Przeglądy techniczne, legalizacja narzędzi pomiarowych - PWSK

Przeglądy techniczne, legalizacja narzędzi pomiarowych i kalibracja urządzeń

Dlaczego musimy dbać o przeglądy techniczne? Na przedsiębiorstwa spełniające europejskie systemy zarządzania ISO 9001, nakładane są wysokie normy związane z ewidencją narzędzi i przyrządów pomiarowych. Konieczna jest ewidencja i szybkie udostępnienie audytorowi danych o stanie, sprawności i właściwościach każdego używanego narzędzia pomiarowego.

Co zapewnia Program Przeglądy Techniczne?

Program Przeglądy Techniczne zapewni Tobie  dokładną ewidencję oraz sporządzanie elektronicznej dokumentacji:

 • przeglądów technicznych maszyn, urządzeń, aparatury, pojazdów
 • rejestracji napraw, remontów i kosztów eksploatacji
 • protokoły legalizacji narzędzi pomiarowych
 • wykonanie kalibracji, wzorcowania przyrządów i narzędzi pomiarowych

Dzięki temu eliminujesz konieczność prowadzenia tradycyjnych, uciążliwych ręcznych kartotek metrologicznych na warsztacie i w izbie pomiarowej.

„W codziennej pracy program upraszcza i przyśpiesza obrót narzędziami. Jesteśmy zadowoleni z zakupu, z pomocy technicznej udzielanej przez firmę PWSK oraz z profesjonalnej obsługi świadczonej przez pracowników tej firmy. – Konrem Nauta

Korzyści elektronicznego prowadzenia ewidencji terminów przeglądów:

 • dokładna i szybka informacja o narzędziach i przyrządach pomiarowych
 • sporządzanie kompletnej dokumentacji
 • większa efektywność pracy
 • kontrola terminów przeglądów
 • podręczna baza danych (historia) wszystkich przeglądów/badań

Moduły programu do przeglądów technicznych:

 • Kartoteka przyrządów pomiarowych – baza danych sprzętu pomiarowego, możliwość grupowania, filtrowania i wyszukiwania informacji
 • Kartoteka pomiarów i sprawdzeń – historia badań i ich wyników (MSA)
 • Kartoteka pracowników – kto co i kiedy użytkował
 • Kartoteka instytucji legalizujących, dokonujących przeglądów technicznych, kalibracji

Ewidencja pomiarów zawiera informacje:

 • data badania/przeglądu narzędzia pomiarowego/sprzętu
 • kto przeprowadzał pomiar
 • uwagi
 • status narzędzia/przyrządu
 • czasookres kontroli technicznej (miesiące)
 • data następnego badania/legalizacji/kalibracji
 • badane podczas przeglądu/legalizacji/kalibracji parametry
 • dopuszczalne odchyłki (granice błędów dopuszczalnych)
 • wyniki legalizacji
 • ocena ogólna legalizacji
 • koszt przeglądu/legalizacji/kalibracji
 • wydruk raportu z przeglądu: Protokół przeglądu

program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-magazynowa-narzedziowa-przeglad-techniczny-legalizacja

Program komputerowy Narzędziownia pozwala na zdefiniowanie:

 • grupy badanych narzędzi pomiarowych (np. suwmiarka, śruba mikrometryczna, itp.)
 • badany podczas przeglądu/legalizacji/kalibracji parametr (szerokość szczęk, odchylenie od płaskości, itp.)
 • dopuszczalne odchyłki parametrów badanych narzędzi i przyrządów pomiarowych

Dodatkowe informacje w kartotece narzędziowej

W kartotece narzędziowej do dyspozycji są dodatkowe pola, ułatwiające kontrolę nad przeglądami technicznymi/legalizacją:

 • Wymagania: pole to umożliwia wpisanie wymagań, jakie powinno posiadać laboratorium, które będzie przeprowadzało kontrolę.
 • Metoda sprawdzenia: zalecane przez przez producenta porównanie ze wzorcem np. Multimetr typ Keithley 2000
 • Nr świadectwa: Numer stwierdzenia zgodności z określoną specyfikacją metrologiczną.
 • Własność: możliwość wybrania ze słownika nazwy kontrahenta do którego należy narzędzie.
 • Kalibracja: Nazwa firmy zewnętrznej która wykonuje kalibrację danego narzędzia.

program narzędziownia - moduł przeglądy techniczne

Ewidencja kosztów przeglądów technicznych/legalizacji/kalibracji pozwala analizować ponoszone wydatki na przeglądy w zadanym przedziale czasu, według wybranych grup lub rodzajów narzędzi pomiarowych.

Okno definiowania badanych parametrów w przyrządach i narzędziach pomiarowych.
program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-narzedziowa-magazynowa-przeglady-techniczne-Słownik-rodzajów-badań

Program pozwala samodzielnie zdefiniować statusy przydzielane narzędziom i przyrządom pomiarowym.
program-magazynowy-narzedziownia-gospodarka-narzedziowa-magazynowa-przeglady-techniczne-Słownik-statusow-narzedzi


Zadzwoń w celu uzyskania dodatkowych informacji i pełnego cennika programu: Telefon 502 345 656, 502 693 646.

Pobierz teraz i wypróbuj samemu bezpłatne demo programu:

Pobierz program w wersji DEMO
program-magazynowy-narzedziownia-przeglady-techniczne-gospodarka-magazynowa-wydruk-protokół-przeglądu


Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem

Pin It on Pinterest

Share This