Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Wdrożenie programu magazynowego w firmie należy rozpocząć od ustalenia, jak ma wyglądać obieg dokumentów w magazynie oraz uzgodnienia wzorów dokumentów

Rw, Zw, Pz, Protokół Likwidacji – Prawidłowy obieg dokumentów w magazynie

Symbolika i nazwy dokumentów (Pz, Rw, Zw, itp.) mogą różnić się w poszczególnych firmach, dlatego dobry program magazynowy pozwala na samodzielne jej definiowanie.

Format wydruku dokumentów magazynowych jest zaprojektowany na podstawie ogólnie przyjętych wzorów wydruków.

Pz – Przychód zewnętrzny

Rejestrowane są wszelkie nowe przyjęcia na magazyn. Zakupy towarów i materiałów (faktura zakupu), przyjęcia z działu zaopatrzenia lub z systemu gospodarki magazynowej (Rw).

Pz – Przychód zewnętrzny – wzór dokumentów

Rw – Rozchód wewnętrzny

Wszystkie wypożyczenia z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję. Także przekazanie do przeglądu technicznego, naprawy, itp. W momencie rozchodu jest możliwe określenie miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialnej, terminu zwrotu, oraz celu wypożyczenia. Cel wypożyczenia, to dowolnie zdefiniowany łańcuch znaków określających np. numer zlecenia produkcyjnego, numer programu obróbczego OSN, dla potrzeb którego wypożycza się narzędzia, nazwę budowy lub linii technologicznej.

Rw – Rozchód wewnętrzny – wzór dokumentów

Zw – Zwrot wewnętrzny

Zwrot na magazyn wypożyczonych materiałów, narzędzi, sprzętu. W celu ułatwienia i przyspieszenia pracy, uniknięcia pomyłek w momencie zwrotu na magazyn program Narzędziownia podpowiada co dany pracownik posiada u siebie na stanie.

Zw – Zwrot wewnętzny – wzór wydruku

PL – Protokół likwidacji

Likwidacja zniszczonych, zaginionych narzędzi, urządzeń, sprzętu. Środek trwały likwiduje się na podstawie protokołu likwidacji podpisanego przez komisję likwidacyjną.

PL – Protokół Likwidacji – wzór wydruk

Wszystkie dokumenty wystawiają pracownicy do tego upoważnieni. W celu potwierdzenia faktu wystawienia dokumentu sporządza się jego wydruk i podpisują go osoby wystawiające dokument oraz przekazujące/pobierające materiały.

Firmy chcące wyeliminować dokumenty papierowe stosują identyfikację (podpis) pracowników za pomocą kart magnetycznych lub zbliżeniowych RFID (karty magnetyczne).

Likwidacja środka trwałego lub wyposażenia na przykładzie programu Narzędziownia.

Dodatkowe wzory dokumentów:

Ewidencja obiegu dokumentów:

Pobierz PDF - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, również w postaci newslettera.
Zapoznałem się z Polityką prywatności i możliwością usunięcia moich danych z zasobów PWSK.

Materiały zostaną wysłane mailem