Kanban

System Kanban wywodzi się z Japonii i w wolnym tłumaczeniu oznacza kartkę papieru.
Główną ideą przy tworzeniu nowego procesu produkcyjnego, było pozbycie się elementów, które uznawane są za szkodliwe dla działalności firmy, nie pozwalały na przyspieszenie procesu produkcyjnego a tym samym wymagały rozbudowania większych magazynów, lub przestojów w pracy.

Wprowadzenie do systemu Kanban

Branża Automotive jest specyficzną branżą jeśli chodzi o procesy produkcyjne, uznawana jest za jedną z najcięższych pod względem logistycznym, wynika to z faktu iż żaden producent pojazdów nie produkuje każdej części w swoim zakładzie. Automotive jest tylko przykładem, którego zadanie jest zobrazować główną ideę podstaw działania systemu Kanban.

Kanban ma za zadanie:

 • wyeliminować opóźnienia
 • wyeliminować zapasy
 • wyeliminować wszelkie kolejki po półprodukt lub produkt
 • wyeliminować proces bezczynności przez pracowników
 • wyeliminować zbędne operacje technologiczne czy kontrolne

Dzięki realizacji głównych idei systemu Kanban, dochodzi do:

 • znacznego przyspieszenia produkcji elementu, podzespołu
 • lepszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami w jednym zakładzie
 • większego zaangażowania pracowników w proces produkcyjny, a tym samym zwiększenie efektywności
 • redukcji wszelkich zbędnych zapasów zalegających na magazynie
 • redukcji operatorów i personelu administracyjno-technicznego

Jak Kanban wygląda w rzeczywistości

Pierwotna wersja Japończyków, polegała na dołączaniu do pojemnika z półproduktem karty Kanban , na której znajdywały się informacje dotyczące półproduktu znajdującego się wewnątrz.
Dyspozytor otrzymując prognozy dotyczące popytu danego produktu, wypełnia część planistyczną karty Kanban przekazując ją dalej do planisty z wydziału produkcji, którego zadaniem jest określenie wykonawców i przydziela zasoby niezbędne do wykonania zadania po czym wypełnia kolejną część karty.

Po zakończeniu produkcji elementu oraz odbiorze jakościowym partii elementów, wykonawca oddziela od karty Kanban jedną część i przekazuje ją planiście; jest to dowód wykonania zlecenia. Pozostałe dwie części karty zostają umieszczone w pojemniku z gotowymi elementami, który zostaje przetransportowany na wydział z którego pochodziły zamówienia.
W momencie gdy pracownik zaczyna używać dostarczonego elementu, odrywa drugą część karty KANBAN i przekazuje ją dyspozytorowi wydziałowemu produkcji. Dyspozytor jest informowany, że nowy zapas jest już wykorzystywany.
W momencie gdy zapas elementu się wyczerpie, pracownik przekazuje dyspozytorowi trzecią część karty KANBAN.

Oczywiście, pewne etapy mogą nieznacznie różnić się w niektórych zakładach, jednakże większa część zostaje zachowana.

Eliminacja słabych punktów systemu Kanban

Ideologia PWSK polega na cyfryzacji tego procesu, dzięki czemu wszelkie informacje będą szybciej przetwarzane a tym samym szybciej dostępne, bez potrzeby wizualnego śledzenia partii półproduktów po działach.

Korzyści jakie wynikają z zastosowania systemu Kanban w nowoczesnych technologiach są oczywiste, a przypadków gdzie wygrywają z systemem Kanban w wersji papierowej można wymieniać bez końca.

Jednym z przykładów może być sytuacja, w której pracownikowi brakuje półproduktu do dalszej produkcji, wystarczy zeskanować kod kreskowy półproduktu znajdujący się na karcie Kanban a magazynier w tej samej chwili otrzyma zamówienie na kolektor danych i zacznie kompletować zamówienie, eliminując ryzyko przestojów.

Technologia RFID w systemach Kanban

Zastosowanie RFID w systemie Kanban pozwala na łatwe osiągnięcie zapewnienia ciągłości dostaw. Zabezpiecza proces produkcyjny przed brakami, pomyłkami i zapewnia pełną kontrolę procesom logistycznym w trakcie produkcji.

Odpowiednio oznakowane etykietami RFID pojemniki lub karty Kanban z półproduktami/materiałami potrzebnymi do produkcji mogą bardzo szybko dostarczyć informację o ilości pobranego bądź dostępnego w danej chwili materiału. Dokonują tego czytniki. Dzięki nim system komputerowy automatycznie powiadamia odpowiednią osobę o konieczności dostarczenia konkretnego półproduktu/materiału na stanowisko pracy. System Kanban z kartami RFID eliminując przestoje, znacząco poprawia wydajność pracy całego zakładu produkcyjnego.

Śledzenie przepływu materiału, a także gotowych produktów może odbywać się już w chwili transportu dzięki wyposażeniu wózków widłowych w odpowiednie czytniki RFID, a także instalację bram RFID pomiędzy działami zakładu produkcyjnego.

Poprzez zastosowanie technologii RFID w systemach Kanban zyskuje także sam pracownik. Dzięki pełnej komputerowej wizualizacji procesu produkcji, pracownik udając się z kartą zlecenia do magazynu automatycznie, po jej odczytaniu przez czytnik otrzyma informację jaki materiał powinien pobrać, a sam system ostrzeże go przed pomyłką. Dzięki zastosowaniu zautomatyzowanych systemów wydawczych (takich jak: automatyczna szafa wydawcza, automatyczny system transportowy, regały windowe) wszelkie potrzebne półprodukty mogą zostać wyselekcjonowane automatycznie i dostarczone konkretnemu pracownikowi.

Główne zalety zastosowania technologii RFID w systemach Kanban:

 • wspomaganie i kontrola procesów logistycznych
 • pełna kontrola nad zapasami magazynowymi i zapobieganie przed ich brakiem
 • wspomaganie procesu produkcji poprzez eliminację pomyłek
 • pełne raportowanie i analiza całego przebiegu produkcji

Dzięki RFID systemy Kanban znane już od lat 50 ubiegłego wieku, potrafią znacznie lepiej zapanować nad procesem logistycznym w produkcji.


Pin It on Pinterest

Share This

Pobierz ebook - "Najważniejsze Tajniki Gospodarki Narzędziowej"

W pełni za darmo dla odbiorców naszego newslettera.
Materiały zostaną wysłane mailem