane szablony typowych przeglądów technicznych praca jest bardzo prosta.

Będziesz mógł podzielić asortyment wg swoich wymagań:

 • rodzaje sprzętu
 • elementy podlegające przeglądowi
 • badany podczas przeglądu parametr

Ewidencja kosztów przeglądów technicznych pozwoli analizować ponoszone wydatki na przeglądy w zadanym przedziale czasu, według wybranych grup lub rodzajów sprzętu.

Protokół przeglądów technicznych. Program do przeglądów technicznych. Koszty przeglądów

 

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem