Karta wymiany zużytego narzędzia

Karta wymiany zużytego narzędzia umożliwia szybką wymianę zużytego lub zniszczonego przez pracownika narzędzia, bez konieczności dokonywania w programie magazynowym wielokrotnych operacji takich jak:

 • zwrot narzędzia od pracownika (rozliczenie się z pracownikiem)
 • likwidacja zużytego narzędzia (zdjęcie z stanów magazynu)
 • wydanie nowego narzędzia pracownikowi (przekazanie narzędzia w użytkowanie)

Karta wymiany zużytego narzędzia jest dokumentem wystawianym na podstawie dyspozycji wydanej przez mistrza lub brygadzistę dla pracownika.

Dane na dokumencie wymiany:

 • kolejny, nadawany automatycznie przez program Narzędziownia numer dokumentu
 • numer dokumentu nadany przez mistrza
 • data wydania
 • rodzaj zniszczenia: zużycie naturalne, uszkodzenie z powodu winy sprzętu, uszkodzenie z winy pracownika
 • nazwisko pracownika
 • wydział
 • stanowisko robocze
 • nazwa narzędzia
 • indeks magazynowy
 • jednostka miary
 • ilość sztuk
 • miejsce użytkowania
 • pole opisowe: przyczyna zużycia
 • pole opisowe: obciążyć kosztami
 • obciążyć sumą ….. złotych

Karta wymiany zużytego narzędzia

Raport – Zestawienie dokumentów wymiany narzędzi.

Raport może być sporządzany za dowolny okres z możliwością wyboru różnych filtrów. Zawiera podsumowanie wszystkich kwot – wartości wszystkich zużytych narzędzi, np. wg pracowników, rodzaju narzędzia, itp.


Odbierz ebook - Jak ulepszyć gospodarkę narzędziową w Twojej firmie

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem

Pin It on Pinterest

Share This